Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1991
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mesleki Deneyim

Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar