Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2002
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Fırat Üniversitesi 2007
Mesleki Deneyim
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2007-2008
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2008-2009
Kayseri Askeri Hastane 2009-2010
Samsun Eğitim ve Araştırma hastanesi 2010-2018
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem
Katarakt Cerrahisi ve Akıllı mercek (trifokal) uygulaması
No-Touch ve Eximer Laser uygulaması
Göz kapağı ve çevresi estetiği-Botox uygulaması
Tıbbi retina (diyabetik retinopati ve sarı nokta hastalığı)
Glokom (göz tansiyonu) tanı ve tedavisi
Göz yaşı kanal tıkanıklığı ameliyatları
Şaşılık ameliyatları


Bilimsel Yayınlar