Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi- 2007
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Düzce Üniversitesi Tıp fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları AD-2011
Mesleki Deneyim
Ağrı Doğubeyazıt Devlet Hastanesi
Bursa İnegöl Devlet Hastanesi
Balıkesir Bigadiç Devlet Hastanesi
Bursa Çekirge Devlet Hastanesi
Bursa Romatem Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları

Mantar hastalıkları, viral hastalıklar, paraziter hastalıklar, bakteriyel hastalıklar, mikobakteri hastalıkları,Sifiliz, sifiliz dışındaki veneryen hastalıklar, Akneiform dermatozlar, Inflamatuar dermatozlar,Keratinizasyon bozuklukları, Büllöz dermatozlar, Ürtiker grubu hastalıklar,İlaç reaksiyonları, Ekzama grubu hastalıklar,Vasküler hastalıklar,Fiziksel etmenlere bağlı dermatozlar, Konnektif doku hastalıkları ve Behçet Hastalığı, Nekrobiyotik ve granülomatöz hastalıklar, Sistemik hastalıkların deri bulguları, Metabolik bozukluklar ile ilgili deri hastalıkları, Yağ dokusu hastalıkları, Genodermatozlar, Pigmentasyon bozuklukları, Ağız hastalıkları, Ter bezi hastalıkları, Saç ve kıl hastalıkları, Tırnak hastalıkları, Konjenital anomaliler, Epidermal selim tümörler, Epidermal prekanseröz lezyonlar ve in situ maligniteler, Nevo-melanositik selim tümörler, Kistler, Deri eki tümörleri, Selim vasküler tümörler, Selim nöral tümörler, Selim fibrohistiositik tümörler, mastositozlar, Yağ dokusu tümörleri, Malign epitelyal tümörler, Malign melanom, Derinin sarkomatöz tümörleri, Derinin lenfoprolatif hastalıkları, Kutane metastaz.

Dermatokozmetik ilgi alanları:
1- Botoks tedavisi(yüz ve boyundaki kırışıklıklarına botulinum toksin enjeksiyonu)
2- Dolgu uygulamarı
3- Saç hastalıklarında PRP(plateret rich plazma) ve mezoterapi tedavisi.
4- Saç hastalıklarında(saç kıran,vs) intralezyonel enjeksiyon tedavisi.
5- Yüz bölgesi,boyun ve el üstündeki kırışıklıklar ve lekeler için PRP-Mezoterapi
6- Parsiyel matriksektomi ve tırnak yatağı revizyonu(batık tırnak tedavisi)
7- El ve Koltuk altı terleme tedavisi(botoks tedavisi ve medikal tedaviler)
8- Somon DNA Aşısı(Gençlik aşısı)
9- Kriyoterapi tedavisi(siğillerin,benlerin,nasırların dondurularak tedavisi)
10- Elektrokoterizasyon(siğillerin,benlerin,nasırların yakılarak tedavisi)
11- Saç ekimi

Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar

Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
1. Aydogan I, Kucukcakir O, Kavak A, Interdigital molluscum contagiosum on the foot. International Journal of dermatology 2014;53:e389-e409
II. Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
1.  Kucukcakir O, Aliagaoglu C, Turan H, Yanik ME, 1999-2010 yılları arasında kliniğimizde takip edilen herpes zoster olgularının retrospektif değerlendirilmesi. Türkderm. 2012;46:186-90
2. Kucukcakir O, Aliagaoglu C, Guvenc SC, Dissemine Rekürrent İnfundibulofolikülit Olgusu. Düzce Tıp Dergisi. 2009;11(2):41-42
3. Albayrak H, Yanik ME, Kucukcakir O, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Kliniğinde Son 10 Yılda Takip Edilen Mycosis Fungoides Vakalarının Retrospektif Değerlendirilmesi. Düzce Tıp Dergisi. 2012; 14(1): 19-23
4. Turan H, Albayrak H, Kucukcakir O, Tanınız nedir?Türkderm. 2013; 47: 72-3
5. Gurlevik Z, Kucukcakir O, Yanik ME, Jeneralize Liken Nitidus. Düzce tıp fakültesi dergisi.2010;12(1):76-78
6. Kucukcakir O, Gurlevik A, Albayrak H, Dissemine Süperfisiyal Aktinik Porokeratoz:Olgu Sunumu. Konuralp Tıp Dergisi. 2010;2(3):13-15
7. Albayrak H, Aliagaoglu C, Kucukcakir O, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Kliniğinde son 10 yılda takip edilen Mycosis Fungoides vakalarının retrospektif değerlendirilmesi. Düzce Tıp Dergisi. 2012; 14(1): 19-23
8. Albayrak H, Yanik ME, Kucukcakir O, Eozinofilik Sellülit(Wells Sendromu). Düzce Tıp Dergisi. 2009; 11(3):42-44


Katıldığı Sempozyum ve Kongreler:
1. Türk Dermatoloji Yeterlilik kurulu 4. Dermatoloji Kış Okulu:13-17 Aralık 2011
2. XIX. Prof.Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu
3. XX. Prof.Dr.A. Lütfi Tat Sempozyumu
4. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi
5. V. Ege Dermatoloji Günleri
6. 9. Ege Dermatoloji Günleri: 7-11 Mayıs 2014
7. 10. Ege Dermatoloji Günleri: 5-10 Mayıs 2015
8. Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu 12. Dermatolojide gelişmeler Simpozyumu:18-21 Mayıs 2017
9. 9. A’dan Z’ye Dermokozmetik Uygulamalar
 Posterler:
1. Kucukcakir O, Aliagaoglu C, Turan H, Yanik ME, 1999-2010 yılları arasında kliniğimizde takip edilen herpes zoster olgularının retrospektif değerlendirilmesi. XX. Prof.Dr.A. Lütfi Tat Sempozyumu,P027
2. Albayrak H, Yanik ME, Kucukcakir O, Eozinofilik Sellülit(Wells Sendromu).V. Ege Dermatoloji Günleri,PS-11
3. Kucukcakir O, Özaydın I, Albayrak H, Becker Nevüs ve İpsilateral Meme Hipoplazisi Birlikteliği. XIX. Prof.Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu,EP-148
4. Kucukcakir O, Gurlevik Z, Albayrak H, Multipl Palmar Papüller. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi,P115
5. Albayrak H, Aliagaoglu C,Kucukcakir O, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Kliniğinde son 10 yılda takip edilen Mycosis Fungoides vakalarının retrospektif değerlendirilmesi. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi,P52
6. Gurlevik Z, Kucukcakir O, Yanik ME, Jeneralize Liken Nitidus. V. Ege Dermatoloji Günleri,PS-48
7. Kucukcakir O, Gurlevik Z, Albayrak H, Dissemine Süperfisiyal Aktinik Porokeratoz:Nadir bir Olgu. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu,EP-217
Katıldığı Kurslar ve Eğitimler:
1. TÜKAD ve ERLAMER Botulinum toksin ve Dolgu uygulamaları Eğitimi:9-10 Ocak 2016
2. Dr. Bülent Bağcı Biz Bize Dolgu uygulamarı Eğitimi: 14 Ekim 2018
Uzmanlık Tezi: 1999-2010 yılları arasında kliniğimizde takip edilen herpes zoster olgularının retrospektif değerlendirilmesi.
Üye olduğu mesleki dernek ve kuruluşlar:
1. Türk Tabibleri Birliği
2. Türk Dermatoloji Derneği