Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2000
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı 2007 
Mesleki Deneyim
Konya Eğitim Araştıma Hastanesi 2007 2009, Manisa Askeriye Hastanesi 2009 2010, Çorum Devlet Hastanesi 2010 2016, Özel Muayenehane 2016 2018 
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar