Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi / 2003
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yüksek Lisans Eğitimi / 2009
Mesleki Deneyim
Özel Medicalpark Hastanesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı / Poliklinik hekimliği / Kemik iliği ve Trasplantasyon Birimi Genel Pediatri Uzmanı  / Yenidoğan Yoğun  Bakım Sorumlusu Uzman Hekimi / 2012-2018
Tekirdağ Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikinlik Uzmanı / Yenidoğan Yoğun Bakımı ve Çocuk Yoğun Bakım Sorumlusu / 2011-2012
K.Maraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikinlik Uzmanı / Yenidoğan Yoğun Bakımı ve Çocuk Yoğun Bakım Sorumlusu / 2009-2011
Tıbbi İlgi Alanları
Neonatal Yoğun Bakım
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
Yenidoğan da ROP Etiyolojisi ilr İlişkili Faktörler Uzmanlık Tezi / 2008-2009
Türkiye'de FMF Gen Dağılımı Arştırma ve Çalışması / 2009
Yenidoğan da PICC Kateteri Kullanımının Mortalite ve Morbidite Üzeri Etkileri Kongre Proje Ödülü / 2018