Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi  1998
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Bafra Kızılırmak Devlet Hastanesi 2006
Mesleki Deneyim
Özel Samsun Tıp Merkezi 2008
Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi 2010
Özel Samsun Büyük Anadolu Hastanesi 2012
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar