+A A-

Uzm. Dr. Meltem Bor

Ad Soyad
Meltem Bor
Unvan
Uzm. Dr.
Tıbbi Birim
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Şube
MEDICANA BURSA
Telefon
0224 970 01 01
E-Posta
bursainfo@medicana.com.tr
ONLINE HEKİM
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1998-2004

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanlık, 2006-2011

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Neonatoloji Bilim dalı, Yandal Uzmanlığı, 2013-2016

Mesleki Deneyim

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2018 (MECBURİ Hizmet)

Tıbbi İlgi Alanları

Yenidoğan Nörolojisi

Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar

13. Ilhan O, Bor M, Gunendi T, Dorterler ME.Hypertrophic pyloric stenosis following repair of oesophageal atresia and tracheo-oesophageal fistula in a neonate. BMJ Case Rep. 2018 Sep 21;2018. pii: bcr-2018-226292. doi: 10.1136/bcr-2018-226292.


 
POSTERLER
1. Meltem Bor, Asuman Çoban, Nursu Kara, Ozan Uzunhan, Özgül Bulut, Umut Altunoğlu, Hülya, Kayserili, Utkucan Uçkun, Zeynep İnce. Preterm İkiz Bebeklerde Crisponi Sendromu. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-22), 10-13 Nisan 2014.
2. Meltem Bor, Zeynep İnce, Nursu Kara, Özgül Bulut, Ozan Uzunhan, Başak Şeker, Asuman Çoban. NeonatalHemanjiyom Tedavisinde Propranolol Kullanımı. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-22), 10-13 Nisan 2014.
3. Meltem Bor, Zeynep İnce, Nursu Kara, Özgül Bulut, Ozan Uzunhan, Osman Uzunlu, Asuman Çoban. PretermYenidoğandaİnvajinasyon: İkizden İkize Transfüzyon Sendromunun Ender Bir Gastrointestinal Komplikasyonu mu?. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-22), 10-13 Nisan 2014.
4. Meltem Bor, Asuman Çoban, Nursu Kara, Ozan Uzunhan, Özgül Bulut, Zeynep İnce. PerinatalArteriyel İnme. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-22), 10-13 Nisan 2014.
5. Meltem Bor, Zeynep İnce, Beril Yaşa, Erhan Aygün, Asuman Çoban. Yenidoğanda “CutısMarmorataTelangıectatıcaCongenıta”:Görüntüsü Korkutucu, Prognozu İyi. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi UNEKO-2017, 12-16 Nisan 2017
6. Meltem Bor, Asuman Çoban, Sinan Tüfekçi, Beril Yaşa, Fidan Halilova, Zeynep İnce. Kan Değişimi İçin Umbilikal Damarların Kullanılmasında Sorun Varlığında Uygulanabilecek Alternatif Bir Yöntem. 23. UNEKO-19-22.04.2015
7. Meltem Bor, Asuman Çoban, Beril Yaşa, Zafer Cebeci, Önder Aslan, Nur Kır, Zeynep İnce. Retinopati Sadece Pretermlerin Sorunu Olmayabilir: TermYenidoğandaRetinopati Vakası. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 2016 UNEKO, 17-20 Nisan 2016, Antalya
8. Meltem Bor, Zeynep İnce, Beril Yaşa, Sinan Tüfekçi, Asuman Çoban. Plasenta AccretanınNeonatalPrognoz Üzerine Etkisi. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 2016 UNEKO, 17-20 Nisan 2016, Antalya
9. Meltem Bor, Beril Yaşa, Asuman Çoban, Sinan Tüfekçi, Fatih Karagözlü, Zeynep İnce.Ender Bir Amniyotik Bant Sekansı Vakası: Yüz Yarıklanması. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 2016 UNEKO, 17-20 Nisan 2016, Antalya
10. Meltem Bor, Beril Yaşa, Zeynep İnce, Asuman Çoban. YenidoğandaKellİmmunizasyonu: Üç Farklı Klinik Seyir.24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 2016 UNEKO, 17-20 Nisan 2016, Antalya
11.Meltem Bor, Meryem Karaca, Özkan İlhan. İnfantil Başlangıçlı Pompe Hastalığı:
Üfürüm Ve Düzelmeyen Solunum Sıkıntısı.26. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-2018), 14-18 Nisan 2018, Kıbrıs
Meltem Bor, Meryem Karaca, Özkan İlhan. İnfantil Başlangıçlı Pompe Hastalığı:
Üfürüm Ve Düzelmeyen Solunum Sıkıntısı.54 Türk Pediatri Kurunu Kongresi 6-9 Mayıs 2018, Kıbrıs
12.Beril Yaşa, Asuman Çoban, Meltem Bor, Zeynep İnce. Prematüre Apnesinde Önemli Bir Neden: Boğmaca İnfeksiyonu. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 2016 UNEKO, 17-20 Nisan 2016, Antalya
13. Sinan Tüfekçi, Asuman Çoban, Meltem Bor, Beril Yaşa, Zeynep İnce. YenidoğandaSüpüratifOtit: Ender Mi, Yoksa Gözden Mi Kaçıyor?.24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 2016 UNEKO, 17-20 Nisan 2016, Antalya
14. Sinan Tüfekçi, Asuman Çoban, Meltem Bor, Beril Yaşa, Zeynep İnce Yenidoğandaİntravenözİmmunglobulinİnfüzyonu ve Kardiyak Ritm  Bozukluğu: İlişki Mi,  Tesadüf Mü?.24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 2016 UNEKO, 17-20 Nisan 2016, Antalya
15. Beril Yaşa, Meltem Bor, Zeynep İnce, Sinan Tüfekçi, Asuman Çoban. MaternalMyasteniaGravisinNeonatal Yüzü. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 2016 UNEKO, 17-20 Nisan 2016, Antalya
16. Beril Yaşa, Meltem Bor, Hakan Çakır, Asuman Çoban, Zeynep İnce. Nadir Bir Orbital Kitle: Alt Göz Kapağından Kaynaklanan İnfantilHemanjiyom. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi 2016 UNEKO, 17-20 Nisan 2016, Antalya
17. Ozan Uzunhan, Firdevs Baş, Zeynep İnce, Özgül Emel Bulut, Nursu Kara, Meltem Bor, Feyza Darendeliler, Asuman Çoban. İkiz çocuklarda doğum ağırlığı ile insülin direnci arasındaki ilişki. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23), 19-22 Nisan 2015
18.Beril Yaşa, Zeynep İnce, Meltem Bor, Erhan Aygün, Asuman Çoban. Gestasyon Yaşı 32 Hafta Ve Altındaki Preterm Bebeklerin Serum İmmunglobulin G Düzeyleri. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-2017), 12-16 Nisan 2017
19. Beril Yaşa, Asuman Çoban, Meltem Bor, Erhan Aygün, Zeynep İnce. Gestasyon Yaşı 32 Hafta Ve Altında Olan PretemlerdeKoagülasyon Parametreleri.25. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-2017), 12-16 Nisan 2017
20. Nursu Kara, Asuman Çoban, Meltem Bor, Ozan Uzunhan, Özgül Bulut, Zeynep İnce. Preterm Bir YenidoğandaHiponatremikHipertansif Sendrom. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-22), 10-13 Nisan 2014.
21.Özkan İlhan, Meltem Bor, Tansel Günendi, Mustafa Erman Dörterler.ÖzofagusAtrezisi Operasyonunu Takiben Gelişen Bir HipertrofikPilorStenozu Olgusu. 26. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-2018), 14-18 Nisan 2018, Kıbrıs
22.Özkan İlhan, Meltem Bor, Sinem Akbay, Senem Alkan Özdemir, Esra Arun Özer. Term Bebeklerde Yenidoğanın Geçici Takipnesinin Tedavisinde Nazal Maske İle BinazalProngun Etkinlik Ve  güvenilirliğinin Karşılaştırılması. 26. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-2018), 14-18 Nisan 2018, Kıbrıs
23. Özkan İlhan, Meltem Bor, Sinem Akbay, Senem Alkan Özdemir, Esra Arun Özer. Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Kolistin Tedavisinin Etkinliği Ve Güvenilirliğinin Araştırılması.26. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-2018), 14-18 Nisan 2018, Kıbrıs
KİTAP BÖLÜMLERİ
1. Pediyatride Rutinler, Yenidoğan bölümü, E3. Baskı. Editörler: Ömer Devecioğlu, Agop Çıtak. İstanbul Tıp Kitapevi, 2014
2. Lange Neonatoloji 2016, son baskı çeviri katkısı
3. Pediatrik Semiyoloji 1. Baskı, Yenidoğan Semiyolojisi. Editör: Prof. Dr. Fatma Oğuz, İstanbul Tıp Kitapevleri, Nisan 2016.
4. Pediatrik Semiyoloji Genişletilmiş 2. Baskı, Yenidoğan Semiyolojisi. Editör: Prof. Dr. Fatma Oğuz, İstanbul Tıp Kitapevleri, 2018.

HOBİLER
Yağlı boya resim, biyografi kitapları ve filmleri, pilates, organik tarım, ekolojik evler
ATIFLAR
Canpolat N, Kasapçopur O, Çalışkan S, Gökalp S, Bor M, Taşdemir M, Sever L, Arısoy N. Ambulatorybloodpressureandsubclinicalcardiovasculardisease in patientswithjuvenile-onsetsystemiclupuserythematosus. Pediatr Nephrol2013 Feb;28(2):305-13 
Sinan Tufekci, Asuman Coban, Meltem Bor, Beril Yasa, Kemal Nisli, Zeynep Ince. Cardiacrhythmabnormalitiesduringintravenousimmunoglobulin G(IVIG) infusion in twonewborninfants: coincidenceorassociation?Clinical Case Reports2015; 3(9): 731–734.
Tugba Erener Ercan, Funda Oztunc, TirajeCelkan, Meltem Bor, Osman Kizilkilic, Mehmet Vural, YildizPerk, Civan Islak, and Beyhan Tuysuz. Macrocephaly-CapillaryMalformationSyndrome in a NewbornWithTetralogy of FallotandSagittalSinusThrombosis. Journal of Child Neurol 2013; 28(1): 115.
Nihal Özdemir, TirajeCelkan, Rejin Kebudi, Meltem Bor, İnci Yıldız. Cytopeniaassociatedwithirondeficiencyanemiaandirontherapy: A report of twocases Demir eksikliği anemisi ve demir tedavisi ile ilişkili sitopeni: İki olgu sunumu.Turk J Hematol 2011; 28: 243-4.
Banu Kumbak, Meltem Bor, Mustafa Bahçeci. Dandy-WalkerVariant in A Fetus of an ICSI TwinGestation: A Case Report. Balkan Med J 2011; 28: 219-221.
H INDEXI
3-


Medicana Bursa

Adres:

Odunluk Mah. İzmir Yolu Cad. No:41 16110 Nilüfer/Bursa

Telefon: 0224 970 01 01
Çağrı Merkezi: 0850 460 6334