Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1998 
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ondokuz  Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2004
Mesleki Deneyim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 1998
Samsun Mehmet Aydın Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği 2004
Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği 2005
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD 2007
Ekim 2008 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göğüs Cerrahisi AD Ankara 2007
Ekim 2011 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD 2008
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD 2011
Medicana Internatıonal Samsun Hastanesi 2014