Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mesleki Deneyim

Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar