Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 1995
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2002
Mesleki Deneyim
Büyükçekmece Devlet Hastanesi, 2002-2013
Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2013-2017
Tıbbi İlgi Alanları

Kronik Hepati B
Kronik Hepatit C
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Seyahat ile Bulaşan Enfeksiyonlar
Diyabetik Ayak Enfeksiyonları
Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyonları
Erişkin Aşılama
Hastane Enfeksiyonları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar