Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1995
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2001
Mesleki Deneyim
Obezite Merkezi Sorumlu Hekimi- Medicana International Ankara Hastanesi (2016 - )
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yrd. Doç. Dr. ve Doç. Dr. (2016)
İleri Tıp Teknolojileri Eğitim Merkezi, Eğitmen Cerrah
Niğde Devlet Hastanesi, Uzm. Dr (2001 - 2007)
Tıbbi İlgi Alanları

Obezite Merkezi Sorumlu Hekimi

Total laparoskopik total gastrektomi + D2 disseksiyon + Roux and y ösefago-jejenostomi

Total laparoskopik subtotal gastrektomi + D2 disseksiyon + Roux and y gastro-Jejenostomi

Laparoskopik Sleeve gastrektomi + İleal interpozisyon (Tip 2 diyabet cerrahisi)

Laparoskopik Gastrik by-pass

Laparoskopik mini Gastrik by-pass

Laparoskopik Sleeve gastrektomi

Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu + mesh hiatoplasti

Laparoskopik Splenektomi

Laparoskopik distal pankreatektomi splenektomili ya da splenektomisiz

Total laparoskopik kolon cerrahisi (Sağ, sol hemikolektomi, tranverse kolektomi, ant ve low ant. Rezeksiyon, APR, rektal prolapsus)

Laparoskopik sürrenalektomi

Laparoskopik radikal nefrektomi

Laparoskopik parsiyel nefrektomi

Laparoskopik donör nefrektomisi

Laparoskopik total histerektomi + BSO + Pelvik Lenf nodu disseksiyonu

SILS total histerektomi + BSO

SILS Sakro-kolpo ya da sakro-uteropeksi

SILS burch (TEP)

TEP, TAPP (Herni onarımları)

SILS TEP ya da TAPP

Laparoskopik umblikal ya da insizyonel herniler

Laparoskopik radikal prostatektomi

Laparoskopik üreter taşı çıkarılması

Laparoskopik mesane taşı çıkarılması

Endoskopik safenektomi

SEPS (subfascial endoskopic perforating vein surgery)


Bilimsel Yayınlar
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. O.Surgit, "Single-incision Laparoscopic surgery for total extraperitoneal repair of inguinal hernias in 23 patients.", Surgical Laparoscopy Endoscopy & Percutaneous Techniques, 20, 114-118 (2010).

A2. O.Surgit, "Clipless and sutureless laparoscopic adrenalectomy carried out with the LigaSure device in 32 patients.", Surgical Laparoscopy Endoscopy & Percutaneous Techniques, 20, 109-113 (2010).

A3. Surgit O, Gumus II, Kılıc MO, "Laparoscopic Cholecystectomy Performed Immediately after Cesarean Section without Additional Incisions: A New Method", British Journal of Medicine & Medical Research, 13(8), (2016).

 A4. O.Surgit, G.Ersoz, Y.Gursel, S.Ersoz, "Effects of exercise training on specific immune parameters in transplant recipients", Transplantation Proceedings, 33, 3298 (2001).

A5. O.Surgit, A.Inan, "A simple and effective technique for esophageal retraction and fundal translocation during laparoscopic fundoplication", Surgery Today, 40, 388-391 (2010).

A6. O. Surgit, II. Gumus, A. Derbent, S. Simavli, “Laparoscopic type 7 total hysterectomy and adnexectomy with or without Burch colposuspension: operative technique with the LigaSure device and results”, Arch Gynecol Obstet, 285, 1287-1294 (2012).

A7. O.Surgit, I.I.Gumus, "Single-port laparoscopic total hysterectomy and bilateral salpingo-oopherectomy combined with Burch colposuspension", Acta chirurgica Belgica, 114, 271-275 (2014).

A8. O.Surgit, I.I.Gumus, "Laparoscopic supracervical hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy, sacrocolpopexy and burch colposuspension performed during the same operative session via a single port", Archives of Gynecology and Obstetrics , 26, 127-131 (2011).

A9. Surgit O, Gumus II, Kılıc MO, Kaygusuz I, "Combined procedure of cesarean delivery and preperitoneal mesh repair for inguinal hernia: An initial experience" Asian J Surg,273,(2016).

A10. A.Inan, O.Surgit, M.Şen, A.Akpınar, M.Bozer, "Etofenamate and anastomoses of the colon in rats", Turkish Journal of Medical Sciences, 39,1-6 (2009).

A11. A.İnan,Ö.Sürgit, M.Şen, M.Bozer, C.Dener, "Day surgery for pilonidal disease", Bratisl Lek Listy, 112,:572-574 (2011).

A.12. M.Gozdemir, B.Muslu, H. Sert, B.Usta, RI Demircioglu, OF.Karatas, O.Surgit, "Transient neurological symptoms after spinal anaesthesia with levobupivacaine 5 mg/ml or lidocaine 20 mg/ml.", Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 54, 59-64(2009).

A.13. Gumus II, Surgit O, Kaygusuz I, “Laparoscopic single-port Burch colposuspension with an extraperitoneal approach and standard instruments for stress urinary incontinence: early results from a series of 15 patients.” Minim Invasive Ther Allied Technol , 22, 116-121, (2013).

A.14. A.Inan, M.Sen, O.Surgit, M.Ergin, M. Bozer, "Effects of the histamine H2 receptor antagonist famotidine on the healing of colonic anastomosis in rats.", Clinics (Sao Paulo), 64, 567-570(2009).

A.15. H.Sert, R.I.Demircioglu, B.Usta, B.Muslu, U.Yazıcı, M.Gozdemir, O.Surgit, "A comparative study of preoperative versus intraoperative meperidine administration in patients receiving general anesthesia: a prospective, randomized double- blinded study", Turkish Journal of Medical Sciences, Turk J Med Sci, 42, 47-54 (2012).

A.16. MO Kılıc, Degirmencioglu G, Surgit O, Yenidünya S, "A Rare Case of Strangulated Meckel’s Diverticulum in an Incarcerated Ventral Incisional Hernia" Journal of Clinical and Analytical Medicine, DOI: 10.4328/JCAM.2936, (2014).

    Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. S.Demirci, A.Eroğlu, Ö.Sürgit, E.Ünal, H.Kocaoğlu, H.Akgül, 3rd international gastric cancer concress konferansı dahilinde "3rd international gastric cancer concress" bildiri kitapçığındaki "Prognostic factors for advanced gastric cancer after extended radical gastrectomy", 500, Seoul, Korea, April, 1999.

    Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Ö.F.Karataş, Ö.Sürgit, Ö.Bayrak, M.E.Yıldırım, E.Çimentepe, D.Ünal, "Transperitoneal laparoskopik parsiyel nefrektomi olgusu", Yeni Tıp Dergisi, 25, 236-238 (2008).

D2. Ö.Sürgit, Ö.Batrak, "LigaSure kullanılarak gerçekleştirilen laparoskopik transperitoneal radikal prostatektomi operasyonu", ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 11, 29-32 (2010).

D3. Ö.Sürgit, “Total Laparoskopik Distal Gastrektomi, D2 Disseksiyon, Roux and Y Gastro-jejenostomi ve Aberran Sol Hepatik Arter: Olgu Sunumu" ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, (Kabul Edildi), (2014).

D4. Ö.Sürgit, M.Yalaza, “Laparoskopik distal pankreotektomi ve splenektomi”, Yeni Tıp Dergisi, 32, 60-63, (2015).

D5. Ö.Sürgit, A.İnan, "LigaSure ile gerçekleştirilmiş laparoskopik kolorektal cerrahi serimize ait sonuçlar ve obez hastalarda cihazın etkinliği", Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 20, 76-82 (2010).

D6. Ö.Sürgit, S.Hazinedaroğlu, "Zollinger Ellison Sendromu", MN-Klinik Bilimler & Doktor, 7, 794-798 (2001).

D7. H.Dur, Ö.Sürgit, E.Geçim, "Pankreas adacık hücre transplantasyonu", Türkiye Klinikleri Cerrahi Dergisi, 6, 17-21 (2001).

D8. Ö.F.Karataş, Ö.Sürgit, Ö.Bayrak, A.Koç, G.Akkurt, E.Çimentepe, D.Ünal, "Laparoskopik adrenalektomi: Beş hasta ile ilk deneyimlerimiz", Yeni Tıp Dergisi , 26, 172-175 (2009).

D9. Ö.Sürgit, S.Hazinedaroğlu, "İnsülinoma", MN-Klinik Bilimler & Doktor, 7, 645-648

(2001). 

D10. Ö.Sürgit, Z.Kamalak, İ.İ.Gümüş, N.Ö.Turhan, "Aynı cerrahi seansta sezaryen sonrası laparoskopik kolesistektomi", Yeni Tıp Dergisi, 27, 117-118 (2010).

D11. Ö.Sürgit, S.Hazinedaroğlu, "Mikrosirkülasyon", MN-Klinik Bilimler & Doktor, 7, 62-70 (2001).

D12. M.Şen, G.Akkurt, A.Akpınar, Ö.Sürgit, M.Bozer, "Mekanik ventilasyona bağlı gelişen massif pnömoperitoneum olgusu", Bakırköy Tıp Dergisi, 5, 113-116 (2009).

D13. Ö.Sürgit, S.Hazinedaroğlu, "Granülomatöz barsak hastalıkları", MN-Klinik Bilimler & Doktor, 7, 499-508 (2001).

D14. I.I.Gümüş, O.Surgit, S.Simavli, I.Kaygusuz, N.O.Turhan, "Laparoscopic Combined Surgical Procedures For Multipl Pathologies: Our Initial Experiences", The New Journal of Medicine, 27, 43-46 (2010).

D15. I.I.Gümüş, O.Surgit, S.Simavli, I.Kaygusuz, "Minimally invasive approach for combined cholecystectomy and total hysterectomy with LigaSure", Gynecol Obstet Reprod Med, 16, 59-61 (2010).

D16. T.Aydogan, C.Turkay, B.Uz, I.Kırbaş, S.Yenidunya, O.Surgit, "An Unusual Cause of Tumor Lysis Syndrome:Cholangiocarcinoma", The New Journal of Medicine, 27, 244-246 (2010).

D17. Ö.Sürgit, G.Akkurt, A.İnan, C.Dener, "Splenik arter anevrizma olgusunda laparoskopik anevrizma rezeksiyonu ve laparoskopik splenektomi", Yeni Tıp Dergisi, 28,120-122 (2011).

D18. I.I.Gumus, O.Surgit, M.Yıldırım, S.Simavli, M.Bozer, "Single-port laparoscopic unilateral salpingo-oopherectomy with LigaSure vessel sealing system using articulating enstruments", The New Journal of Medicine, 28, 241-243 (2011).

D19. H.Haltaş, S.Yenidünya, A.Akçay, A.Köktener, R.Bayrak, Ö.Surgit, “intestinal Perforasyonu Taklit Eden intraperitoneal Masif Serbest Hava ile ilişkili

Pnömatosis Intestinalis: Olgu Sunumu, 19, 184-187, (2012).

D20. MÖ.Kılıç, G.Değirmencioğlu, Ö.Sürgit, S.Yenidünya, “ A Rare Case of Strangulated Meckel’s Diverticulum in an Incarcerated Ventral Incisional Hernia” Journal of Clinical and Analytical Medicine, DOI: 10.4328/JCAM.2936,1-3, (2014).

D21. Eser A,Gök GA, Gumus II, Surgit O, Karataş G, Gonca MO, "Postpartum Akut Karın Ayırıcı Tanısında Septik Pelvik Tromboflebit" Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst;25(4):287-91, (2015).

    Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Ö.Sürgit, İ. İ. Gümüş, “SILS ile Kombine Laparoskopik Total Histerektomi, Bilateral Salpingooferektomi, Burch Kolposüspansiyon: Dünyadaki İlk Olgu”, 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 122, Antalya, Ekim,2009.

E2. Ö.Sürgit, G.Akkurt, A.İnan, "LigaSure damar kapama cihazının modifiye kullanımıyla yapılan laparoskopik karaciğer rezeksiyonu", 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 243, Ankara, Mayıs, 2010.

E3. Ö.Sürgit, G.Akkurt, A.İnan, C.Dener, "Splenik arter anevrizma olgusunda laparoskopik splenik arter anevrizma rezeksiyonu ve laparoskopik splenektomi", 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 103, Ankara, Mayıs, 2010.

E4. Ö.Sürgit, E.Çimentepe, A.İnan, "Laparoskopik transperitoneal sol proksimal üreter taşı ekstraksiyonu ve laparoskopik transperitoneal double J kateter yerleştirilmesi ve aynı seansta laparoskopik (TEP) herni onarımı", 1. Minimal İnvazif Cerrahi Kongresi, 33, Girne, KKTC, Nisan,Mayıs, 2009.

E5. Ö.Sürgit, N.Çolak, F.Alpay. "Endoskopik safenektomi: Olgu serisi", 1. Minimal İnvazif Cerrahi Kongresi, 36, Girne, KKTC, Nisan,Mayıs, 2009.

E6. Ö.Sürgit, M.Şen, A.İnan, M.Bozer, "Laparoskopik Nissen fundoplikasyonu uygulamasında yeni bir teknik: Goldfinger tekniği", 16. Ulusal Cerrahi Kongresi, 291, Antalya, Mayıs, 2008.

E7. C.Dener, A.Köktener, M.Şişman, K.Akın, D.Kösehan, Ö.Sürgit, M.Şen, A.İnan, "Radyolojik yöntemlerle benign lezyon düşündüğümüz meme kitlelerinde ne zaman biopsi kararı vermeliyiz", 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 831, Ankara, Mayıs, 2010.

E8. Ö.Sürgit, H.Şahin, F.Aşık, A.İnan, M.Bozer, C.Dener, "Bilateral total tiroidektomi ameliyatlarında harmonik bistüri kullanımının konvansiyonel yöntemle karşılaştırılması", 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 677, Ankara, Mayıs, 2010.

E9. M.Şişman, A.İnan, Ö.Sürgit, G.Akkurt, F.Aşık, M.Bozer, "Yaygın değişken immün yetmezlikli hastada tıkanma sarılığı ile seyreden Hodgkin dışı lenfoma", 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 644, Ankara, Mayıs, 2010.

E10. Ö.Sürgit, F.Aşık, H.Şahin, A.İnan, M.Şen, M.Bozer, "Pilonidal sinus cerrahisinde yarı açık D flep ile eksizyon tekniğinin diğer cerrahi yöntemlerle karşılaştırılması", 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 485, Ankara, Mayıs, 2010.

E11. A.İnan, Ö.Sürgit, M.Şişman, K.Akın, G.Akkurt, M.Altıparmak, M.Bozer, C.Dener, "Kolonoskopi sonrasında perforasyon olmadan gelişen intraperitoneal ve retroperitoneal serbest hava, pömothoraks, pnömomediasten ve cilt altı amfizem", 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 326, Ankara, Mayıs, 2010.

E12. C.Dener, Ö.Sürgit, G.Akkurt, D.Altıparmak, M.Şen, A.İnan, M.Bozer, S.Demirci, "Meme koruyucu cerrahide intraoperatif frozen section ile pozitif veya yakın cerrahi sınır olan vakalarda reeksizyonun rolü", 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 41, Ankara, Mayıs, 2010.

E13. C.Dener, M.Şişman, Ö.Sürgit, S.Yenidünya, R.Bayrak, G.Akkurt, M.Şen, A.İnan, "Multifokal/multisentrik meme kanserlerinde; kliniko-patolojik özellikler, meme koruyucu cerrahinin yeri, nüks ve sağkalım", 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 40, Ankara, Mayıs, 2010.

E14. M.Şen, G.Akkurt, A.Akpınar, Ö.Sürgit, M.Bozer, "Mekanik ventilasyona bağlı gelişen massif pnömoperitoneum olgusu", 16. Ulusal Cerrahi Kongresi, 471, Antalya, Mayıs, 2008.

E15. M.Şen, Ö.Sürgit, A.İnan, M.Şişman, O.M.Koçak, C.Dener, "Mastalji yakınması olan kadınlarda evening primrose oil ve fructus agni casti kullanımı ile telkinin karşılaştırılması", 16. Ulusal Cerrahi Kongresi, 427, Antalya, Mayıs, 2008.

E16. A.İnan, M.Şen, Ö.Sürgit, A.Akpınar, M.Şişman, F.Aşık, M.Bozer, "Papiller tiroid karsinomuna eşlik eden lenfoma", 16. Ulusal Cerrahi Kongresi, 419, Antalya, Mayıs, 2008.

E17. Ö.Sürgit, C.Dener, M.Şen, A.İnan, G.Akkurt, "Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu sonrası tümöral kitle taklidi yapan fibrozis (Lenfoplasmositik sklerozan pankreatitis): Vaka sunumu", 16. Ulusal Cerrahi Kongresi, 294, Antalya, Mayıs, 2008.

E18. A.Köktener, D.Kösehan, K.Akın, B.Çakır, R.Bayrak, Ö.Sürgit ,” Gastrointestinal stromal tümörü taklit eden rektosigmoid kolon endometriozisi” 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, 232, Antalya, Kasım, 2012.

F. Diğer yayınlar :

F1. A. Korkmaz, L. Avtan, Ö. Sürgit, A. Çakmak, Laparoskopik herni onarımı, canlı ameliyat eşliğinde sunum ve tartışma toplantısında tartışmacı. Ankara Cerrahi Günleri-6, Ocak 2011, Ankara,Türkiye.