Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2003


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, 2012


Mesleki Deneyim

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2006-2012

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, 2012-2015

Özel VM Medikalpark Bursa Hastanesi, 2015-2018

Medicana Bursa Hastanesi, 2018- halen


Tıbbi İlgi Alanları

Bilişsel ve Davranışcı Terapi

Yetişkin Bireysel Psikoterapi

Depresyon
Anksiyete Bozuklukları
Uyku Bozuklukları
Sosyal Fobi
Panik Bozukluğu
Bipolar Bozukluk