Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi-2003
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD-2012
Mesleki Deneyim

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006-2012

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi 2012-2015

Özel VM Medikalpark Bursa Hastanesi 2015-2018

Medicana Bursa Hastanesi 2018- halen

Tıbbi İlgi Alanları

Bilişsel ve Davranışcı Terapi

Yetişkin Bireysel Psikoterapi

Depresyon, Anksiyete Bozuklukları, Uyku Bozuklukları, Sosyal Fobi, Panik Bozukluğu, Bipolar Bozukluk
Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar


Eker S, Akkaya C, Cangür Ş, Sarandöl A, Öztepe Yavaşcı E, Sarıkavaklı Ü, Kırlı S. Early- versus late onset dysthymic disorder: clinical characteristics, symptom profile and social adaptation. Anadolu Psikiyatri Derg. 2011;12(1):49-54
• Öztepe Yavaşcı E, Akkaya C. Role of Serotonin in Schizophrenia (Şizofrenide Serotoninin Rolü). Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar- Current Approaches in Psychiatry. 2012;4(2):237-259
• Eker S, Öztepe Yavaşcı E, Cangür Ş, Kırlı S, Sarandöl E. Can BDNF and IL-2 be indicators for the diagnosis in schizophrenic patients with depressive symptoms? Acta Neuropsychiatrica. 2014;26(5):291-297
Öztepe Yavaşcı E, Eker S, Cangür Ş, Kırlı S, Sarandöl E. Prediction of Depression in Schizophrenia: Can serum levels of BDNF or EGF help us? African Journal of Psychiatry. 2014;17(6):14-18