Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1992
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007
Mesleki Deneyim

Medicana International Ankara Hastanesi

Nevşehir Devlet Hastanesi

Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi A.D.

Atatürk Göğüs Hastalıkarı ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği