Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2005
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010
Mesleki Deneyim
Haziran 2006 / Eylül 2010: Hacettepe Üniversite, İç Hastalıkları anabilim dalında asistanlığı
Mart 2009 / Ocak 2010: İç Hastalıkları anabilim dalı başasistanlığı
Kasım 2010 / Aralık 2011: Yakın Doğu Üniversitesi Yrd. Doç.
Aralık 2011 / Aralık 2014: Hacettepe Üniversite, İç Hastalıkları anabilim dalı, Nefroloji bilim dalında yan dal
Aralık 2014 / Mayıs 2017: MedicalPark, İç Hastalıkları -Nefroloji uzmanı
Mayıs 2016 / Ekim 2016: MedicalPark, İç Hastalıkları -Nefroloji Yrd. Doç.
Kasım 2017/ Kasım 2018: Özel Kadıoğlu Hastanesi — Dahiliye / Nefroloji uzmanı
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar


A. YURTDIŞI YAYINLAR
ERGUNAY K, KARAGUL A, ABUDALAL A, et al. Prospective investigation of the impact of West Nile Virus infections in renal diseases. Med Virol. 2015 Oct;87(10):1625-32. doi: 10.1002/jmv.24226. Epub 2015 May 12.
ABUDALAL A, et al. "EFFECT OF RENAL TRANSPLANTATION ON RENALASE LEVELS IN DONORS AND RECIPIENTS." Nephrology Dialysis Transplantation 30.supp| 3 (2015): 111642-111642.
OZKAYAR N, ALTUN B, ULUSOY S, YiLDiRIM T, HALIL M, YILMAZ R, ABUDALAL A, ALTINDAL M, ARICi M, ERDEM Y: Relationship Between Vitamin D Levels And Depressive Symptoms in Renal Transplant Recipients.int j psychiatry med. 2014;47(2):141-51. Doi: 10,2190/pm.47,2.e.
YILDIRIM, T, YILMAZ, R, TURKMEN, E, ABUDALAL A, ALTINDAL, M, ERTOY-BAYDAR, D, ERDEM, Y. (2013, May). Urinary Procollagen Predicts Degree Of Renal Fiibrosis In Renal Transplant Recipients. In Nephrology Dialysis Transplantation (Vol. 28, pp. 503-504). Great Clarendon St, Oxford OX2 6DP, England: Oxford Univ Press.
ARIK, G, YASAR, A, TURKMEN, E, YILDIRIM, T, ALTINDAL, M, ABUDALAL, A, ARICi, M. (2013, May). Course Of Pre-Transpant Proteinuria After Transplantation And Associated Allograft Pathologies In Non-Decliners. In Nephrology Dialysis Transplantation (vol. 28, pp. 509-509). Great Clarendon St, Oxford ox2 6dp, England: Oxford Univ Press.
Erbay, E., Zengin, O., Yildirim, B., Yildirim, T., &_ABUDALAL, A. (2016). Anxiety Levels and Coping Styles of Chronic Renal Failure Patients: The Hacettepe University Nephrology Department Example. TURKISH NEPHROLOGY DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, 25(1), 95-99.
B. YURTİÇİ YAYINLAR
ERCUMENT E, OGUZHAN Z, BUGRA Y, TOLGA Y, ABUDALAL A, _ Kronik Bébrek Yetmezligi Hastalarinm Kaygi Diizeyleri ve Basetme Tutumlan: Hacettepe Universitesi Nefroloji Bilim Dali Orne%i Anxiety Levels and Coping Styles of Chronic Renal Failure Patients: The Hacettepe University Nephrology Department Example ,Turk Neph Dial Transpl 2016; 25 (1): 95-99
UFUK GENCALP, AYMAN ABUDALAL, MEHTAP TINAZLI, AMBER EKER, ORCUN CiFTCI, TUMAY SOZEN, Bir Trombotik Trombositopenik Purpura Olgusu, A Case Of Thrombotic Thrombocytopenic Purpura. Yakin Dogu Tip Dergisi 2011;1(2):90-4