Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Celal Bayar Üniversitesi   -   1999-2005

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

İstanbul Bilim Üniversitesi   /  2006 – 2011(İç Hastalıkları)

Dokuz Eylül Üniversitesi      /  2011 – 2015(Tıbbi Onkoloji)

Mesleki Deneyim

Bandırma Özel Hastanesi – 2006

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi – 2006-2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi – 2011 – 2015

Sivas Numune Hastanesi – 2015 - 2018


Özellikli İşlem

    Multidisipliner Onkolojik Değerlendirme

    Hedefe Yönelik Kanser Tedavileri

    Kemoterepi

    İmmunoterapi