HEKİMLERİMİZ


Medicana Sağlık Grubu Hastaneleri, Tüm Branşlarda SGK Anlaşmalıdır.

+A A-

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Çakıcı

Ad Soyad
Nazlı Çakıcı
Unvan
Dr. Öğr. Üyesi
Tıbbi Birim
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Şube
MEDICANA INTERNATIONAL ISTANBUL
Telefon
0212 867 75 00
E-Posta
ONLINE HEKİM
E-RANDEVU
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi ( İngilizce ) / 2006
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi
Mesleki Deneyim

Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
Uzmanlık Tezi

Deneysel Epilepsi Modelinde Prolaktin Hormon Düzeyinin Hipokampüs üzerine etkisi, 2013, Ankara

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) Spontaneous non-pulsatile aneurysm of the superficial temporal artery mimicking a subcutaneous mass lesion. Bozkurt G, Ayhan S, Cakici N, Celik O, Ziyal IM. J of Craniofac surg. 2011 Shunt tapping versus lumbar puncture for evaluating cerebrospinal fluid infections in pediatric population. Ozdol C, Gediz T, Basak AT, Cakici Basak N, Aghayev K.Turkish Neurosurgery
Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler Pediatric arteriovenous malformations. Cakici Basak N, Akalan N. Brain Arteriovenous Malformations: Pathogenesis, Epidemiology, Diagnosis .Editör: Vladimír Beneš, Ondřej Bradáč.
Çocukluk çağı epilepsilerinde cerrahi tedavi. Nazlı Çakıcı Başak, Nejat Akalan. Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi. Editör: Hüseyin Biçeroğlu. 2018
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Kraniosinostoz cerrahisinde komplikasyonlar. Cakici Basak N, Akalan N. Türk Nöroşirurji Dergisi
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Sözlü sunum
Nadir bir olgu: Nörofibromatozis tip 2 tanılı hastada foramen magnum menenjiomunu taklit eden C1 sinir kökünden köken alan multipl schwannom, sözlü sunum, Türk nöroşirürji Derneği 30. Ulusal Kongresi, 2016, Belek, Antalya
Multiple şant revizyonu olan sekonder aquaduktal gliozisli hastanın üçüncü ventrikülostomi ile tedavisi, sözlü sunum, Türk nöroşirürji Derneği 30. Ulusal Kongresi, 2016, Belek, Antalya
2 farklı olgu eşliğinde ventrikül dışı lezyonlara anterior interhemisferik transkallozal transventriküler yolla yaklaşım, Sözlü sunum, Türk nöroşirürji Derneği 30. Ulusal Kongresi, 2016, Belek, Antalya
2 farklı ve nadir olgu eşliğinde pontin lezyonlara güvenli yaklaşım yolları, , Sözlü sunum, Türk nöroşirürji Derneği 30. Ulusal Kongresi, 2016, Belek, Antalya
Endonazal transsfenoidal endoskopik yaklaşımla sella tabanı açılmadan kavenöz sinüs içi hipofiz adenomu eksizyonu, Sözlü sunum, Türk nöroşirürji Derneği 30. Ulusal Kongresi, 2016, Belek, Antalya
"Ters Fenestrasyon": Alt lomber inferiora sekestre disk hernilerine farklı bir yaklaşım, , Türk nöroşirürji Derneği 30. Ulusal Kongresi, 2016, Belek, Antalya
Menenjiomlar , Sabah semineri Sözlü sunum, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya
Hipotalamik hamartomlar ve cerrahi tedavisi, Sözlü sunum, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya
Traktografi çalışmasıyla servikomedüller bileşke diffüz glial tümör cerrahisi tecrübemiz, Sözlü sunum, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya
Kolloid kistlerin endoskopik tedavisi, Sözlü sunum, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Poster

Multiple anterior serebral arter anomalisi olan kanamış anterior kommunikan arter anevrizması ve cerrahi tedavisi Poster, Türk nöroşirürji Derneği 30. Ulusal Kongresi, 2016, Belek, Antalya
Nadir bir posterior fossa tümörü: Atipik teratoid rabdoid tümör, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 30. Ulusal Kongresi, 2016, Belek, Antalya
İlaca dirençli epilepsisi bulunan tuberosklerozlu olguda SPECT BT yardımıyla odak tespiti sonrasında frontal lobektomi ile tuber eksizyonu, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 30. Ulusal Kongresi, 2016, Belek, Antalya
2 olgu eşliğinde O- Arm ile servikal DTrax tecrübemiz, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 30. Ulusal Kongresi, 2016, Belek, Antalya
Langenbeck ekartörlerle servikal disk hernisi cerrahisi tecrübemiz, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 30. Ulusal Kongresi, 2016, Belek, Antalya
2 olgu eşliğinde pons hematomlarına cerrahi yaklaşım yolları, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya
Endoskop eşilğinde Hakuba Yaklaşımıyla total parasellar tümör eksizyonu, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya
Nadir bir 3. Ventrikül tümörü: Kordoid glioma, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek,
Antalya
Supratentorial glioblastoma olgusunun primer serebellar metastazı, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya
Kapalı spinal distrafizme eşlik eden yüksek yerleşimli lomber spinal stenoz olgusu, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya
Lomber disk hernisi cerrahi sonrası gelişen Hemiparezi olgusu, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya
Nadir bir olgu: Servikal melonositik tümör, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya
Torakal kist hidatik olgusu, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya
Çocukluk çağı dev kavernomu, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya
Çocukluk çağı dev pineal immatür teratomu, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya
Endoskop eşliğinde Kawase Yaklaşımıyla Kolestatom eksizyonu, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya
Glasgow koma skoru 4 olan 2 çocuk olgu eşliğinde bilateral geniş dekompresif kraniektomi tecrübemiz, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya
3 olgu eşliğinde snake Eyes fenomeni, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya
3 olgu eşliğinde yüksek devirli- hızlı tur kullanımı sonrası tespit edilen korteks ablasyonu, Poster, Türk nöroşirürji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya

Projeler

Glioblastoma multiforme beyin tümörünün tanı ve tedavisine imkan sağlayabilecek Anti- GBM antikorların araştırılması, TÜBİTAK 3001 projesi, yürütücü Yrd. Doç. Dr. Nihal Karakaş.
İdari Görevler
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
Türk Tabibleri Derneği
Türk Nöroşirürji Derneği
Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirurji Grubu

Ödüller

Katıldığı kurs/ kongre/toplantılar
Türk Nöroşirurji Derneği 25. Ulusal Kongresi, 2011, Belek, Antalya
Türk Nöroşirurji Derneği 29. Ulusal Kongresi, 2015, Belek, Antalya
Türk Nöroşirurji Derneği 30. Ulusal Kongresi, 2016, Belek, Antalya
Türk Nöroşirurji Derneği 31. Ulusal Kongresi, 2017, Belek, Antalya
Türk Nöroşirurji Derneği 32. Ulusal Kongresi, 2018, Belek, Antalya
Pediatrik Nöroşirurji Grubu 7. Dönem 1. Kurs, 2016, Eskişehir
Pediatrik Nöroşirurji Grubu 7. Dönem 2. Kurs, 2017, Mersin
Pediatrik Nöroşirurji Grubu 7. Dönem 1. Kurs, 2016, Ankara
EANS Hands on course( Member of faculty), June 2018, Lyon, France

Medicana International İstanbul

Adres:

Beylikdüzü Cd. No: 3, 34520 Beylikdüzü/İstanbul

Telefon: 0212 867 75 00
Çağrı Merkezi: 0850 460 6334