Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü  2010-2015
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Haliç Üniversitesi
Mesleki Deneyim
Samsun Final Okulları 2006
Atılım Üniversitesi 2015
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar