Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1989
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1995 / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri)

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001 / Pediatrik Onkoloji

Mesleki Deneyim
1990-1995 / Dr. Arş. Görevlisi/ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
1995-1997 / Uzman Dr. / Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
1997-2001 / Yan dal Arş. Görevlisi / Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü,Çocuk Onkoloji Bilim dalı
2002-2004 / Öğretim Görevlisi Dr.  / Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkoloji Bilim dalı 
2004-2008/ Doçent Doktor / SB Ankara Dışkapı Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2009-2013 / Klinik Şef yardımcısı , Doçent Doktor / SB Ankara Çocuk Sağlığı ve hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH
2013-2016/ Eğitim Görevlisi / SB Ankara Çocuk Sağlığı ve hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH
2016-2019 / Yandal uzman Dr. / Lösante Çocuk ve Erişkin Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bölümü
2019-....../ Profesör Doktor / Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri/ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD.
Tıbbi İlgi AlanlarıÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında,

Lenf bezi hastalıkları ve büyümüş lenf nodları tanı ve tedavisi
Sağlıklı çocukların beslenme, büyüme-gelişme ve aşılarının izlemi
Çocukluk çağı beniyn tümörleri ve hemanjiomların tanı ve tedavisi
Çocuk Onkolojisinde,
Çocukluk çağı lenfoma ve solid tümörleri tanı ve tedavisi
Tümör riski yüksek hastalıkların izlemi
Yüksek doz kemoterapi ve otolog kemik iliği transplantasyonu
Kemoterapi almış hastalarda geç yan etkilerin tanı ve izlemi

Özellikli İşlem

Periferik yayma değerlendirilmesi
Lomber ponksiyon ve intratekal tedavi
Kemik iliği aspirasyonu ve değerlendirilmesi
Kemik iliği biyopsisi