Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü - 2015

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı – 2019


Mesleki Deneyim

Surp Prigiç Ermeni Hastanesi – 2016/2017

Tıbbi İlgi Alanları

A- PSİKOTERAPİ
Ergen, yetişkin ve yaşlılarda aşşağıda belirtilen sorun alanları için kognitif davranış terapisi uygulamaları yine aynı bireylerle kabul ve kararlılık terapisi uygulamaları.
-Kaygı bozuklukları  (Panik bozukluk, panik atak, sosyal kaygı, yaygın kaygı bozukluğu, fobiler).
-Depresif bozukluklar
-Bipolar bozukluklar
-Obsesif kompulsif bozukluk
-Travma ve travma sonrası stres 
-Beslenme ve yeme bozuklukları
-Kişilik bozuklukları
- İnternet ve Oyun bağımlılığı
B- ALINAN EĞİTİMLER
Kognitif Davranış Terapisi Eğitimi – Kognitif Davranış Terapileri Derneği – Prof. Dr.  Mehmet Zihni Sungur (2015-2019)
Kabul ve Adanmışlık Terapisi Eğitimi 1. Basamak - Dr. Joe Oliver ( Nisan 2018)
Kabul ve Adanmışlık Terapisi Eğitimi 2. Basamak - Dr. Joe Oliver
(Haziran 2018)
Kabul ve Adanmışlık Terapisi Eğitimi 3. Basamak - Dr. Joe Oliver
(Şubat 2019)
Yaratıcı Drama ile Şiddetsiz İletişim -Bahar Aykaç Looker (Ocak 2018)
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Test Uygulaması – Türk Psikologlar Derneği ( Ocak 2019)
C- UYGULANAN TESTLER
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri  (MMPI)
Gessel Gelişim Figürleri Testi 
Burdon Dikkat Testi
Beier Cümle Tamamlama Testi
TIMI Çoklu Zeka Envanteri
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar

A-BİLİMSEL KONGREDEKİ SUNUMLAR
19.Psikoloji Öğrencileri Kongresi / Samsun 19 Mayıs Üniversi tesi – Sözlü bildiri
Dinin ahlaki yargılar üzerindeki etkisi
Begüm Derici, Ceren Yılmaz
B-TEZLER
Yüksek Lisans Tezi
Effects of Violent Game Addiction on
Emotional Memory and Psychological Factors / Şiddet İçerikli Oyun Bağımlılığının Duygusal Bellek ve Psikolojik Faktörler Üzerine Etkisi
Begüm Derici