Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Tıp Fakültesi / 2000
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Dr. Siyami Ersek Eğitim Araştırma Hastanesi / 2010
Mesleki Deneyim
Vital Hospital / 2003-2018
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem
Usg, Doppler
Bilimsel Yayınlar