Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2004-2010


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş & Boyun Cerrahisi, 2011-2016


Mesleki Deneyim

Kastamonu Araç İlçe Devlet Hastanesi, Pratisyen Dr, Aralık 2010-Şubat 2011
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş & Boyun Cerrahisi ABD Araştırma Görevlisi, 2011-2017
Bingöl Devlet Hastanesi, Bingöl; Kulak Burun Boğaz ve Baş / Boyun Cerrahisi Uzman Dr, 2017-2018


Tıbbi İlgi Alanları

Yüze Mikroinvaziv Müdahaleler

Yüze Botulinium Toksin-A Uygulamarı

Yüze Dolgu Uygulamaları

Burun Estetiği (Açık Teknikve Kapalı Teknik Rinoplasti)

Kepçe Kulak Estetiği (Otoplasti)

Kulak Zarı Tamiri Ameliyatı (Miringoplasti ve Timpanoplasti)

Kulak Kireçlenmesi Cerrahisi (Stapedektomi)

Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları (Endoskopik Sinüs Cerrahisi)

Burun Eti Konka Cerrahisi ve Radyofrekans İle Küçültülmesi

Çocuk KBB Hastalıkları Cerrahisi (Geniz Eti ve Bademcik Ameliyatı, Kulağa Tüp tatbiki)

Östaki Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi (Östaki Balon Dilatasyon)

Ses Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi