Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 2011
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017
Mesleki Deneyim
Osmaniye Hasanbeyli Toplum Sağlığı Merkezi 2011 2012, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 2012 2017, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi