Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1990
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1996
Mesleki Deneyim
Medicana International Ankara Hastanesi (Halen)
Almanya Ludwidghafen BG Travma Hastanesi (İnternational Fellowship)
Kleinert Institute for Hand and Microsurgery (El Cerrahisi Eğitimi ) (2003)
Hakkari Dağ Komando Tugayı 30 yataklı Seyyar Cerrahi Hastanesi (1998 - 1999)
Tıbbi İlgi Alanları

Ortopedi ve Travmatoloji
El ve Üst Ekstremite Cerrahisi
Mikrocerrahi

Özellikli İşlem

El ve Üst Ekstremite Cerrahisi
Mikrocerrahi

Bilimsel Yayınlar


Gerek yurt içi gerekse de yurt dışı 60'ın üzerinde yayınlanmış makalesi ve bildirisi mevcuttur. 100 ün üzerinde kongre ve bilimsel faaliyetlerde konuşmacı, katılımcı ve eğitimci olarak görev yapmıştır.
Sertifikalar ve Eğitimler:
Avrupa El Cerrahisi Diploması (2010)
Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Yeterlik Sertifikası (2009)
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Yeterlik (Board ) Sertifikası (2005)
Almanya Ludwidghafen BG Travma Hastanesi (İnternational Fellowship)
Kleinert Institute for Hand and Microsurgery (El Cerrahisi Eğitimi ) (2003)

Ayrıca 2006-2008 yıllarında Türk El ve Üst Ekstremite derneği yönetim kurulu üyeliği ve 2008-2010 dönemi aynı derneğin genel sekreterliği görevlerini üstlenmiştir.