Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2002-2007
Mesleki Deneyim
Genel Cerrahi UzmanıDeveli Devlet Hastanesi/Kayseri     2007-2010
Yard.Doç.Dr.CÜ Tıp Fakültesi Gen Cer ABD/Sivas              2010
Yard.Doç.Dr.GATA Gen Cer ABD/Ankara                             2010-2011
Yard.Doç.Dr.CÜ Tıp Fakültesi Gen Cer ABD/Sivas              2011-2013
Yard.Doç.Dr.Gazi Universitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı (Görevlendirme) 25.03.2013-25.06.2013
Yard.Doç.Dr.PAÜ Tıp Fakültesi Gen Cer ABD/Denizli         2013- 2014
Doç.Dr.PAÜ Tıp Fakültesi Gen Cer ABD/Denizli                 2014 Nisan
Doç.Dr.Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Karaciğer Nakil Merkezi   2014 Ekim-2015 Nisan
Doç.Dr.PAÜ Tıp Fakültesi Gen Cer ABD Karaciğer Nakil Merkezi /Denizli2017-2019
Doç.Dr.Medicana INT Hospital ANKARA                              2019-HALEN
Tıbbi İlgi Alanları

Hapatobilier Cerrahi
Safra kesesi hastalıkları ve cerrahisi
Safra yolu hastalıkları ve cerrahisi
Pankreas hastalıkları ve cerrahisi
Karaciğer hastalıkları ve cerrahisi
Karaciğer Nakli
Üst Gastro İntestinal Cerrahi
Mide Hastalıkları hastalıkları ve cerrahisi
İnce bağırsak hastalıkları ve cerrahisi
Minimal İnvaziv Cerrahi
Laparaskopik surrenal
Laparaskopik herni
Laparaskopik splenektomi
Laparaskopik anti reflü cerrahisi

Özellikli İşlem