Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ankara Üviversitesi Tıp Fakültesi, 1988


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

S.B. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1994


Mesleki Deneyim

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis, 1988-1990

İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1990-1994

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1994-1998

Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, 1998-2014

Bursa Ceylan International Hospital, 2017-2018


Tıbbi İlgi Alanları

Meme Kanseri

Akciğer Kanseri

Jinokolojik Kanserler

Baş-Boyun Tümörleri