Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (1982)
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanı (1989)
Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı/Göğüs Hastalıkları Ünitesi Öğretim Görevlisi (1990)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıklar/Göğüs Hastalıkları Ünitesi Doçent (1991)
Hacettepe Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Kadrolu Doçent (1992)
Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bölümü’nde Research Fellow (1993-1994)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Uzman (1995)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Profesör (2012)
Mesleki Deneyim
Ordu/Gülyalı Sağlık Ocağı Ocak Hekimi ve Sağlık Müdür Yardımcılığı (1982-1984)
Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi (1984-1989)
GATA Gastroenteroloji Kliniği İç Hastalıkları Uzman (1989 – 1990 Askerlik)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi (1990-2016)
Hacettepe Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı (2012-2015)
Medicalpark Göztepe Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı (2017-2018)
Altunbaş-Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Profösör (2017-2018)
Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı (2018 – 2019)
Tıbbi İlgi Alanları

Akciğer ve Plevra Maliğniteleri
Hava Yolu Hastalıkları
Uykuda Solunum Bozuklukları
Girişimsel Bronkoloji
Diffüz Akciğer Hastalıkları ve Sarkoidoz
Nadir Görülen Akciğer Hastalıkları
Konjenital Akciğer Hastalıkları ve Kisitk Fibrozis
Pulmoner Hipertansiyon