Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mesleki Deneyim
Helikopter Ambulans 2013
Uçak Ambulans 2017
Büyük Anadolu Hastanesi Samsun 2017
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar