Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 2000-2008
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mesleki Deneyim
Van Gedikbulak Sağlık Ocağı 2008
Van Yüksek İhtisas Hastanesi 2009
Ambulans Helikopter Doktoru 2009
Özel Van Lokman Hekim Hastanesi 2013
İlkay OSGB-İşyeri Hekimliği 2014
Kuzey nokta OSGB-İşyeri hekimliği 2014
Samsun Büyük Anadolu Hastanesi 2015
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar