Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Uludağ Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2010-2015
Mesleki DeneyimÇankırı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Sorumlu Hekim 2008-2009

Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Doktor 2017-2019

Ankara Üniversitesi Sosyal Pediatri Yüksek Lisans Tez dönemi öğrencisi 2016- halen

Anne sütü ile beslenmenin korunması yaygınlaşması ve desteklenmesi

Sağlam Çocuk İzlemi

Mental ve Sosyal Gelişimin İzlenmesi

Çocukluk Çağı Aşılamaları

Beslenme ve Beslenme problemleri 

Evlat edinilmiş çocuk takibi

Çocuk ve Ergenlerde Akılcı Medya kullanımı

Çocuk İstismar ve İhmali

Ergenlik sorunları ve Ergenlik’te Aşılama

Çocukluk Çağı Alerjik Hastalıkları
Ateşli Hastalıklar

İshaller

İdrar yolu enfeksiyonlar

KabızlıkTıbbi İlgi Alanları
Özellikli İşlem
Bilimsel Yayınlar-İbrahim Tokalak, Handan Yilmaz, Zeynep Gizem Ergun, Zeynep Bostanci, Altug Kut, Rengin Erdal, Mehmet Haberal, Can A Traınıng Program Enhance the Knowledge Of Housewıves on Organ Donatıon and Transplantatıon? A Cross-Sectıonal Survey In Turkey Transplant International. 18():274, Oct 2005

-Mustafa Hacımustafaoğlu, Nilufer Yeğin, Solmaz Çelebi, Z.Gizem Ergün, Benhur Şirvan Çetin, Taylan Çelik, Enes Salı, Hospital Infections İn The Pediatric Intensive Care Unit; 4-Year Evaluation, 2010-2013, J Pediatr Inf 2015; 9: 56-63

-L.Nilüfer Yeğin, Yasemin Sancak, Çiğdem Aşut, Z.Gizem Ergün Özdel, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine Yatan Hastaların Değerlendirilmesi, JCP 2017;15(2):01-09

Kitap Bölümleri :

-Betül Ulukol, Zeynep Gizem Ergün Özdel, Çocuk Hekimi Bakış Açısıyla Ergenlerin Cinsel İstismarı, Akademisyen kitabevi, Ergenlerde Cinsel Sağlık-2019 ; 19.bölüm

Poster ve Sunum ile Katıldığı Kongreler:

    Üçüncü Basamak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Kliniğinde SBİE/HE;4 Yıllık Değerlendirme, Sözlü Sunum, 33. ANKEM Kongresi, Mayıs 2018

    Periferik Tip Puberte Prekoks Bulguları Olan Üç Kız Kardeş, Poster Çalışması, 11.Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Mart 2016

    X’e Bağlı Dominant Geçişli Hipofosfatemik Rikets, Poster Çalışması, 11.Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Mart 2015

    Nöroblastomlu Bir Olguda Kemoterapi Sonrası Gelişen Pulmoner Hipertansiyon, Poster Çalışması, 18. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Mayıs 2014

    Nörofibromatozis Tip-1 Tanılı Çocuklarda Gözlenen Tümörlerin Özellikleri, Poster Çalışması, 8.Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Mart 2012


Tez Çalışmaları :

Health Care Related Infections of Patients in Pediatric Hematology-Oncology Department: A Four year Surveillance Study Uludağ Üniv. 2015

Pediatrik Dermatoloji Kursu, Kasım 2018, Bursa

Neonatal Resüsitasyonda Güncellemeler Uygulayıcı Kursu, Kasım 2018, Bursa

TPK, İleri İstatistik Kursu, Kasım 2016, İzmir

TPK, Temel İstatistik Kursu, Kasım 2016, İzmir

TİTCK, Pediatristlere Yönelik Temel Klinik Araştırmalar Eğitimi, Haziran 2016, Ankara