Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi / 1987
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı / 1987-1992
Mesleki Deneyim
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2017-2019
SBÜ Kartal Dr Lütfü Kırdar Eğit. Arş. Hast / 2013-2017
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2008-2013
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem
Üroonkoloji
Üriner Sistem Taş Hastalığı
Perkütan Nefrolitotomi
Üreteroskopi
ESWL
Pediatrik Cerrahi 
Bilimsel Yayınlar
BİLİMSEL AKTİVİTELER
1. Uzmanlık tezi : Koraliform böbrek taşlarında farklı yaklaşımların yeri
( Ankara, Haziran 1992 )
YURT İÇİ YAYINLAR
1989
2 . Yaman, L.S., Müftüoğlu, Y.Z., Göğüş, O., Küpeli,S. ve Sarıca, K. : Ürogenital
sistem operasyonlarında proflaktik amaçla Seftriakson kullanımı.
ANKEM Dergisi, 3(4), 667-672, 1989.

3. Şafak,M., Sarıca, K., Yaman,L.S. ve Küpeli,S. : Vasküler kökenli olmayan
empotans tedavisinde intrakavernozal vazoaktif madde enjeksiyonu : Değişik
tedavi modellerinin başarı oranlarının karşılaştırılması.
Ankara Tıp Bülteni, 11(2), 145-152, 1989.

4. Yaman,L.S., Avunduk,M.C., Sarıca, K. ve Güngör,S. : Primary Lymphoma of
testes. The Turkish Journal of Cancer., 19(4), 155-160, 1989.

1990

5. Müftüoğlu,Y.Z., Yaman,L.S., Küpeli,S., Bedük,Y., Yağcı,F. ve Sarıca, K. :
Organik empotans tedavisinde Yohimbin kullanımı.
A.Ü.Tıp Fak. Mecmuası, 43(1), 129-134, 1990.

6. Küpeli,S., Sarıca, K. ve Şahin,H. : Hidrosel tedavisinde Tetrasiklin
skleroterapisinden elde edilen sonuçlar.A.Ü.Tıp Fak. Mecmuası, 43(1), 187-194, 1990.

7. Küpeli,S., Şafak,M. ve Sarıca, K. : Erektil disfonksiyonda papaverin self
enjeksiyon tedavisinin yeri. A.Ü.Tıp Fak. Mecmuası, 43(2), 479-488, 1990.

8. Küpeli,S., Arıkan,N., Akbay,C., Batıislam,E., Sarıca, K.ve Sayın,N. : Kronik
sistitli olgularda mesane yüzeyel Glukozaminoglikan tabakası defektlerinin
elektronmikroskobik olarak ultrastrüktürel düzeyde değerlendirilmesi
Türk Üroloji Dergisi, 16(1), 145-152, 1990.

1991

9. Bedük,Y., Sarıca, K.,Müftüoğlu,Y.Z. ve Arıkan,N. : Evaluation of bilateral
anorchia : Non-invasive approaches to diagnosis.
J. of Ankara Med. School, 13(2), 153-157, 1991.


10. Anafarta,K., Arıkan,N., Sarıca, K., Aytaç,S. ve Aydos,K. : İntrakavernozal
vazoaktif madde enjeksiyonlarından sonra ultrasonografik olarak derin
kavernozal arterlerin bilateral değerlendirilmesi.
A.Ü. Tıp. Fak. Mecmuası., 44(2), 191-198, 1991.

11. Küpeli,S., Sarıca,K., Arıkan,N. ve Çulcuoğlu, A. : Analysis of 148 erectile
dysfunction cases and the results of the therapy with intracavernosal
injection of vasoactive agents.J. of Ankara Med. School., 13(3), 217-224, 1991.

12. Karalezli,G., Sarıca, K., Göğüş,O., Yaman,L.S., Anafarta,K., Müftüoğlu,Y.Z.
ve Küpeli,S. : Üreter üst bölüm taşlarının Dornier MPL 9000 litotriptör ile in
situ tedavisi. ESWL-Endoüroloji Dergisi , 1(1), 5-7, 1991.

13. Bedük,Y., Küpeli,S., Şafak,M., Sarıca, K., Göğüş,O. ve Karalezli, G. : Üreter
alt uç taşlarının tedavisinde ESWL ve Üreterorenoskopi yönteminin
sonuçlarının karşılaştırılması. ESWL-Endoüroloji Dergisi., 1(1), 14-16, 1991.

14. Küpeli,S., Kılıç,S., Özdemir,G., Sarıca,K., Tuna,M., Dinçel,Ç. : Spermatic
cord liposarcoma: Report of a case. Nefroloji ve Hipertansiyon Dergisi,Vol. 1,
No 1, 48, 1991.


1992

15. Küpeli,S., Şafak,M., Arıkan,N., Batıislam, E. ve Sarıca, K.: Klasik TUR-P'a
alternatif bir yaklaşım : Düşük basınçlı TUR-P.
ESWL- Endoüroloji Dergisi, 1(2), 74-78, 1992.

16. Frick,J., Sarıca, K., Köhle,R.and Kunit, G.:Büyük taşların ESWL ile tedavisi.
ESWL- Endoüroloji Dergisi , 1(2), 53-58, 1992.

17. Yurdakul,T., Karalezli,G., Özdiler,E., Göğüş,O. ve Sarıca, K.: Mesane
taşlarının Ekstrakorporeal litotripsi ile monoterapisi.
ESWL- Endoüroloji Dergisi, 1(3), 139-141, 1992.

18. Sarıca, K., Baltacı, S., Bedük,Y. ve Yaman,L.S. : Serum osteocalcin levels in
patients with prostatic cancer. J. of. Ankara Med. School, Vol.14(3),223-230,1992.

19. Göğüş, O., Küpeli, S., Bedük, Y., Müftüoğlu, Y.Z., Şafak, M., Özdemir, G.,
Baltacı, S., Sarıca,K.: 702 İnfravezikal Obstrşksiyonlu Olguda Transuretral
Rezeksiyon (TUR) Sonuçlarının Analizi.
ESWL-Endoüroloji Dergisi ,1(3), 190-193, 1992.


1993

20. Sarıca,K., Şafak, M.: Laparoskopik Üroloji.ESWL-Endoüroloji Dergisi, 2:515,1993.

21. Özcan,H., Erden,İ., Aytaç,S., Arıkan,N., Sarıca,K., Sümer,H. : Assessment of
vasculogenic impotence in diabetic men.
Turkish Journal of Medical Res. Vol. 11(3), May., 136-139, 1993.

22. Özcan,H., Erden,İ., Aytaç,S., Arıkan,N., Sarıca,K., Özbek,S.: Vaskülojenik
empotansın değerlendirilmesinde renkli doppler görüntüleme.
T.Klin.Tıp Bilimleri dergisi, 13(4), 309-315, 1993.

23. Dinçel,Ç., Sarıca, K., Baltacı, S., Özdiler, E., Göğüş, O.: Üreter
dublikasyon anomalisi olan böbrek taşı olgularında ESWL.
ESWL - Endoüroloji, Vol (2), Sayı; 2. 3. 4, 73-75 1993.

24. Büyükkoçak, S., Demiralp, S., Oral, M., Sarıca, K., Kılıç, S., Bedük,Y. :
ESWL'de sedasyon, analjezi, anestezi.
ESWL - Endoüroloji, Vol (2), Sayı; 2. 3. 4, 79-83, 1993.

1994

25. Kılıç, S., Yaman, L.S., Göğüş, O., Sarıca, K.; ESWL öncesi ve Sonrası
Metabolik Değerlendirme. ESWL - Endoüroloji, Vol 3(1), 21-23,1994.

26. Sarıca,K., Küpeli,B., Arıkan,N., Küpeli,S., Erbay,G., Atasever,T.:
Multiparametric evaluation of renal morphology and function after ESWL.
Turkish Journal of.Medical. Res. Vol.12(3), 131-135, 1994.

27. Aras,N., Şafak,M., Alaçayır,İ.,Gemalmaz,H., Koşar,A.,Yaman,Ö., Süzer,O.,
Sarıca, K. : Laparoskopik lenfadenektomi komplikasyonları.
ESWL-Endoüroloji dergisi, 3: 9-10, 1994.

28. Şafak,M., Aras,N., Alaçayır,İ., Kılıç,S., Dinçel,Ç., Sarıca,K. :
Laparoskopik nefrektomi. ESWL-Endoüroloji dergisi 3: 13-14, 1994.


1995

29. Süzer, O., Şafak, M., Özcan, H., Koşar, A., Sarıca, K.: Ardışık 150 hastadaki
Perkütan Nefrostomi sonuçları. Medical Network. Cilt 1, Sayı 2, 152-154 , 1995.

30. Sarıca,K., Ceyhan,K., Erden,E., Yaman,ö., Göğüş,O.: Fibrous pseudotumor of
testis. Turkish J. Cancer. 25(3), 141-144, 1995.

31. Yaman, Ö., Soygür, T., Sarıca, K., Aydos, K., Küpeli, B., Göğüş, O.: Prostat
kanserli hastalarda serum PSA düzeyi ile kemik sintigrafisi korelasyonu: Tüm
hastalara kemik sintigrafisi yaptıralım mı? Medical Network ,Cilt 1, Sayı 2,
149-15,1995.

32. Sarıca, K., Baltacı, S., Işıkay, L., Sağlam, R., Kılıç, S., Müftüoğlu,Y.Z.:
Comparison of two different electrode systems in transurethral radio-frequency
treatment of Benign prostatic hyperplasia. J. Ankara Med. School.17: 325-330, 1995.

33. Koşar,A., Sarıca,K., Özcan,H., Özdiler,E., Gögüş,O.: Topikal nitrogliserin
uygulamasının penil kan akımı üzerine etkisi.Medikal Network. Cilt 1 Sayı 6,
110- 112,1995.

34. Türkölmez,K., Sarıca,K., Tulunay,Ö., Müftüoğlu,Y.Z.: Primary signet-ring
cell carcinoma of the bladder.J. Ankara Med. School., 17: 345-347, 1995.

35. Sarıca,K., Şafak,M., Türkölmez,K., Küpeli,S., Göğüş,O.: Treatment of large
and complex renal calculi with Extracorporeal shock wave lithotripsy.
Turk.J. Med. Res.; 13(4), 154-158, 1995.

36. Arıkan, N., Sarıca, K., Gögüş, O.: Alfa-1 Blokürlerin Yeni Kullanım Alanı:
Benign Prostat Hiperplazisi. Klinik Seriler Tıp Dergisi; 5(2), 103-107, 1995.

37.Sarıca,K., Can,C., Albayrak,S. : Reifenstein syndrome : Report of a case.
Ankara Medical Journal. 17: 1369-1373, 1995.

38.Sarıca,K., Küpeli,B., Dinçel,Ç., Akbay,C., Sayın,N., Göğüş,O.: Evaluation of
urinary Glycosaminoglycan ( GAG’s ) excretion and renal pelvic mucosal
glycosaminoglycan layer integrity in patients with recurrent stone disease and
normal subjects.Turk. J. Med. Res., 13(6); 176-180., 1995.

39. Bozlu,M., Türkölmez,K., Sarıca,K., Müftüoğlu,Y.Z.: Üriner sistem
patolojilerinin pre-natal teşhis ve tedavi yöntemleri.
Medical Network., Klinik Bilimler; 2 (2), 56-60, 1995.

40. Aydos,K., Sarıca,K., Küpeli,S., Erdoğan,N., Dinçel,Ç. : Importance
of imflammatory typing and vascular patterns on benign prostatic hyperplasia.
Proceedings of 4 th International Marmara Medical Days., 160-167, 1996.

41. Sarıca,K., Koşar,A., Küpeli,B., Akbay,C., Göğüş,O., Sayın,N.:
Evaluation of Renal pelvic Glycosaminoglycan (GAG’s) layer integrity in rabbit model after lithotripsy. Turk. J. Med. Res.;14(2); 37-41, 1996.

42. Koşar,A., Sarıca,K., Serel,A.T., Öztürk,A.:Benign prostat Hipertrofili hastalarda
semptom skorunun değeri. Süleyman Demirel Üniv. Dergisi ; 3(4): 51-55, 1996.

1997

43. Aydos,K., Yaman,Ö., Azer,M., Sarıca,K., Anafarta,K.: İmpotans tanısında
dinamik kavernozometrinin yeri. Üroloji Bülteni; 8(1): 23-27, 1997.

44. Özer,E., Özer,G., Sarıca,K., Bilezikçi,B., Atilla,M.K., Demirel,D., Üstün,H.:
Erişkinlerdeki kriptorşidik testislerde oluşan değişikliklerin kontralateral skrotal testis
histolojisi ile birlikte değerlendirilmesi.Türk Patoloji Dergisi; 13(1), 38-40, 1997.

45.Yağcı,F., Sarıca,K., Erbağcı,A.,Sözduyar,N.: Ekstrakorporeal şok dalga litotripsinin akut etkilerinin sintigrafik ve biyokimyasal olarak değerlendirilmesi.
Gaziantep Üniv. Tıp Fak. Dergisi; 8:17-24, 1997.

46. Erbağcı,A., Yağcı,F., Pınar,T., Sarıca,K.: Prostat kanseri tanısında PSA,digital rektal
muayene ve transrektal ultrasonografinin yeri.
Gaziantep Üniv. Tıp Fak. Dergisi; 8:11-16, 1997.

1998

47. Sarıca,K., Özalpat,Ö., Erbağcı,A., Yağcı,F., Öz Eryiğit,M.: Benign prostat
Hiperplazisi tedavisinde 5 alfa redüktaz inhibitörü ( Finasterid ) kullanımının üroflowmetrik incelenmesi. PTT Hastanesi Tıp Dergisi; 20(3); 134-137, 1998.

1999

48. Sırmatel,F., Yağcı,F., Sırmatel,Ö.,Sarıca,K., Sarıca,N.,Erbağcı,A.: Diyabetik
hastalar,kandidüri ve flukonazol tedavisi: 5 olgu sunumu.
İnfeksiyon Dergisi; 13(1); 111-114, 1999.

49. Küpeli,B., Sarıca,K., Budak,M., Alçığır,G., Koşar,A., Aydos,K.: Effects of
extracorporeal shock wave lithotripsy on the testes: An experimental study
Gazi Medical Journal; 10(1), 29-32,1999.

2000

50. Bakır,K., Sarıca,K., Yağcı,F., Erbağcı,A., Korkmaz,C.: Mesane değişici epitel
karsinomlarında P53 ekspresyonu ve prognozla ilişkisi.
Patoloji bülteni, 17(1); 30-33, 2000.

51. Erbağcı,A., Sarıca,K., Yağcı,F., Özalpat,Ö., Pınar,T. : Varikoselli hastalarda renkli
doppler ultrasonografi ile spermiyogram parametrelerinin korelasyonu.
Gaziantep Tıp dergisi ; 1,2: 31-35,2000.
2001


52. Erbağcı,A., Yağcı,F., Sarıca,K., Topçu,O., Uysal,O.: Alt üreter taşlarının
üreteroskopik tedavisi. PTT Hastanesi Tıp dergisi; 23(1), 29-34, 2001.

53. Erbağcı,A., Sarıca,K., Yağcı,F., Uysal,O., Topçu,O.: Kadınlarda stress üriner
İnkontinansa endoskopik yaklaşım: Laparoskopik sistoüretropeksi ve vajinal
iğne süspansiyon teknikleriyle karşılaştırmalı sonuçlarımız.
Üroloji Bülteni; 12:164-170, 2001.

2002

54. Ünal,D.,Satar,N., Semerciöz,A., Ersay,A.,Güneş,A.,Sarıca,K.: Adöleasan
Varikoselde Peripubertal Testis Boyut Değişimleri : GAPÜG serisi .
Türk Üroloji Dergisi; 28(2): 161-165, 2002.

55. Erbağcı,A., Sarıca,K., Yağcı,F., Topçu,O., Yurtseven,C.: Varikoselektomi:
Antegrad Skleroterapi tekniğiyle sonuçlarımız.Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri
Dergisi; 22(4); 401-405, 2002.

56. Erbağcı,A., Yağcı,F., Sarıca,K., Karakök,M., Erturhan,S.: Predictive value of p53 and NAT2 enzyme for disease free survival in patients with superficial bladder cancer. Turkish J. Cancer ; 32(3), 105-115, 2002.

2004

57.Sarıca,K.: Üriner sistem taş hastalığı : Medikal tedavi Tükiye Klin.Dergisi; Vol
1(1): 36-47, 2004.

58.Erturhan,M.S., Sarıca,K., Yağcıu,F., Erbağcı,A., Yurtseven,C.:Vezikoüreteral
Reflünün Endoskopik Tedavisinde Polidimetilsiloksan ve Dekstranomer/Hyaluronik
asit Kopolimeri uygulamalarının karşılaştırılması. Üroloji Bülteni 15:66-70,2004.

2005

59.Erturhan,S., Sarıca,K., Erbağcı,A., Yağcı,F., Solakhan,M., Çelik,M.: Doksan renal
ünitede uygulanan perkütan nefrolitotomide erken sonuçlarımız. Üroloji Bülteni;
16:116-120,2005.2006

60.Erturhan,S., Seçkiner,İ., Erbağcı,A., Yağcı,F., Solakhan,M., Sarıca,K.: Çocuk
hastalarda beden dışından şok dalgalarıyla taş kırma ( ESWL): Böbrek ve üreter
taşlarındaki deneyimlerimiz. Türk Üroloji Dergisi, 32(4); 524-528,2006.


2008

61. Erturhan S., Sarıca K., Yağcı F., Erbağcı A., Seçkiner İ., Özgül H.: Üreter taşlarının
üreteroskopik tedavisi: 1265 hastada çok yönlü değerlendirme sonuçlarımız.
Gaziantep Tıp Dergisi :14:32-36, 2008.


2009

62. Yencilek F., Sarıca K., Gürpınar T., Göktaş C., Cangüven Ö. Albayrak S.: A
comparison of shock wave lithotripsy , semirigid and flexible ureteroscopy in the
management of proximal ureteral calculi: Turkish J. Urol.; 35(2); 101-107, 2009.


63. Sarıca K., Koyuncu H.: Üriner sistem taş hastalığında medikal tedavi. Türkiye
Klinikleri Dergisi Journal of Urology; Special topics: Vol 2; No:3, 54-59, 2009.

64.Yencilek F., Erturhan S, Cangüven Ö., Erol B., Koyuncu H., Göktaş C., Sarıca K.:
The effect of indomethacin on hyperoxaluria-induced renal tubular epithelial injury.
Türk Üroloji Dergisi ; 35(4); 298-303; 2009.


2010


65. Öztürk Mİ.,Gürbüz C.,Koca O.,Sarıca C.,Şenkul T.,Yıldırım A.Eryıldırım E.:
Anadolu Yakası Taş Araştırma Grubu (AYTAG) : Böbrek tasi tedavisinde güncel
durum: Istanbul’dan kesitsel bir tarama – “Current situation of renal stone treatment:
A cross-sectional survey from Istanbul”
Türk. Üroloji Dergisi; 36(2); 125-131; 2010.


2011


66. Tanrverdi O.,Kendirci M., Aydın M.,Kadıhasanoğlu M.,Sarıca K.,Miroğlu C.:
“Çocukluk çağı böbrek taşı olgularında klasik perkütan girişimle mini-perk yönteminin
karşılaştırılması”, Türk Üroloji Dergisi. 37(2); 99-104, 2011.

67.Gürbüz C.,Öztürk Mİ.,Koca O.,Yıldırım A., Ateş F.,Eryıldırım B.,Ekinci MO.,
Sarıca K.: Böbrek taşı tedavisinde güncel durum: İstanbul’dan kesitsel bir tarama –
Genel ÜrolojiTürk. Üroloji Dergisi 37(3); 252-56; 2011.

2012

68. Taşdelen N., Kılıçkesmez, Ö., Gürses B, Türk, Y, Sarıca K.: Mesane Kanserinin
Penil Metastazı: Diffüzyon-ağırlıklıGörüntüleme ile Tanı. Kocatepe Medical
Journal.; 14: 107-110, 2012.


69. Yıldırım A., Soydan H., Ozturk, M, Gurbuz, C., Senkul T, Eryıldırım B., Ates, F.,
Ekinci, OM., Turan T., Goktas C., Sarıca K.:Have the Technological
Advancements Change the Distribution of Treatment Modalities forUrolithiasis?
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2014;34(2):170-5

2013


70. Narter F. ve Sarıca K.: Üriner sistem Taş hastalığının Biyomoleküler
mekanizması. Endoüroloji Bülteni;6: 135-142, 2013.


2015

71. Narter F., Narter F, Sarıca K : Urinary Stones in Neonates; Dilemma between
urolithiasis and nephrocalcinosis. J.Urol. Surg. Vol 2; 1-6, 2015.

72. Tuncer M.,Faydacı G., EryıldırımB., Çamur E., Tuncer EO, BaltacıoğluF.
ÖzgülA., SarıcaK.:Management of Massive Hemorrhage after Percutaneous
Nephrolithotomy: Angioembolization or Renorrhaphy
J Urol Surg 2015; 2: 174-178


2016

73.Tuncer M. And Sarıca K : Üriner sistem taş hastalığının medikal tedavisi
Türkiye Klinikleri J Med Sci 2016 ; 9(2): 91-98.

74. Şahin C ve Sarıca K: ESWL Erkeklerde Cinsel Fonksiyonları Etkiliyor mu?
Do the ESWL Affect the Sexual Functions in Men?
J Kartal TR 2016;27(1):11–5.

75. Şahin C,Demirkol MK, Narter F, Eryildirim B, Sarıca K: Üretral yabancı
cisim; İlginç bir olgunun literatür eşliğinde değerlendirilmesi
Urethral foreign body; Evaluation of an interesting case guided by the
literatureJ. Kartal TR ; 27(2); 158-60, 2016.

76. Narter F., Kavukoğlu Ö., Tuncer M., Sarica K.: Wunderlich Sendromu:
Antikoagülan tedaviye sekonder öksürüğün indüklediği spontan böbrek rüptürü"
J Urol Surg. ( Kabul)

YURT DIŞI YAYINLAR

1990

1. Erden, İ., Göğüş,O., Şafak,M., Baltacı, S., and Sarıca,K.: Ureteral
displacement due to congenital psoas muscle hypertrophy.
Urol. Int., 45(6) : 376-377, 1991.

1991

2. Doringer,E., Chandra,I., Sarıca,K. , Frick,J. and Schmoller,Hj. : MRI of
bilateral seminal vesicle abscesses. Eur. J. of Rad., 12: 60-62, 1991.

3. Frick,J., Sarıca,K., Köhle,R. and Kunit, G. : Long-term follow -up after
Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy in children. Eur.Urol.,19: 225-229, 1991.

4.Chandra,I., Doringer,E., Sarıca, K., Kunit,G. and Frick, J. : Bilateral seminal
vesicle abscesses. Eur.Urol.,20: 164-166, 1991.


1992

5.Sarıca,K., Köhle,R., Kunit,G. and Frick, J. : Experiences with Extracorporeal
shock wave lithotripsy in patients with a solitary kidney.
Urol.Int.,48: 200-202, 1992.

6. Sarıca,K., Frick,J., Doringer,E. and Chandra,I. : Ureteral fibroma : An
unusual clinical symptomatology. Int. Urol. Nephrol., 24 (1), 27-30, 1992.


1993

7. Karalezli, G., Göğüş, O., Bedük, Y., Köküuslu, C., Sarıca, K., Köksal, O.:
Histopathologic effects of ESWL on rabbit kidney.Urol. Res.21; 67-70. 1993.

8. Karalezli, G., Müftüoğlu, Y.Z., Sarıca, K., Yaman, L. S., Yurdakul, T.,
Özdiler, E.: Treatment of renal stones in a solitary functioning kidney.
Urol.Int., 50: 86- 89,1993.

9. Küpeli, S., Arıkan, N., Durak, İ., Sarıca, K., Akpoyraz, M., Karalezli, G.: The
efficiency of ESWL on Ca-oxalate stones: The role of Cu, Fe, Mg and Zn
contentrations on disintegration of the stones.Eur. Urol. 23(3); 409-412, 1993.

10. Albayrak,S., Can, C., Sarıca,K. :Extended vein ligation : A new aspect of the
surgical treatment of varicocele. Urol. Int., 51 : 220-224, 1993.


1994

11. Sarıca,K., Baltacı,S., Kılıç.S., Şafak,M.: 371 bladder calculi in a patient with
benign prostatic hyperplasia. Int. Urol.Nephrol. 26(1), 23-25 ,1994.

12. Yaman,L.S., Göğüş,O., Kılıç,S., Sarıca,K.: The place of acupuncture in the
treatment of psychogenic impotence. Eur.Urol.,26 : 52-55, 1994.

13. Baltacı,S., Sarıca,K., Özdiler,E., Dinçel,Ç., Göğüş,O. :Extracorporeal
shock wave lithotripsy in anomalistic kidneys. J.Endourol., 8 (3), 179-181,1994.

14. Bedük,Y., Erden,İ., Sarıca,K., Aytaç,S., Karalezli,G., Göğüş,O. :
Evaluation of renal morphology and function by CFDS immediately after ESWL.
J.Endourol., 7(6), 457-460, 1994.

15. Sarıca,K., Arıkan,N., Serel, A., Arıkan,Z., Aytaç,Z., Çulcuoğlu,A., Bayram,F.,
Yaman,L.S., Küpeli,S. : Multidiciplinary evaluation of diabetic impotence.
Eur. Urol. 26(4); 314-318, 1994.

1995
16. Baltacı,S., Küpeli,S., Sak Dizbay,S., Erden,E., Sarıca,K.: Human chorionic
Gonadotrophin in serum and neoplastic tissue from patients with bladder
carcinoma. Int.Urol.Nephrol., 27(3); 289-295, 1995.

17. Sarıca,K., Küpeli,S., Sarıca,N., Göğüş,O., Kılıç,S., Sarıbaş,S. : Long term
follow- up of renal morphology and function in children after lithotripsy.
Urol. Int., 54(2), 95-98, 1995.

18. Sarıca, K., Süzer,O., Gürler,A., Baltacı,S., Özdiler,E., Dinçel,Ç. :
Urological evaluation of Behçet patients and the effect of colchicine on
fertility. Eur.Urol. 27(1): 39-42, 1995.

19. Sarıca,K., Baltacı,S., Bedük,Y., Süzer,O., Kılıç,S., Müftüoğlu,Y.Z.,
Göğüş,O. : Evaluation of cellular immunity following BCG therapy in patients
with superficial bladder cancer. Urol.Int. 54(3), 137-141, 1995.

20. Göğüş,O., Işıkay,L., Yaman,Ö., Sarıca,K., Bozlu,M.: An unusually sized
anterior urethral stone: Case report. Br. J. Urol., 76: 801-802, 1995.

21. Sarıca,K., Küpeli,S.: Agenesis of bladder with multiple organ anomalies.
Int.Urol.Nephrol., 27 (6); 697-703, 1995.

22. Sarıca,K., Albayrak,S., Sargın,H., Can,C., Keskin,T.: Persistent Müllerian
duct syndrome: Report of a case with bilateral cryptorchidism.
Int. Urol. Nephrol., 27(4); 431-438, 1995.

23. Küpeli,B., Sarıca,K., Koşar,A., Alçığır,G., Budak,M., Özdiler,E.: Histopathologic
effects of high energy shock waves on rat ovary. In: Renal stones; Aspects on their
formation,removal and prevention.
Proceedings of 6th European Symposium on Urolithiasis. P. 242, 1995.

1996

24. Sarıca,K., Süzer,O., Yaman,Ö., Küpeli,B., Baltacı,S.,Bilaloğlu,E., Tasman,S.,:
Leucine Aminopeptidase enzymuria: Quantification of renal tubular
damage following Extracorporeal Shock wave lithotripsy.
Int. Urol. Nephrol., 28(5); 621-626, 1996.

25. Kılıç,S., Yaman,Ö., Sarıca,K.: Effect of Extracorporeal shock wave lithotripsy
on stone forming risk factors. Int. Urol. Nephrol. 28 (2); 137-140, 1996.

26. Yaman,L.S., Kılıç,S., Sarıca,K., Yaman,Ö., Soygür,T., Göğüş,O.: Effect of
Total and Ionized Calcium levels of Seminal fluid on sperm motility.
Urol.Int., 56(4); 215-218, 1996.

27. Yaman,Ö., Sarıca,K., Özer,G., Soygür,T., Kutsal,O., Yaman,L.S., Göğüş,O.:
Protective effect of Verepamil on renal histology following shock wave
application in rabbit model. J. Endourol.,August, 10(4), 329-333, 1996.

28. Baltacı,S., Özer,G., Soygür,T.,Yaman,Ö., Sarıca,K., Müftüoğlu,Y.Z., Göğüş,O.:
Effects of Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy ( ESWL) on urinary Epidermal
growth ( EGF ) levels. J. Endourol.,10(6); 519-521, 1996.

29. Sarıca,K., Soygür,T., Yaman,Ö., Özer,G., Sayın,N., Akbay,C., Küpeli,S.,
Yaman,L.S.: Stone recurrence after shock wave lithotripsy: Evaluation of possible
Enhanced crystal deposition in traumatized tissue in rabbit model.
J. Endourol., 10(6); 513-517, 1996.

30. Sarıca,K., Küpeli,B., Soygür,T., Türkölmez,K.,Göğüş,O. : Effect of urinary tract
infection on disintegration of Calcium -containing stones.Urol. Int.,57 (3); 188-191, 1996.

31. Sarıca,K., Koşar,A., Yaman,Ö., Bedük,Y., Durak,İ., Göğüş,O., Kavukçu,M.:
Evaluation of ischemia after ESWL: Detection of free oxygen radical scavenger
enzymes in renal parenchyma subjected to high energy shock waves.
Urol. Int., 57 (4); 221-223, 1996.

32. Özdiler,E., Sarıca,K.,Baltacı,S.,Işıkay,L.,Koşar,A.,Yaman,Ö.:A 49-year-old
woman with non-complicated extrophy of the bladder.
Int.Urol.Nephrol.,Vol.28(6); 747-750, 1996.

1997

33. Sarıca,K., Türkölmez,K., Küpeli,B., Akpoyraz,M., Durak,İ., Küpeli,S., Koşar,A.:
Glycosaminoglycan ( GAG’s ) content of Ca-oxalate stone matrix :
Effect of this factor on stone fragility. Urol. Int. 58(1); 43-46, 1997.

34. Sarıca,K., Türkölmez,K., Soygür,T., Özer,G., Yaman,Ö., Baltacı,S.: Evaluation
of urinary Glycosaminoglycan ( GAG’s ) excretion in patients with renal cell
carcinoma.Eur. Urol.,31(1); 54-57, 1997.

35. Sarıca,K., Özer,G., Soygür,T., Yaman,Ö., Özer,E., Üstün,H., Yaman,L.S.,
Göğüş,O.: Preservation of shock-wave-induced renal histologic changes by
Dermatan sulphate.Urology, 49(1); 145-150, 1997.

36. Sarıca,K., Kılıç,S., Işıkay,L., Müftüoğlu,Y.Z., Yaman,Ö., Koşar,A. : Stone
disintegretion : Effect of shock wave projection and electrode age on this
parameter in a standard stone model. Int. Urol.Nephrol., 29(3); 281-286, 1997.

37. Sarıca,K., Küpeli,B., Budak,M., Koşar,A., Kavukçu,M., Durak,İ., Göğüş,O.:
Influence of experimental spermatic cord torsion on the contralateral testes in rats:
Evaluation of tissue free oxygen scavenger enzyme levels. Urol. Int. 58(4); 208-212,
1997.

37. Yağcı, F., Sarıca,K., Pınar,T., Erbağcı,A., Özsaraç,C., Pınar,İ., Öz Eryiğit,M.:
Xanthogranulomatous pyelonephritis : Report of four cases.
Int. Urol. Nephrol. 30(3), 251-257, 1997.

39. Koşar,A., Sarıca,K., Küpeli,B., Alçığır,G., Süzer,O., Küpeli,S.: Testicular torsion :
Evaluation of contralateral testicular histology.Int.Urol.Nephrol.,29(3);351-
356,1997.

1998

40. Sarıca,K., Pınar,T., Sarıca,N., Yağcı,F., Öz Eryiğit ,M.: Sacral agenesis in siblings .
Urol. Int., 60(4), 254-257, 1998.

41. Koşar,A., Sarıca,K., Özdiler,E., Budak,M., Dinçel,Ç., Göğüş,O.: Effect of laser
prostatectomy on the serum prostate antigen concentration: results of a prospective
study.Eur.Urol. ,34(3); 193-197, 1998.

42. Akbay,C., Sayın,C., Sarıca,K., Soygür,T., Sabuncuoğlu,B.: Effect of verapamil on
rabbit renal tissue after shock wave lithotripsy: An ultrastructural approach.
Electron Microscopy; Vol.IV, 493-494, 1998.

43. Koşar,A., Sarıca,K., Türkölmez,K., Müftüoğlu,Y.Z., Göğüş,O.; Calyceal stones;
Fate of shock wave therapy with respect to stone localization.
Int.Urol.Nephrol., 30(4); 433-438, 1998.

44. Sarıca,K., Türkölmez,K., Koşar,A., Alçığır,G., Özdiler,E., Göğüş,O.; Evaluation of
basal membrane antibody ( immunoglobulin G ) formation after high energy shock
wave application in rats. J. Endourol., 12(6), Dec., 505-508, 1998.

1999

45. Sarıca,K., Bakır,K., Yağcı,F., Topçu,O., Akbay,C., Sayın,N., Korkmaz,C.;
Limitation of possible enhanced crystal deposition by Verapamil in renal
Parenchyma after shock wave application in rabbit model. J. Endourol., 13(5);343-
347,1999.

46. Sarıca,K., Bakır,K., Yağcı,F., Özalpat,Ö., Korkmaz,C.; Epitheloi sarcoma of penis;
Report of a case. Urol.Int.; 62(2);124-126,1999.

47. Türkölmez,K., Bozlu,M., Sarıca,K., Gemalmaz,H., Özdiler,E., Göğüş,O.; Effects of
Transurethral Prostate Resection and Transurethral Laser Prostatectomy on plasma
hormone levels. Urol.Int., Jan; 61(3), 162-167, 1999.

48. Şirikçi,A., Bayram,M., Demirci,M.,Bakır,K.,Sarıca,K..; Penile epitheloid
sarcoma; Magnetic Resonance imaging findings.. Eur.Radiol.,1;9(8):1593-1595,1999.

49. Sarıca,K., Bakır,K., Yağcı,F., Erbağcı,A., Topçu,O., Uysal,O.; Unilateral testicular
torsion; Protective effect of Verapamil on contralateral testicular histology.
Urol.Int., Sep. 62(3); 159-163,1999.

50.Koşar A, Sarıca K, Aydos K, Küpeli S, Türkölmez K, Göğüş O ; Comparative study
of long-term stone recurrence after extracorporeal shock wave lithotripsy and open
stone surgery for kidney stones. Int. J. Urol., Mar.; 6(3), 123-127,1999.

51.Sarıca,K., Bakır,K.: Semiquantitative evaluation of testicular histology after
testicular torsion : Protective effect of external cooling. Urol.Int.; 63:110-114,1999.

52. Yağcı,F., Erbağcı,A.,Sarıca,K.,Pınar,T., Öz Eryiğit,M.: The place of diüretic
enhanced doppler sonography in distinquishing between obstructive and non-
obstructive hydronephrosis in children.
Scand. J.Urol.Nephrol.; Dec.;33(6):382-385;1999.

53. Koşar,A., Küpeli,B., Alçığır,G., Ataoğlu,H., Sarıca,K., Küpeli,S.: Immunologic
Aspect of testicular torsion : Detection of antisperm antibodies in contralateral
Testicle. Eur.Urol., 36(6),640-644 ,1999.

2000

54. Koşar,A., Sarıca,K., Özdiler,E.: The effect of varicocelectomy on seminal plasma
transferrin levels: A comparative clinical trial. Andrologia , Jan;32(1):19-22, 2000.

55.Şirikçi,A., Sarıca ,K., Bayram.,M.:Thoracic kidney associated with superior ectopic spleen. J Urol. Jun;163(6):1901, 2000.

56. Şirikçi A., Bayram,M., Kervancıoğlu,R., Sarıca,K.: Abdomino-pelvic
lipomatosis in a child with indefinite physical findings.
Pediatr. Radiol., Jul. 30(7), 480, 200.

57. Yağcı,F and Sarıca K : Evaluation of Human Leukocyte antigen expression in
patients with prostate cancer. Scand.J.Urol.Nephrol., 34(6): 352-354, 2000.

58. Şirikçi; A., Sarıca K., Bayram,M.: Ureteral displacement due to a migrated
intrauterine contraceptive device.Urol Int.;65(3):179-80,2000.

2001

59. Sarıca,K., Yağcı,F., Bakır,K., Erturhan,S.,Uçak,R.: Renal Tubular injury induced by
hyperoxaluria: Evaluation of apoptotic changes. Urol.Res. ;29(1), 34-37,2001.

60. Sarıca, K.; Bakır, K.; Erbagcı, A.,Yagcı, F.; Uysal, O.;Uçak, R.:Unilateral Testicular
Torsion: Evaluation of bcl-2, p-53 and PCNA Expression in Contralateral Testes.
Urol. Int. 66(2); 94-99, 2001.

61. Tiselius,H.G. and The Advisory Board of European Urolithiasis Research :
Possibilities for preventing recurrent calcium stone formation: Principles for the
metabolic evaluation of patients with calcium stone disease.
BJU Int.; 88: 158-168, 2001.

2002

62. Erbağcı,A.,Yağcı,F., Sarıca,K.,Topçu,O.: Evaluation and therapeutic
regulation of erectile dysfunction with visual stimulation test: An objective approach
by using Sidenafil citrate test. Urol.Int.; 69:21-26, 2002.

63. Erbağcı,A.,Yağcı,F., Sarıca,K., Bakır,K.:Predictive value of renal histological
Changes for postoperative renal function improvement in children with congenital
ureteropelvic junction stenosis. Int. J.Urol., 9:279-284, 2002.


2003

64. Erbağcı, A., Erbağcı, B.A.,Yılmaz,M.,Yağcı, F.,Tarakçıoğlu,M.,Yurtseven, C.,
Köylüoğlu,O., Sarıca,K.: Pediatric urolithiasis : Evaluation of risk factors in 95
children.Scand. J. Urol. Nephrol., 37: 129-133, 2003.

65. Sarıca,K., Sarı,İ.,Erbağcı,A., Yurtseven,C.,Yağcı,F., Karakök,M.:
Evaluation of Adrenomedullin levels in renal parenchyma subjected to extracorporeal
shock wave lithotripsy. Urol.Res.; 31(4);267-271, 2003.


66. Sarica,K., Erbağcı,A., Yagcı,F., Yurtseven,C., Büyükbebeci,O., Karakurum,G.:
Multidiciplinary evaluation of occult spinal dysraphism in 47 children.
Scand.J.Urol.Nephrol., 37:329-334,2003.

67. Sarıca,K.,Sarı,İ.,Erbağcı,A.,Yağcı,F.,Yurtseven,C.,Karakök,M.:
Evaluation of Heat shock 70 levels in renal parenchyma subjected to
Extracorporealshock wave lithotripsy. J Endourol. ;Nov;17(9):805-808, 2003.

68. Sarica,K., Balat,A., Erbağcı,A., Çekmen,M.,Yürekli,M.,Yağcı,F.: Effects of shock
wave lithotripsy on plasma and urinary levels of nitrite and adrenomedullin.
Urol Res. 2003 Oct;31(5):347-51.

69. Balat,A.,Sarica,K.,Çekmen,M.,Yürekli,M., Yağcı,,F., Erbağcı,A.: Adrenomedullin
and nitric oxide in children with detrusor instability.
PediatrNephrol.May; 18(5):422- 425., 2003.


2004

70. Sarica,K.,Erbağcı,A.,Yağci,F., Bakır,K.,Erturhan,S.,Uçak,R.: Limitation of apoptotic
Changes in renal tubular cell injury induced by hyperoxaluria.
Urol.Res.; 32:271-277, 2004.
2005

71. Sarıca,K., Alkan,E.,Lüleci,H., Taşçı,A.İ. :Photoselectıve Vaporization of The
Enlarged Prostate By KTP Laser: Evaluatıon of Long-Term Results In 240 Patients.
J.Endourol., Dec.19(10); 1199-1202,2005.

2006

72. Sarıca,K., Yağcı,F., Erturhan,S., Yurtseven,C.: Conservative Management of
Overactive Bladder in Children: Evaluation of long-term follow up results.
J.Ped.Urol.;2(1):34-39,2006.


73. Sarica,K., İnal,Y., Erturhan,S., Yağcı,F.:The effect of calcium channel blockers on
stone regrowth and recurrence after shock wave lithotripsy.
Urol.Res.; Feb.34: 184-189, 2006.

74. Sarica,K.: Pediatric urolithiasis: etiology, specific pathogenesis and medical
treatment.Urol.Res.; 34: 96-101, 2006.

75. Sarıca,K., Erturhan,S., Yurtseven,C., Yağcı,F.: The effect of potassium citrate
therapy on stone recurrence and regrowth after ESWL in children.
J.Endourol.,20(11); Nov.; 875-879, 2006.
2007

76. Erturhan,S., Yağcı,F., Sarıca,K.:Ureteroscopic management of ureteral calculi in
children . J.Endourol. 21(4):Apr. 397-400, 2007.

77. Sarica K, Erturhan S, Altay B.: Effect of verapamil on urinary stone-forming risk
Factors. Urol Res.; Feb;35(1):23-7,2007.

78. Erturhan,S., Erbağci,A., Yağcı,F., Çelik,M., Solakhan,M., Sarıca,K.: Comparative
evaluation of efficacy of use of tamsulosin and/or tolterodine for medical treatment of
distal ureteral stones. Urology; Apr. 69(4): 633-636, 2007.

79. Preminger GM, Tiselius HG, Assimos DG, Alken P, Buck C, Gallucci M, Knoll T,
Lingeman JE, Nakada SY, Pearle MS, Sarica K, Türk C, Wolf JS Jr; : EAU/AUA
Nephrolithiasis Guideline panel. 2007 guideline for the management of ureteral
calculi. J Urol. 2007 Dec;178(6):2418-34.

80. Preminger GM, Tiselius HG, Assimos DG, Alken P, Buck C, Gallucci M, Knoll T,
Lingeman JE, Nakada SY, Pearle MS, Sarica K, Türk C, Wolf JS Jr; : American
Urological association Education and Research Inc.; European Association of
urology. 2007 guideline for the management of ureteral calculi.
Eur Urol. 2007 Dec;52(6):1610-31.


81. Altay B, Horasanli K, Sarica K, Tanriverdi O, Kendirci M, Miroglu C.:Double -
Blind Placebo Controlled, Randomized Clinical Trial Of Sublingual Piroxicam and
Intramuscular Piroxicam in the Treatment of Renal Colic: A Comparative Study.
Urol.Int.;79(1):73-5,2007.


2008

82. Horasanlı,K., Sılay S.M.,Altay,B., Tanrıverdi,O., Sarıca,K., Miroğlu,C.:
Photoselective KTP laser vaporization (PVP) versus transurethral resection of the
prostate (TURP) for prostates >70 ml: A short term prospective randomized trial.
Urology.,Feb;71(2):247-51, 2008.

83. Sarica K., Altay B., Erturhan S.: The role of overweight on stone forming risk
factors. Urology, May;71(5):771-4; discussion 774-5,2008.

84. Sarica K., Akarsu E., Erturhan,S., Yagcı F., Aktaran S., Altay B.:Evaluation of
urinary oxalate levels in patients receiving gastrointestinal lipase inhibitor.
Obesity (Silver Spring).,Jul;16(7):1579-84, 2008.

85. Sarica K., Yencilek F.: Prevention of shockwave induced functional and
morphological alterations: an overview.Arch Ital Urol Androl.,Mar;80(1):27-
33, 2008. Review.

86. Sarica K.:Medical aspect and minimal invasive treatment of urinary stones in
children.Arch Ital Urol Androl. Jun;80(2):43-9, 2008.

87. Yencilek F., Aktaş C, Göktaş C., Yılmaz C., Yılmaz U., Sarica K.: Role of
Papaverine Hydrochloride Administration in Patients with Intractable Renal Colic;
Randomized Prospective Trial. Urology, Nov;72(5):987-90,2008.

2009

88. Sarıca K., Eryıldırım, B. Yencilek, F. Kuyumcuğlu, U.: The Role of Overweight on
Stone Forming Risk Factors in Children: A Prospective Study. Urology.May;73(5):
1003-7, 2009.

2010


88. Yencilek F., Sarıca K., Eryıldırım B., Erturhan S., Karakök M., Kuyumcuoğlu U.:
Hyperoxaluria-induced tubular ischemia: the effect of verapamil on the limitation of
tissue HIF-1 alpha levels in renal parenchyma. Int.Urol.Nephrol.; Jun;42(2):361-
7;2010.

89. Aydın H., Yencilek F., Mutlu N., Çonumoğlu N., Koyuncu HH, Sarıca K.: Ethylene
Glycol induced hyperoxaluria increases plasma and renal asymmetrical
dimethylarginine in rats : a new pathogenetic link in hyperoxaluria induced disorders.
J.Urol.: 183(2): 759-64; 2010.

90. Koyuncu HH., Yencilek F., Eryıldırım B., Sarıca K : Family history in stone disease:
How important is it for the onset of the disease and the incidence of recurrence ?
Urol.Res. ; Apr;38(2):105-9; 2010.

91. Yencilek F., Erturhan S., Cangüven O., Koyuncu HH, Erol B., Sarıca K.:Does
tamsulosin change the management of proximally located ureteral stones? Urol Res.
Jun;38(3):195-9; 2010.

92. Yencilek F., Attar R., Erol B., Narin R., Aydın H., Karateke A., Sarıca K.: Factors
affecting sexual function in premenopausal age women with type 2 diabetes: A
comprehensive study. Fertil Steril. 2010 Oct;94(5):1840-3.

93. Yencilek F.,Erturhan S., Sarıca K.: Treatment of ureteral calculi with semi-rigid
ureteroscopy: Where should we stop ? Urol.Int. ;84(3):260-4; 2010.

94.Karatas OF, Alkan E, Horasanli K, Luleci H, Sarica K.Photoselective vaporization of
the prostate in men with ahistory of chronic oral anti-coagulation. Int Braz J Urol.
Mar-Apr;36(2):190-7; 2010.

95.Celik A, Davutoglu V, Sarica K, Erturhan S, Ozer O, Sari I, Yilmaz M, Baltaci Y,
Akcay M, Al B, Yuce M, Yilmaz N.:Relationship between renal stone formation,
mitral annular calcification and bone resorption markers.Ann Saudi Med.;Jul-
Aug;30(4):301-5; 2010.

96.. Gögebakan B, Igci YZ, Arslan A, Igci M, Erturhan S, Oztuzcu S, Sen H, Demiryürek
S, Arikoglu H, Cengiz B, Bayraktar R, Yurtseven C, Sarıca K, Demiryürek AT.:
Association between the T-593A and C6982T polymorphisms of the osteopontin
gene and risk of developing nephrolithiasis.Arch Med Res. 2010 Aug;41(6):442-8.

2011


97. Koyuncu, H.,Serefoglu, E. C., Yencilek, E.,Atalay, H.,Akbas, N. B.,Sarica, K.:
Escitalopram treatment for premature ejaculation has a negative effect on semen
parameters. J. Int J Impot Res.;Nov-Dec;23(6):257-61, 2011.


98. Koyuncu H, Yencilek F, Erturhan S, Eryildirım B, Sarica K.: Clinical course of
pediatric urolithiasis: Follow-up data in a long-term basis.
Int Urol Nephrol. 43:7-13,2011

99. Koyuncu H., Ergenoğlu M. Yencilek F., Gülcan N., Taşdelen N., Yencilek E., Sarıca
K.: The evaluation of Sapheno-Femoral Insufficiency in Primary Adult Varicocele.
J.Androl.;Mar-Apr;32(2):151-4; 2011.

100. Tanriverdi O, Yencilek F, Koyuncu H, Yencilek E, Sarica K.: Emergent stenting after
uncomplicated ureteroscopy: evaluation of 23 patients.Urology. 2011 Feb;77(2):305-8.

101. Goktas C, Akca O, Horuz R, Gokhan O, Albayrak S, Sarica K.: SWL in lower calyceal
calculi: evaluation of the treatment results in children and adults.
Urology.;Dec;78(6):1402-6; 2011.

102.Aydin H, Yencilek F, Erihan IB, Okan B, Sarica K.: Increased 10-year cardiovascular
disease and mortality risk scores in asymptomatic patients with calcium oxalate
urolithiasis. Urol Res.;Dec;39(6):451-8.,2011.

103. Tanriverdi O., Sarica K.: “Reply to Re: Tanriverdi et al. Emergent Stenting After
Uncomplicated Ureteroscopy: Evaluation of 23 Patients",
Urology;Sep;78(3):516-20.;2011.


104. Sarica K.,Tanriverdi O.,Aydin M., KoyuncuH.,Miroglu C., “Emergencyureteroscopic
removal of ureteral calculi after the first colic attack: Is there any
advantage? Urology; 78(3); 516-20, 2011.

105. Tanriverdi O., Sarica K "Re:Emergency treatment of ureteral stones is an advisable
option in case of complication (hydronephosis, fever, untreatable colics)",
Urology, DOI: 10.1016/j.urology.2011.04.001. ( Accepted)


2012

106. Tanriverdi O., Telci D., Aydin M., Ekici ID, Miroglu C., Sarica K., “Hyperoxaluria
induced tubular ischemia: the effects of verapamil and vitamin E on apoptotic
changes with an emphasis on renal papilla in rat model”
Urol Res. 2012 Feb;40(1):17-25

107. Göktaş C, Horuz R, Akça O, Cetinel CA, Cangüven O, Kafkaslı A, Albayrak S,Sarıca K.: The effect of citrate replacement in hypocitraturic cases on the results of SWL: a preliminary prospective randomized study.Int Urol Nephrol. 2012 Oct;44(5):1357-62.
108. Reply by the authors.: Göktaş C, Akça O, Horuz R, Albayrak S, Gökhan O, Sarica K.Urology. 2012 May;79(5):1191173.
109.Göktaş C, Akça O, Horuz R, Gökhan O, Albayrak S, Sarica K :Does Child's Age Affect Interval to Stone-free Status After SWL? A Critical Analysis.Urology.2012 May;79(5):1138-42.
110.Göktas C, Coskun A, Bicik Z, Horuz R, Unsal I, Serteser M, Albayrak S, Sarıca K.:Evaluating ESWL-induced renal injury based on urinary TNF-α, IL-1α, and IL-6 levels.Urol Res. 2012 Oct;40(5):569-73
111. Ateş F, Eryıldırım B, Oztürk MI, Turan T, Gürbüz C, Ekinci MO, Yıldırım A, Göktaş C, Senkul T, Sarica K.; AYTAG group.: Does the use of doxazosin influence the success of SWL in the treatment of upper ureteral stones? A multicenter, prospective and randomized study.Urol Res. 2012 Oct;40(5):537-42
112.Sarıca K, Aydin H, Yencilek F, Telci D, Yilmaz B. Human umbilical vein endothelial cells accelerate oxalate-induced apoptosis of human renal proximal tubule epithelial cells in co-culture system which is prevented by pyrrolidine dithiocarbamate.Urol Res. Oct;40(5):461-6.; 2012.
113. Göktaş C, Horuz R, Akça O, Cetinel AC, Albayrak S, Sarıca K.: Fragmentation without extraction in ureteral stones: outcomes of 238 cases.Urol Res.. Aug;40(4):383-7; 2012.

114. Papatsoris A, Sarica K. Flexible ureterorenoscopic management of upper tract pathologies.Urol Res.; Dec;40(6):639-46.; 2012.
115. Horuz R. and Sarica K.: The management of staghorn calculi in children.Arab.J.Urol.; 10(3); 330-335, 2012.


2013
115. Erturhan S, Bayrak O, Mete A, Seckiner I, Urgun G, Sarica K. Can the Hounsfield unit
predict the success of medically expulsive therapy? Can Urol Assoc J. Nov;7(11-
12):E677-80.; 2013.

116. Schoenthaler M, Buchholz N, Farin E, Ather H, Bach C, Bach T, Denstedt JD, Fritsche
HM, Grasso M, Hakenberg OW, Herwig R, Knoll T, Kuehhas FE, Liatsikos E, Liske
P, Marberger M, Osther PJ, Santos JM, Sarica K, Seitz C, Straub M, Traxer O,
Trinchieri A, Turney B, Miernik A. The Post-Ureteroscopic Lesion Scale (PULS): a
multicenter video-based evaluation of inter-rater reliability. World J Urol. 2014
Aug;32(4):1033-40

118. Tepeler A, Sancaktutar AA, Taskiran M, Silay MS, Bodakci MN, Akman T, Tanriverdi O, Resorlu B, Bozkurt OF, Armagan A, Sarica K. Preoperative evaluation of pediatric kidney stone prior to percutaneous nephrolithotomy: is computed tomography really necessary? Urolithiasis, Nov;41(6):505-10.; 2013.

119. Tepeler A, Sarica K. Standard, mini, ultra-mini, and micro percutaneous
nephrolithotomy: what is next? A novel labeling system for percutaneous
nephrolithotomy according to the size of the access sheath used during procedure.
Urolithiasis. 2013 Aug;41(4):367-8.

120. Erturhan S, Bayrak O, Sarica K. Reply by the authors.: Urology,Jun;81(6):1381-2;
2013.

121. Horuz R, Göktaş C, Çetinel CA, Akça O, Aydın H, Ekici ID, Albayrak S, Sarıca K.
The role of TNF-associated cytokines in renal tubular cell apoptosis induced by
hyperoxaluria. Urolithiasis. 2013 Jun;41(3):197-203.

122. Erturhan S, Bayrak O, Sarica K, Seckiner I, Baturu M, Sen H. Efficacy of medical
expulsive treatment with doxazosin in pediatric patients. Urology. 2013
Mar;81(3):640-3.

123. Akça O, Horuz R, Boz MY, Kafkasli A, Gökhan O, Göktaş C, Sarica K. Obesity
might not be a disadvantage for SWL treatment in children with renal stone. Int Urol
Nephrol. 2013 Feb;45(1):11-6.2014

124. Tepeler A, Akman T, Silay MS, Akcay M, Ersoz C, Kalkan S, Armagan A, Sarica K.:
Comparison of intrarenal pelvic pressure during micro-percutaneous nephrolithotomy
and conventional percutaneous nephrolithotomy : Urolithiasis. 2014 Jun;42(3):275-9

125. Tuncer M, Erdogan BA, Yazici O, Sahin C, Altin G, Faydaci G, Eryildirim B, Sarica
K.: Does extracorporeal shock wave lithotripsy cause hearing impairment?Urology.
2014 Jul;84(1):12-5

126. Kuyumcuoglu U, Eryildirim B, Tuncer M, Faydaci G, Aktoz T, Akdere H, Sarıca K :
A rare complication of ESWL: Focal metastatic multiple organ abscesses in a
horseshoe kidney. Arch Ital Urol Androl. 2014 Jun 30;86(2):154-5

127. Ozsoy M, Acar O, Sarica K, Saratlija-Novakovic Z, Fajkovic H, Librenjak D, Esen
T, Scheffbuch N, Seitz C.Impact of gender on success and complication rates after ureteroscopy.
World J Urol. 2014 Nov 12. [Epub ahead of print]

128. Skolarikos A, Straub M, Knoll T, Sarica K, Seitz C, Petřík A, Türk C.:
Metabolic Evaluation and Recurrence Prevention for Urinary Stone Patients: EAU Guidelines.
Eur Urol. 2014 Nov 20. pii: S0302-2838(14)01102-6

129. Sahin C, Tuncer M, Yazici O, Kafkasli A, Can U, Eryildirim B, Koca O, Sarica K.:
The importance of internet usage for urologic patients.
Arch Ital Urol Androl. 2014 Dec 30;86(4):261-5

130. Saglam R, Muslumanoglu AY, Tokatlı Z, Caşkurlu T, Sarica K, Taşçi Aİ, Erkurt B,
Süer E, Kabakci AS, Preminger G, Traxer O, Rassweiler JJ.: A new robot for flexible ureteroscopy: development and early clinical results (IDEAL stage 1-2b).: Eur Urol. 2014 Dec;66(6):1092-100. doi: 10.1016/j.eururo.2014.06.047

131. Sahin C, Tuncer M, Yazıcı O, Horuz R, Çetinel AC, Eryıldırım B, Tarhan F, Sarica
K.: Do the residual fragments after shock wave lithotripsy affect the quality of life?
Urology. 2014 Sep;84(3):549-54.doi: 10.1016/j.urology.2014.05.012.


2015

130. Sarica K, Kafkasli A, Yazici Ö, Çetinel AC, Demirkol MK, Tuncer M, Şahin C,
Eryildirim B.Ureteral wall thickness at the impacted ureteral stone site: a critical predictor for success rates after SWL.
Urolithiasis.; Feb;43(1):83-8. , 2015.


131. Kiremit MC, Guven S, Sarica K, Ozturk A, Buldu İ, Kafkasli A, Balasar M,
Istanbulluoglu OM, Horuz R, Cetinel C, Kandemir A, Albayrak S.:Contemporary management of medium-sized (10-20 mm) renal stones: A retrospective multicenter observational study.
J Endourol. 2015 Jul;29(7):838-43. doi: 10.1089/end.2014.0698.

132. Sahin C, Eryildirim B, Cetinel AC, Faydaci G, Narter F, Goktas C, Sarica K.
Does metabolic syndrome increase the risk of infective complications after prostate biopsy? A critical evaluation.
Int Urol Nephrol. 2015 Mar;47(3):423-9.

133.Sahin C, Kafkasli A, Cetinel CA, Narter F, Saglam E, Sarica K.: How do the residual fragments after SWL affect the health-related quality of life? A critical analysis in a size-based manner.
Urolithiasis. 2015 Apr;43(2):163-70. doi: 10.1007/s00240-014-0727-3.

134. Tuncer M, Sahin C, Yazici O, Kafkaslı A, Sarica K.: A rare cause of renal colic pain: Chilaiditi syndrome.
Arch Ital Urol Androl. 2014 Sep 30;86(3):229-30. doi: 10.4081/aiua.2014.3.229.

135. Sahin C, Eryildirim B, Kafkasli A, Coskun A, Tarhan F, Faydaci G, Sarica K.: Predictive parameters for medical expulsive therapy in ureteral stones: a critical evaluation.
Urolithiasis. 2015 Jun;43(3):271-5. doi: 10.1007/s00240-015-0762-8.

136. Sahin C, Sarikaya S, Basak K, Cetinel CA, Narter F, Eryildirim B, Saglam E, Sarica K.: Limitation of apoptotic changes and crystal deposition by Tutukon following hyperoxaluria-induced tubular cell injury in rat model.
Urolithiasis. 2015 Aug;43(4):313-22. doi: 10.1007/s00240-015-0777-1.

137. Akbulut F, Tok A, Penbegul N, Daggulli M, Eryildirim B, Adanur S, Gurbuz G, Celik H, Utangac MM, Dede O, Bodakcı MN, Tepeler A, Sarica K.: Colon perforation related to percutaneous nephrolithotomy: from diagnosis to treatment.
Urolithiasis. 2015 Nov;43(6):521-6. doi: 10.1007/s00240-015-0792-2.


138. Yazici O, Tuncer M, Sahin C, Demirkol MK, Kafkasli A, Sarica K.: Shock Wave Lithotripsy in Ureteral Stones: Evaluation of Patient and Stone Related Predictive Factors.
Int Braz J Urol. 2015 Jul-Aug;41(4):676-82. doi: 10.1590/S1677-5538.


139.Eryildirim B, Tuncer M, Sahin C, Yucetas U, Sarica K.: Evaluation of sexual function in patients submitted to ureteroscopic procedures.
Int Braz J Urol. 2015 Jul-Aug;41(4):791-5. doi: 10.1590/S1677-5538.

140.Sahin C, Cetinel AC, Eryildirim B, Tuncer M, Faydaci G, Sarica K.: Stone size and quality of life: A critical evaluation after extracorporeal shock wave lithotripsy.ArchItal Urol Androl. 2015 Sep 30;87(3):227-32. doi: 10.4081/aiua.2015.3.227.

141. Eryildirim B, Sahin C, Tuncer M, Sabuncu K, Cetinel C, Tarhan F, Sarica K.: Effect of medical expulsive therapy on the health-related quality of life of patients with ureteral stones: a critical evaluation.
Int Urol Nephrol. 2015 Aug;47(8):1271-5. doi: 10.1007/s11255-015-1036-7.


2016


142. Sarica K, Eryildirim B, Sahin C, Sabuncu K, Cetinel C, Narter F.: Impaction of ureteral stones into the ureteral wall: Is it possible to predict?
Urolithiasis. 2016 Aug;44(4):371-6

143. Zeng G, Wan S, Zhao Z, Zhu J, Tuerxun A, Song C, Zhong L, Liu M, Xu K, Li H, Jiang Z, Khadgi S, Pal SK, Liu J, Zhang G, Liu Y, Wu W, Chen W, Sarica K.: Super-mini percutaneous nephrolithotomy (SMP): a new concept in technique and instrumentation.
BJU Int. 2016 Apr;117(4):655-61. doi: 10.1111/bju.13242.

144.Türk C, Petřík A, Sarica K, Seitz C, Skolarikos A, Straub M, Knoll T.: EAU Guidelines on Diagnosis and Conservative Management of Urolithiasis.
Eur Urol. 2016 Mar;69(3):468-74. doi: 10.1016/j.eururo.2015.07.040.

145.Türk C, Petřík A, Sarica K, Seitz C, Skolarikos A, Straub M, Knoll T.: EAU Guidelines on Interventional Treatment for Urolithiasis.
Eur Urol. 2016 Mar;69(3):475-82. doi: 10.1016/j.eururo.2015.07.041.

146.Ates F, Zor M, Yılmaz O, Tuncer M, Ozturk M, Gurbuz C, Atis G, Koca O, Yildirim A, Eryildirim B, Kucuk EV, Narter F, Senkul T, Sarica K.: Management behaviors of the urology practitioners to the small lower calyceal stones: the results of a web-based survey.
Urolithiasis. 2016 Jun;44(3):277-81. doi: 10.1007/s00240-015-0825-x. Epub 2016 Jan 11.

147.Bourdoumis A, Papatsoris A, Calleary JG, Surange R, Skrepetis K, Buchholz N, Sarica K.: The evolution of urolithiasis management in the new millennium.
Panminerva Med. 2016 Sep;58(3):222-36. Epub 2016 Apr 13. Review.

148. Okhunov Z, Lee B, Papatsoris A, Honey RJ, Sarica K, Bagley D, Chew B, Krambeck A, Knudsen B, Tailly T, Low R, El-Nahas A, Jin Cho H, Netsch C, Agrawal M, Andonian S, Gupta M, Eaton S, Assimos D, Lee D, Matlaga B, Davis J, Knoll T, Ho C.: Journal of Endourology and Part B: Videourology Our 2015 Reviewers.
J Endourol. 2016 Apr;30(4):484-8. doi: 10.1089/end.2016.29014.ack. No abstract available.

149.Eryildirim B, Sahin C, Tuncer M, Sabuncu K, Tarhan F, Sarica K.: Medical Expulsive Therapy Following Shock Wave Lithotripsy in Ureteral Calculi: An Effective Approach for the Improvement of Health-Related Quality of Life.
Urol Int. 2016;97(3):260-265. Epub 2016 Apr 23.

150.Yuruk E, Tuken M, Sahin C, Kaptanagasi AO, Basak K, Aykan S, Muslumanoglu AY, Sarica K.: The protective effects of an herbal agent tutukon on ethylene glycol and zinc disk induced urolithiasis model in a rat model.
Urolithiasis. 2016 Nov;44(6):501-507. Epub 2016 May 9.

151. Siener R, Buchholz N, Daudon M, Hess B, Knoll T, Osther PJ, Reis-Santos J, Sarica K, Traxer O, Trinchieri A; EAU Section of Urolithiasis (EULIS).: Quality Assessment of Urinary Stone Analysis: Results of a Multicenter Study of Laboratories in Europe.
PLoS One. 2016 Jun 1;11(6):e0156606. doi:10.1371/journal.pone.0156606. eCollection 2016.

152. Sarica K, Kafkasli A, Narter F, Ozturk O, Yazici O, Hamarat B, Sahin C, Eryildirim B.: Hyperoxaluria-induced tubular ischemia: the effects of verapamil on the antioxidant capacity of the affected kidneys.
Urolithiasis. 2016 Nov;44(6):509-519. Epub 2016 Jun 9.

153. Goktas C, Sahin C, Cetinel AC, Turkoglu O, Buz A, Erbay E, Eryildirim B, Sarica K.: Does Transient Cessation of Antiplatelet Medication Prior to Shock Wave Lithotripsy Have Any Safety Concern: Evaluation of the Short Term Safety Results.Urol Int. 2016;97(3):279-284. Epub 2016 Jun 14.


154. Tuncer M, Tarhan F, Kafkasli A, Demir K, Yucetas U, Faydaci G, Eryildirim B, Sarica K.: The effects of stress incontinence surgery on sexual function and life quality of women.
Arch Ital Urol Androl. 2016 Jul 4;88(2):106-10. doi: 10.4081/aiua.2016.2.106.

155.Kocaaslan R, Tepeler A, Buldu I, Tosun M, Utangac MM, Karakan T, Ozyuvali E, Hatipoglu NK, Unsal A, Sarica K.: Do the urolithiasis scoring systems predict the success of percutaneous nephrolithotomy in cases with anatomical abnormalities? Urolithiasis. 2017 Jun;45(3):305-310.

156. Sarica K, Eryildirim B, Sahin C, Türkoğlu ÖK, Tuncer M, Coskun A, Akdere
H.: Emergency management of ureteral stones: Evaluation of two different approaches with an emphasis on patients' life quality.
Arch Ital Urol Androl. 2016 Oct 5;88(3):201-205. doi: 10.4081/aiua.2016.3.201.

157. Zanetti SP, Boeri L, Catellani M, Gallioli A, Trinchieri A, Sarica K, Montanari E.: Retrograde intrarenal surgery (RIRS), regular and small sized percutaneous nephrolithotomy (PCNL) in daily practice: European Association of Urology Section of Urolithiasis (EULIS) Survey.
Arch Ital Urol Androl. 2016 Oct 5;88(3):212-216. doi: 10.4081/aiua.2016.3.212.

158. Gambaro G, Croppi E, Coe F, Lingeman J, Moe O, Worcester E, Buchholz N, Bushinsky D, Curhan GC, Ferraro PM, Fuster D, Goldfarb DS, Heilberg IP, Hess B, Lieske J, Marangella M, Milliner D, Preminger GM, Reis Santos JM, Sakhaee K, Sarica K, Siener R, Strazzullo P, Williams JC; Consensus Conference Group..: Metabolic diagnosis and medical prevention of calcium nephrolithiasis and its systemic manifestations: a consensus statement.
J Nephrol. 2016 Dec;29(6):715-734.


159. . Sarica K, Narter F, Sabuncu K, Akca A, Can U, Buz A, Sarica HN, Eryildirim
B.: Factors affecting the course of body and kidney growth in infants withurolithiasis: A critical long-term evaluation.
Arch Ital Urol Androl. 2016 Dec 30;88(4):249-254. doi: 10.4081/aiua.2016.4.249.

160. Sahin C., Can U, Eryıldırım B, Sarica K.:Transient cessation of antiplatelet medication before percutaneous stone surgery: does it have any safety concern on bleeding related problems?
Urolithiasis. 2017 Aug;45(4):371-378

2017

161.Tuerxun A, Batuer A, Erturhan S, Eryildirim B, Camur E, Sarica K.:Impaction and Prediction: Does Ureteral Wall Thickness Affect the Success of Medical Expulsive Therapy in Pediatric Ureteral Stones?
Urol Int. 2017;98(4):436-441
162.Ruhayel Y, Tepeler A, Dabestani S, MacLennan S, Petřík A, Sarica K, Seitz C, Skolarikos A, Straub M, Türk C, Yuan Y, Knoll T.:Tract Sizes in Miniaturized Percutaneous Nephrolithotomy: A Systematic Review from the European Association of Urology Urolithiasis Guidelines Panel. Eur Urol. 2017 Aug;72(2):220-235
163.Yuruk E, Tuken M, Gonultas S, Colakerol A, Cakir OO, Binbay M, Sarica K, Muslumanoglu AY.:Retrograde intrarenal surgery in the management of pediatric cystine stones. J Pediatr Urol. 2017 Feb 21. pii: S1477-5131(17)30079-7. doi: 10.1016/j.jpurol.2017.01.015.

164.Sarica K.:Renal access during percutaneous nephrolithotomy: increasing value of ultrasonographic guidance for a safer and successful procedure.BJU Int. 2017 Apr;119(4):509-510. doi: 10.1111/bju.13746.

165. Yuruk E, Tuken M, Sulejman S, Colakerol A, Serefoglu EC, Sarica K, Muslumanoglu AY.: Computerized tomography attenuation values can be used to differentiate hydronephrosis from pyonephrosis.
World J Urol. 2017 Mar;35(3):437-442. doi: 10.1007/s00345-016-1888-1.

166. Sarica K and Yuruk E.:What should we do with residual fragments.
Arch. Esp. Urol.; 2017 Jan;70(1):245-250.


167. Lovegrove CE, Abe T, Aydin A., Veneziano D., Sarica K., Khan MS, Dasgupta
P, Ahmed K.: Simulation training in upper tract endourology: myth or reality?
Critical analysis of the literature.
Minerva Urol Nefrol.; 2017 Mar 30. doi: 10.23736/S0393-2249.17.02873-9.
[Epub ahead of print]

168.Yuce Y, Erkal KH, Goktas C, Eryildirim B, Sarica K.:The effect of surgical technique on hemodynamics, arterial oxygenation and pulmonary mechanics in radical prostatectomy operations.Arch Ital Urol Androl. 2017 Mar 31;89(1):65-70.


169.Drake T, Grivas N, Dabestani S, Knoll T, Lam T, Maclennan S, Petrik A, Skolarikos A, Straub M, Tuerk C, Yuan CY, Sarica K.:What are the Benefits and Harms of Ureteroscopy Compared with Shock-wave Lithotripsy in the Treatment of Upper Ureteral Stones? A Systematic Review.Eur Urol. 2017 Apr 26. pii: S0302-2838(17)30324-X. doi:10.1016/j.eururo.2017.04.016.

170.Tuncer M, Çevik B, Eryıldırım B, Faydacı G, Sarıca K.:Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy Management of Renal Stones in Children: Does Anesthesia Affect the Treatment Outcomes on an Age-based Manner?Urology. 2017 May 22. pii: S0090-4295(17)30513-7. doi: 10.1016/j.urology.2017.05.020.


171. Sarica K, Yuruk E.: Re: The Economic Implications of a Reusable Flexible Digital Ureteroscope: A Cost-Benefit Analysis.Eur Urol. 2017 Jun 15. pii: S0302-2838(17)30487-6. doi: 10.1016/j.eururo.2017.05.047.

172.Cevik B, Tuncer M, Erkal KH, Eryildirim B, Sarica K.: Procedural sedation and analgesia for pediatric shock wave lithotripsy: a 10 year experience of single institution.Urolithiasis. 2017 Jun 22. doi: 10.1007/s00240-017-0992-z.


173.Tuken M, Temiz MZ, Yuruk E, Kaptanagasi AO, Basak K, Narter F, Muslumanoglu AY, Sarica K.: The role of an herbal agent in treatment for Escherichia coli induced bacterial cyctitis in rats.Arch Ital Urol Androl. 2017 Jun 30;89(2):134-138.


174.Saglam E, Tarhan F, Hamarat MB, Can U, Coskun A, Camur E, Sarica K.: Efficacy of magnetic resonance imaging for diagnosis of penile fracture: A controlled study.
Investig. Clin Urol. 2017 Jul;58(4):255-260.


175.Veneziano D, Ahmed K, Van Cleynenbreugel BSEP, Gözen AS, Palou J, Sarica K, Liatsikos EN, Sanguedolce F, Honeck P, Alvarez-Maestro M, Papatsoris A, Kallidonis P, Greco F, Breda A, Somani B.: Development methodology of the novel Endoscopic stone treatment step 1 (EST s1) training/assessment curriculum.
J Endourol. 2017 Jul 10. doi: 10.1089/end.2017.0248.

176. Türk C, Knoll T, Petřík A, Sarica K, Seitz C, Skolarikos A.:Grey Zones in Urolithiasis Guidelines.Eur Urol Focus. 2017 Feb;3(1):144-146.

177.Ahmed K, Patel S, Aydin A, Veneziano D, van Cleynenbreugel B, Gözen AS, Skolarikos A, Sietz C, Lahme S, Knoll T, Redorta JP, Somani BK, Sanguedolce F, Liatsikos E, Rassweiler J, Khan MS, Dasgupta P, Sarica K.: European Association of Urology Section of Urolithiasis (EULIS) Consensus Statement on Simulation, Training, and Assessment in Urolithiasis.Eur Urol Focus. 2017 Mar 31. pii: S2405-4569(17)30074-3. doi: 10.1016/j.euf.2017.03.006.


178.Kallidonis P, Ntasiotis P, Knoll T, Sarica K, Papatsoris A, Somani BK, Greco F, Aboumarzouk OM, Álvarez-Maestro M, Sanguedolce F.: Minimally Invasive Surgical Ureterolithotomy Versus Ureteroscopic Lithotripsy for Large Ureteric Stones: A Systematic Review and Meta-analysis of the Literature.
Eur Urol Focus. 2017 Apr 26. pii: S2405-4569(17)30108-6. doi: 10.1016/j.euf.2017.04.006.

179. Elibol O, Safak KY, Buz A, Eryildirim B, Erdem K, Sarica K.: Radiological noninvasive assessment of ureteral stone impaction into the ureteric wall: A critical evaluation with objective radiological parameters. Investig Clin Urol. 2017 Sep;58(5):339-345. doi: 10.4111/icu.2017.58.5.339

180. Sarica K, Tarhan F, Erdem K, Sevinc AH, Guzel R, Eryildirim B.: Functional and morphological recovery of solitary kidneys after drainage. Double J stent placement vs emergency ureteroscopy: which one is reasonable?: Urolithiasis. 2017 Sep 7. doi: 10.1007/s00240-017-1005-y.

181. Eryıldırım B.,Tuncer M, Camur E, Ustun F, Tarhan F, Sarica K.: Renal access in PNL under sonographic guidance: Do we really need to insert an open end ureteral catheter in dilated renal systems? A prospective randomized study. Archiv.Ital.Urol.Androl.; 2017 Oct 3;89(3):226-231. doi: 10.4081/aiua.2017.3.226.

182. Kucuk EV, Bindayı A., Mese M, Gulcu Bulmus F, Parmaksız A, Cetinal AC, Bicik Bahcebası Z, Sarica K.: A randomized study to assess the efficacy of herbal product to prevent cisplatin-induced nephrotoxicity in a rat model.
Archiv.Ital.Urol.Androl.; 2017 Oct 3;89(3):192-196. doi: 10.4081/aiua.2017.3.192.

183. Karagiannis A1, Skolarikos A, Alexandrescu E, Basic D, Geavlete P, Maletta A, Muslumanoglu AY, Papatsoris A, Petkova K, Saidi S, Skakic A, Saltirov I, Sarica K, Stavridis S, Yilmaz O, Trinchieri A.: Epidemiologic study of urolithiasis in seven countries of South-Eastern Europe: S.E.G.U.R. 1 study.
Archiv.Ital.Urol.Androl.; 2017 Oct 3;89(3):173-177. doi: 10.4081/aiua.2017.3.173.

184. Radiologic evaluation of children prior to SWL: to what extent they are exposed to radiation?
Eryildirim B, Turkoglu O, Goktas C, Kavukoglu O, Guzel R, Sarica K.
Urolithiasis. 2018 Oct;46(5):485-491. doi: 10.1007/s00240-017-1008-8. Epub 2017 Oct 26.

185. Sarica K, Eryildirim B, Tuerxun A, Batuer A, Kavukoglu O, Buz A, Zeng G.
Super-mini percutaneous nephrolithotomy for renal stone less than 25mm in pediatric patients: Could it be an alternative to shockwave lithotripsy?
Actas Urol Esp. 2017 Dec 19. pii: S0210-4806(17)30224-3. doi: 10.1016/j.acuro.2017.08.005. [Epub ahead of print]

186. Medical management in locally advanced and metastatic prostate cancer: Does changes in treatment policy have any specific effect on PSA levels?
Bagcioglu M, Surcel C, Ozcan S, Mirvald C, Karagoz MA, Karadag MA, Huri E, Sarica K.
Arch Ital Urol Androl. 2017 Dec 31;89(4):282-286. doi: 10.4081/aiua.2017.4.282.


187. Evolution and Uptake of the Endoscopic Stone Treatment Step 1 (EST-s1) Protocol: Establishment, Validation, and Assessment in a Collaboration by the European School of Urology and the Uro-Technology and Urolithiasis Sections.
Veneziano D, Ploumidis A, Proietti S, Tokas T, Kamphuis G, Tripepi G, Van Cleynenbreugel B, Gozen A, Breda A, Palou J, Sarica K, Liatsikos E, Ahmed K, Somani BK; European School of Urology training group.
Eur Urol. 2018 Sep;74(3):401-402. doi: 10.1016/j.eururo.2018.05.012. Epub 2018 May 24. No abstract available.
188. Super-mini percutaneous nephrolithotomy (SMP) vs retrograde intrarenal surgery for the treatment of 1-2 cm lower-pole renal calculi: an international multicentre randomised controlled trial.
Zeng G, Zhang T, Agrawal M, He X, Zhang W, Xiao K, Li H, Li X, Xu C, Yang S, de la Rosette JJ, Fan J, Zhu W, Sarica K.
BJU Int. 2018 Dec;122(6):1034-1040. doi: 10.1111/bju.14427. Epub 2018 Jul 26.

189. Learning Curves in Urolithiasis Surgery: A Systematic Review.
Quirke K, Aydin A, Brunckhorst O, Bultitude M, Khan MS, Dasgupta P, Sarica K, Ahmed K.
J Endourol. 2018 Nov;32(11):1008-1020. doi: 10.1089/end.2018.0425.
190. Obesity and stones.
Sarica K.
Curr Opin Urol. 2019 Jan;29(1):27-32. doi: 10.1097/MOU.0000000000000557.

191. Safety and efficacy of PNL vs RIRS in the management of stones located in horseshoe kidneys: A critical comparative evaluation.
Eryildirim B, Kucuk EV, Atis G, Ozturk M, Senkul T, Tuncer M, Tahra A, Turan T, Koca O, Ates F, Yilmaz O, Gurbuz C, Sarica K.
Arch Ital Urol Androl. 2018 Sep 30;90(3):149-154. doi: 10.4081/aiua.2018.3.149.

192. Validation of the endoscopic stone treatment step 1 (EST-s1): a novel EAU training and assessment tool for basic endoscopic stone treatment skills-a collaborative work by ESU, ESUT and EULIS.
Veneziano D, Ploumidis A, Proietti S, Tokas T, Kamphuis G, Tripepi G, Van Cleynenbreugel B, Gozen A, Breda A, Palou J, Sarica K, Liatsikos E, Ahmed K, Somani BK; ESU Training Group.
World J Urol. 2019 Mar 27. doi: 10.1007/s00345-019-02736-4. [Epub ahead of print]


Yayınlara alınmış toplam atıf sayısı : 4290 (Nisan 2017)

H- İndeksi ( Kasım 2016 ) : 21
KONGRE ORGANİZASYON BAŞKANLIKLARI

Uluslararası Kongre Başkanlığı

10th European Symposium on Urolithiasis ( 2 nd EULIS Symposium)
June 11-14, 2003 İstanbul- TURKEY.
Kongre başkanlığı


Ulusal kongre başkanlığı

Istanbul Ürolitiyazis Günleri ( 2 yılda bir düzenlenen uluslarası katılımlı toplantı ) 2009/2011/2013 ve 2015 yıllarında 4 kez düzenlenmiş olup Prof. Dr. Kemal SARICA başkanlıklarını yapmıştır.


Uluslararası Dernek Yönetim Kurulu Üyeliği

Eurolithiasis society ( EULIS )(Avrupa Taş hastalıkları Derneği)
Yönetim kurulu başkanlığı ( 2013-2021)

EAU Guidelines Office ( Avrupa Üroloji Derneği Kılavuzlar Komitesi)
Urolithiasis panel member ( 2006-2016)Uluslararası Dergi Editörlüğü

Urolithiasis ( Associate Editor)
Ital.Urol.Anrdrol. (Editorial Board)

Journal of Urology ( Reviewer list )
European Urology ( Reviewer list )
Journal of Endourology ( Reviewer list )
Urologia Internationalis ( Reviewer list)
Pediatric nephrology ( Reviewer list )

BİLİMSEL KONGRE KATILIMLARI ve SUNUMLAR


YURT iÇi KONGRE KATILIMLARI

1988

I. Cinsel fonksiyon ve bozuklukları Ulusal kongresi
22-24 Kasım 1988, ISTANBUL.

1. Küpeli S., Şafak, M., Sarıca,K., Aydos,K.: Empotans teşhis ve tedavisinde
intrakavernozal papaverin uygulaması ve sonuçları

2. Müftüoğlu,Y.Z., Yaman,L.S., Küpeli,S., Bedük,Y., Yağcı,F., Sarıca,K. Organik
empotans tedavisinde Yohimbin kullanımı

1989
10. Ulusal Üroloji kongresi
23-27 Ekim, 1989, ANTALYA.

3. Küpeli,S., Arıkan,N., Akbay,C., Batislam,E., Sarıca,K., Sayın,N.: Kronik
sistitli olgularda mesane yüzeyel Glukozaminoglikan tabakası defektlerinin
elektronmikroskobik olarak ultrastrüktürel düzeyde incelenmesi.
Türk Üroloji Dergisi Kongre Özet Kitabı s. 136.

4. Anafarta,K., Arıkan,N., Sarıca, K., Aytaç,S. ve Aydos,K. : İntrakavernozal
vazoaktif madde enjeksiyonlarından sonra ultrasonografik olarak derin
kavernozal arterlerin bilateral değerlendirilmesi.
Türk Üroloji Dergisi Kongre Özet Kitabı, s. 84.

1991

11. Ulusal Üroloji kongresi ( Uluslararası katılımlı )
14-18 Ekim 1991 Side- ANTALYA.

5. Frick,J., Chandra,I., Sarıca,K.: Anti-LHRH vaccine for androgen deprivation
in cancer of prostate.Türk Üroloji Dergisi Kongre Özet Kitabı s. 16.

6. Bedük,Y., Küpeli,S., Şafak,M., Sarıca,K., Batislam,E., Göğüş,O.,
Karalezli,G.: Alt üreter taşlarının tedavisi. Türk Üroloji Dergisi
Kongre Özet Kitabı s. 48.

7. Göğüş,O., Yaman,L.S., Karalezli,G., Anafarta,K., Müftüoğlu,Y.Z., Küpeli,S.,
Sarıca,K.: Üreter üst bölüm taşlarının Dornier MPL 9000 litotriptörü ile "in situ
Tedavisi. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özet Kitabı s. 48-49.

8. Küpeli,S.,Şafak,M., Arıkan,N., Batislam,E., Sarıca,K. : Klasik TUR-P'a alternatif
bir yaklaşım : Düşük basınçlı TUR-P: Türk Üroloji Dergisi
Kongre Özet Kitabı s. 193-194.

9. Anafarta,K., Bedük,Y., Şafak,M., Aydos,K., Baltacı,S., Sarıca,K.: Venöz
empotansta derin dorsal ven ligasyonu sonuçları.
Türk Üroloji Dergisi Kongre Özet Kitabı s. 242-243.


1992

2. Ulusal Litotripsi Sempozyumu
7-10 Mayıs 1992, ANKARA.

10. Anafarta,K., Salih,M., Yurdakul,T., Sarıca,K., Şafak,M.: Üretero-pelvik
darlıkla birlikte bulunan böbrek taşlarında ESWL endikasyonunun
saptanmasında diüretik ultrasonografinin yeri.ESWL-Endoüroloji Dergisi;
1(3), s. 111(18), 1992.

11. Karalezli,G., Şafak,M., Yaman,L.S., Sarıca,K., Bedük,Y., Anafarta,K. : Alt
kaliks taşlarında ESWL tedavisi ve sonuçları.ESWL-Endoüroloji Dergisi;
1(3), s. 113 (23), 1992.

12. Bedük,Y., Göğüş,O., Karalezli,G., Köküuslu,C., Sarıca,K., Kutsal,O.:
ESWL'nin tavşan böbrekleri üzerine histopatolojik etkileri.
ESWL-Endoüroloji Dergisi 1(3), s. 118(38), 1992.

13. Arıkan,N., Karalezli,G., Göğüş,O., Yaman,L.S., Küpeli,S., Anafarta,K.,
Müftüoğlu,Y.Z., Sarıca,K.: Üreter orta ve üst bölüm taşlarında "in situ "
ESWL sonuçları.ESWL-Endoüroloji Dergisi 1(3), s. 119(42), 1992.

12. Ulusal Üroloji Kongresi
27-30 Eylül, 1992, NEVŞEHİR.

14. Müftüoğlu,Y.Z., Göğüş,O., Küpeli,S., Perk,H., Sarıca,K., Türkölmez,K.:
Üretra darlıklarının tedavisinde üretroplastinin yeri.
Türk Üroloji Dergisi Kongre özet Kitabı s. 36-37.

15. Arıkan,N., Serel,A., Sarıca,K., Çulcuoğlu,A., Bayram,A., Küpeli,S.,
Yaman,L.S.: Diabetik empotans olgularında nörojenik komponentin
değerlendirilmesinde BCR ve Penil SEP ile, ürodinamik incelemelerin
karşılaştırmalı analizi.Türk Üroloji Dergisi Kongre özet Kitabı s. 86-87.
16.Sarıca,K., Arıkan,N., Serel,A., Arıkan,Z., Aytaç,S., çulcuoğlu,A.,
Bayram,F., Yaman,L.S., Küpeli,S.: Diabetik empotans etiyolojisinin
multifaktöriyel analizi. Türk Üroloji dergisi Kongre Özet kitabı. s. .

17. Baltacı.,S., Sarıca,K., Bedük.,Y., Yaman.L.S.,Göğüş.O.: Prostat kanserli
hastalarda serum osteokalsin düzeylerinin değerlendirilmesi.
Türk Üroloji Dergisi Kongre özet Kitabı s. 102-103.


XIII. Ulusal Radyoloji kongresi
21-23 Eylül 1992, İZMİR.

18. Özcan.,H., Erden,i., Aytaç,S., Arıkan.,N., Sarıca,K., Ellergezen,A. : Diabetik
empotansın değerlendirilmesinde renkli doppler ultrasonografi.

1993
X. Ulusal Kanser Kongresi
3-7 Mayıs 1993, ISTANBUL.

19. Sarıca,K., Baltacı,S., Bedük,Y., Süzer,O., Arıkan,N., Yaman,L.S. : Yüzeyel
mesane tümörlü olgularda intrakaviter BCG tedavisini takiben hücresel
immunitenin değerlendirilmesi. Kongre özet Kitabı, s. 27.


1994
II. Ulusal Endoüroloji Kongresi
22-24 Mart 1994, ISTANBUL.

20. Bedük,Y., Küpeli,S., Özdiler,E., Şafak,M., Arıkan,N., Sarıca,K., Dinçel,Ç.,
Batislam,E., Göğüş,O.:114 olguda rijit üreterorenoskopi uygulamaları ve sonuçları.
Kongre özet Kitabı, s. 99.

XI. Ulusal Patoloji Sempozyumu ( Uluslarası katılımlı )
27-31 Ekim, 1993 ,TRABZON.

21. Dizbay Sak, S., Erden, E., Baltacı,S., Küpeli, S., Sarıca, K. : Mesane
karsinomlarında Koryonik Gonadotropin ve prognoz arasındaki ilişkiler.
Kongre özet Kitabı, s. 75.

IV. European Video-Surgery congress
5-8, June 1994 Istanbul / TURKEY

22. Özdiler,E., Küpeli,S., Aydos,K., Arıkan,N., Sarıca,K. : Our practice in
Mentor inflatable Mark II penile prosthesis implantation. Endoskopik Laparoskopik ve
Minimal Invaziv Cerrahi Dergisi kongre Özel sayısı s. 23.
4th International Marmara Medical days
7-9, September, 1994 ,Istanbul / TURKEY

23. Aydos,K., Sarıca,K., Küpeli,B., Erdoğan,N., Dinçel,Ç. : Importance of
inflammatory typing and vascular patterns on the benign prostatic
hyperplasia.Program ve Abstract Kitabı s. 86.

24. Koşar,A., Özdiler,E., Sarıca,K., Budak,M., Dinçel,Ç., Göğüş,O. : Evaluation
of serum PSA levels following transurethral laser ablation of the prostate.
Program ve Abstract Kitabı s. 88.

13. Ulusal Üroloji Kongresi ( Uluslararası katılımlı )
02-05 Kasım 1994 ,ANTALYA.

25 Süzer,O., Bozlu,M., Özer,G., Işıkay,L., Sarıca,K., Küpeli,S. : Üriner sistem
taşlarında iz element analizleri ve sonuçları.
Türk Üroloji Dergisi Kongre özet Kitabı s. 17.

26. Küpeli,S., Özdiler,E., Aydos,K., Sarıca,K.: BPH'da kontakt laser uygulanımı
ve tedavi sonrası endoskopik değerlendirimi.
Türk Üroloji Dergisi Kongre özet Kitabı s. 40.

27. Süzer,O., Azer,M., Aydos,K., Küpeli,B., Yılmaz,E., Sarıca,K.,Özdiler,E.:
BPH tanısında IVP her zaman gerekli midir ?
Türk Üroloji Dergisi Kongre özet Kitabı s. 82.

28. Aras,N., Şafak,M., Alaçayır,i., Gemalmaz,H., Koşar,A., Yaman,Ö., Süzer,O.,
Dinçel,Ç., Sarıca,K. : Laparoskopik lenfadenektomi komplikasyonları.
Türk Üroloji Dergisi Kongre özet Kitabı s. 108.

29.Şafak,M., Aras,N., Alaçayır,İ., Kılıç,S., Dinçel,Ç., Sarıca,K.,Koşar,A.:
Laparoskopik nefrektomi.Türk Üroloji Dergisi Kongre özet Kitabı s. 125.

30. Şafak,M., Aras,N., Alaçayır,i., Koşar,A., Yaman,Ö., Sarıca,K.: Laparoskopik
renal kist dekortikasyonu. Türk Üroloji Dergisi Kongre özet Kitabı s. 126.

31.Yaman,Ö., Soygür,T., Sarıca,K., Aydos,K., Küpeli,B., Göğüş,O.: Prostat
kanserli hastalarda serum prostat spesifik antijen düzeyi ile kemik
sintigrafisi korelasyonu : Tüm hastalara kemik sintigrafisi yaptıralım mı ?
Türk Üroloji Dergisi Kongre özet Kitabı s. 164-165.

32. Türkölmez,K., Sarıca,K., Küpeli,B., Koşar,A., Süzer,O., Göğüş,O.: ESWL
uygulanan taşlı olgularda değişik stentlerin taştan arınma sürecine etkisi.
TürkÜroloji Dergisi Kongre özet Kitabı s. 176.

33. Koşar,A., Sarıca,K., Özer,G., Küpeli,S., Aydos,K., Yaman,L.S.: Çocukluk
taşı olgularında tedavi yaklaşımlarımız.
Türk Üroloji Dergisi Kongre özet Kitabı s. 178.

34.Sarıca,K., Küpeli,S., Soygür,T., Türkölmez,K., Süzer,O., Arıkan,N.: Üriner
sistem taşlarının ESWL ile tedavisinde yardımcı girişimlerin gerekliliği.
Türk Üroloji Dergisi Kongre özet Kitabı s. 182.


35.Sarıca,K., Müftüoğlu,Y.Z., Türkölmez,K., Özdiler,E., Yaman,L.S., Şafak,M.:
Proksimal hipospadias olgularındaki deneyimlerimiz.
Türk Üroloji Dergisi Kongre özet Kitabı s. 250-251.

36. Sarıca,K., Türkölmez,K., Müftüoğlu,Y.Z., Süzer,O., Özdiler,E., Göğüş,O.:
Hipospadias fistülü oluşumu ve tedavisinin değerlendirimi.
Türk Üroloji Dergisi Kongre özet Kitabı s. 252-253.

37.Koşar,A., Sarıca,K., Özcan,H., Özdiler,E., Göğüş,O.: Topikal nitrogliserin
uygulamasının penil kan akımı üzerine etkisi.
Türk Üroloji Dergisi Kongre Özet Kitabı s. 347.

38. Koşar, A., Yaman, Ö., Sarıca, K., Dinçel, Ç., Şafak, M.: Laparoskopik
ürolojide seftriakson profilaksisi.
Türk Üroloji Dergisi Kongre özet Kitabı s. 366.1995
III. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi
1-2 Mayıs 1995 ,ANKARA.

39.Sarıca,K., Müftüoğlu,Y.Z., Özdiler,E., Türkölmez,K., Bozlu,M., Göğüş,O.:
Distal hipospadias olgularında operatif teknik seçimi.

40. Arıkan,N., Selçuki,M., Budak,M., Sarıca,K., Batay,F.: Gergin medulla
spinalis ( Tethered cord) sendromu.

41. Arıkan,N., Sarıca,K., Müftüoğlu,Y.Z., Göğüş,O.: Myelodisplazik nörojenik
mesane disfonksiyonlu olgularda sigmoidosistoplasti sonuçlarımız.

II. International Congress on Andrology
May, 17-20, 1995. ISTANBUL.

42. Koşar,A., Sarıca,K., Bozlu,M., Serel,A., Özdiler,E.: Transferrin levels in
seminal plasma of patients with varicocele.Abstract Book, p. 57.

43.Sarıca,K., Ünsal,A., Kavukçu,M., Durak,İ., Bozkurt,Ö., Aydos,K.,
Özdiler,E.,Müftüoğlu,Y.Z.:Contralateral testicular ischemia in varicocele :
Detection of free oxygen radical levels in both testes. Abstract Book, p. 28.

Ulusal Kanser XI. Kongresi
28 Mayıs- 02 Haziran 1995, ANTALYA.

44. Yaman,Ö., Baltacı,S., Soygür,T., Sarıca,K., Aydos,K., Küpeli,B.,
Küpeli,S.: Yeni tanı konulan prostat kanserli hastalarda kemik sintigrafisini
elimine ettirebilecek eşik bir prostat spesifik antijen ve prostat spesifik antijen
dansite değeri var mı ? Türk Onkoloji Dergisi, 10(2), s. 121(E-361).

45. Şafak,M., Sarıca,K., Baltacı,S., Dinçel,Ç., Yaman,Ö., Göğüş,O.:
Laparoskopik lenfadenektomi.Türk Onkoloji Dergisi, 10(2), s. 121(E-363).


2. Ulusal Endoüroloji Kongresi
17-20 Nisan, 1996 MERSİN.

46. Müftüoğlu,Y.Z., Türkölmez,K., Sarıca,K., Bozlu,M., Özdiler,E., Küpeli,S.,
Arıkan,N.,: İnternal üretrotomi : 15 yıllık deneyimlerimizin analizi.
Kongre özet kitabı. S.57. ( s.91, op. 52)

47. Müftüoğlu,Y.Z., Göğüş,O., Özdiler,E., Türkölmez,K., Sarıca,K., Bozlu,M.:
373 üretra darlıklı olgunun multifaktöriyel analizi.
Kongre özet kitabı. s. 55-56. ( s.90 , op.51 )

48. Sarıca,K., Özdiler,E., Türkölmez,K., Müftüoğlu,Y.Z.: Bilateral Vezikoüreteral
reflü olgularında Gill-Vernett girişimi :Erken sonuçların analizi.
Kongre özet kitabı. s. 87, pp. 38.

14. Ulusal Üroloji Kongresi
( Uluslararası katılımlı )
20-23 Ekim 1996 Marmaris / Türkiye.

49. Türkölmez,K., Sarıca,K., Bozlu,M., Bozkurt,Ö.F., Özdiler,E., Müftüoğlu,Y.Z. :
Hipospadias cerrahisinin fonksiyonel sonuçlarının değerlendirilmesinde
üroflowmetrinin yeri.Kongre özet kitabı. O.50, s.40.

50. Arıkan,N., Budak,M., Sarıca,K., Selçuki,M., Türkölmez,K., Göğüş,O.: Gergin
medulla spinalis sendromunda klinik yaklaşımımız.
Kongre özet kitabı. P.134, s. 238.

3 rd International Congress on Andrology in Turkey and
Satellite Symposium on Clinical Infertility and Impotence
June 1-4, 1997 Istanbul / TURKEY

51. Sarıca,K., Pınar,T., Özalpat,Ö., Yağcı,F., Öz Eryiğit, M.: Correlation of color flow
Doppler sonography findings with spermiogram parameters in varicocele patients.
Abstract book, A 50, s.71.

XLI Milli Pediatri Kongresi
27-30 Haziran 1997, VAN

52. Sarıca, N., Coşkun, Y., Ay,M., Sarıca,K.:Enürezis nokturna : 40 olgunun klinik ve
ürodinamik açıdan değerlendirilmesi. Kongre özet kitabı, I 13.4. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi
23-24 Ekim 1997, İstanbul

53. K.Sarıca, T.Pınar, A.Erbağcı, N.Sarıca, F.Yağcı, M. Öz Eryiğit : Obstrüktif ve non
obstrüktif pelvikaliseal dilatasyonlu çocuklarda diüretik duplex sonografi bulgularının
karşılaştırmalı analizi. Kongre özet kitabı, s. 89 O.27

54. K.Sarıca, K.Bakır, N.Yılmaz, T. Pınar, İ.Pınar, M. Öz Eryiğit : Konjenital Unilateral U-P darlık : Post-operatif renal fonksiyonel iyileşmenin renal histolojik değişiklikler ve mikroproteinüri düzeyleri ile korelasyonu. Kongre özet kitabı, s. 91, O.28.

55. K.Sarıca, A.Erbağcı, O.Topçu, N.Sarıca, F.Yağcı, M. Öz Eryiğit : Fonksiyonel
gündüz enkontinansı : 39 çocuğun klinik ve ürodinamik analizi.
Kongre özet kitabı. s. 217, P.30.
1998

XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri
18-21 Mayıs 1998 Kayseri / TÜRKİYE

56.Sarıca,K., Bakır,K., Yağcı,F., Erbağcı,A., Topçu,O., Akbay,C., Sayın,N.,
Korkmaz,C.: Limitation of shock wave induced enhanced crystal deposition in
traumatized tissue by Verapamil in rabbit model.

5. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi
21-24 Eylül 1998, İzmir.

57. Erdal,M.E., Aynacıoğlu, Sarıca,K.:Mesane kanserli hastalarda P 18 CDKN2C
/INK4C süpressor gen mutasyonları. Özet Kitabı S. 77

15. Ulusal Üroloji Kongresi
25-29 Ekim, 1998 Antalya.

58. Yağcı,F.,Sarıca,K.,Erbağcı,A.,Bakır,K.,Uçak,R.: Mesane değişici epitel hücreli
karsinomlarında P 53 ekspresyonu ve prognozla ilişkisi. Kongre özet kitabı,sayfa 9.

59. Özdiler,E., Türkölmez,K., Bozlu,M., Müftüoğlu,Y.Z.,Sarıca,K.: Primer veziko
-üreteral reflülü çocuklarda Gil-Vernet antireflü cerrahi tekniğinin sonuçları.
Kongre özet kitabı, sayfa 116.1999

I.İstanbul Urolithiasis Sempozyumu
28-29 Mayıs, 1999 İstanbul,

60. Yağcı,F., Sarıca,K., Erbağcı,A., Bakır,K., Erturhan,A., Korkmaz,C.; Masif
hiperokzalüriye bağlı renal tübüler hasar: Apoptotik değişikliklerin
değerlendirilmesi.Kongre özet kitabı, sayfa 113.

61. Sarıca,K., Bakır,K., Yağcı,F., Erbağcı,A., Topçu,O., Akbay,C., Sayın,N.,
Korkmaz,C.: Tavşanlarda şok dalgaları ile oluşturulan travmatik dokuda indüklenen
kristal birikiminin Verapamil ile sınırlandırılması. Kongre özet kitabı, sayfa 114.

5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi
13-15 Ekim 1999, Gaziantep / TÜRKİYE

62. Erbağcı,A., Sarıca,K.,Yağcı,F.,Uysal,O.,Yurtseven,C.: Adolesan varikosel: 22
olguda bulgularımız. Kongre özet kitabı; sayfa 104-105.

63.Sarıca,K.,Erbağcı,A.,Yağcı,F., Topçu,O.,Uysal,O.: 43 myelodisplazik hastanın
multiparametrik analizi.Kongre özet kitabı: sayfa 166-167.

64. Erbağcı,A.,Sarıca,K.,Yağcı,F.,Topçu,O.,Uysal,O.: Ögmentasyon sistoplasti: 11
Çocuk olgunun değerlendirilmesi. Kongre özet kitabı, sayfa 182-183.

65. Erbağcı,A.,Yağcı,F.,Sarıca,K.,Topçu,O.: 105 nörojenik olmayan işeme disfonksiyonlu
hastanın multiparametrik değerlendirilmesi. Kongre özet kitabı, 198-199.

66. Yağcı,F., Sarıca,K., Erbağcı,A.,Uysal,O.,Topçu,O.: Distal hipospadias: 91 çocuğun
Multiparametrik analizi. Kongre özet kitabı, sayfa 204-205.

67. Erbağcı,A., Ersay,A.,Ünal,D.,Güneş,A.,Semerciöz,A.,Satar,A.,Sarıca,K.: Pediatrik
Taş hastalığı; Güneydoğu-Anadolu profilinin çok boyutlu incelenmesi. Kongre özet
Kitabı, 238-239.

68. Sarıca,K.,Erbağcı,A.,Yağcı,F.,Topçu,O.,Erturhan,S.: Pediatrik ürolojik taş
Hastalığında risk faktörleri: 38 çocuğun multiparametrik değerlendirilmesi.
Kongre özet kitabı, sayfa 242-243.

III.Cinsel sorunlar ve tedavileri kongresi
26-28 Kasım 1999, İstanbul / TÜRKİYE

69. Erbağcı,A., Herken,H., Yağcı,F., Sarıca,K.,Yetkin,Ö.,Yurtseven,C.: Cerrahi
operasyon büyüklüğünün cinsel fonksiyonlara etkisinin ürolojik hasta grubunda
değerlendirilmesi. Program ve özet kitabı: s. 28.70. Herken,H., Erbağcı,A., Sarıca,K., Yetkin,Ö., Yurtesven,C., Yağcı,F.: Duygudurum
ve cinsel doyum ilişkisinin operasyon uygulanan ürolojik hasta ve sağlıklı kontrol
gruplarıyla değerlendirilmesi. Program ve özet kitabı: s. 29.


16.Ulusal Üroloji Kongresi
8-12 Ekim 2000 İzmir/ TÜRKİYE

71. Sarıca K.,Bakır,K., Yağcı,F., Erbağcı,A., Özbek,E., Uysal,O., Yurtseven,C.:
Testiküler torsiyon sonrası testiküler histolojinin semikantitatif değerlendirilmesi.
Kongre özet kitabı,O-55, s.32.

72. Yağcı,F., Erbağcı,A., Sarıca,K., Aynacıoğlu,Ş., Özbek,E., Erturhan,S.: NAT2
genotipinin sigara kullanan mesane tümörlü hastalarda etkisi.
Kongre özet kitabı,O-91, s.50.

7. Sarıca K.,Erbağcı,A., Yağcı,F., Topçu,O., Erturhan,S.: Pediatrik ürolojik taş
hastalığında risk faktörleri : 50 çocuğun multiparametrik değerlendirilmesi.
Kongre özet kitabı,P-49, s.95.

74.Özbek,E.,Mızrak,B., Erbağcı,A., Yağcı,F., Sarıca,K., Yurtseven,C.: Mesane
kanserinde inducible Nitrik oksit expresyonu: Yüzeyel ve invaziv kanserlerin
karşılaştırılması. Kongre özet kitabı, P-84, s.113.

75.Özbek,E.,Mızrak,B., Balbay,D., Yağcı,F., Sarıca,K., Erturhan,S.: İnvaziv ve
Yüzeyel mesane kanserlerinde Cyclin-D1 onkoprotein ekpresyonu.
Kongre özet kitabı, P-85, s.113.

76. Sarıca K., Yağcı,F., Erturhan,S., Erbağcı,A., Özbek,E., Bakır,K., Yurtseven,C.:
Renal hücreli karsinom olgularında üriner glukozaminoglikan atılımının değerlendirilmesi. Kongre özet kitabı, P-245, s.193.

77. Özbek,E., Koçak,İ., Türköz,Y., Balbay,D., Sarıca,K., Yağcı,F.: İnfertil varikoselli
hastaların pre-operatif ve post-operatif seminal sıvıda nitrik oksit seviyeleri.
Kongre özet kitabı, P-295, s.218.


IV Ulusal Androloji Kongresi
7-10 Kasım 2001, Ankara

78. Erbağcı,A., Yağcı,F., Sarıca,K., Topçu,O., Yurtseven,C: Obstrüktif azoospermi: 21
Olguda Seminal Tract Wash-out sonuçlarımız ve yöntemin klinik önemi.
Kongre özet kitabı, p63 sayfa: 86.

79.Erbağcı,A., Sarıca,K., Yağcı,F., Erkılıç,S., Topçu,O., Uysal,O.:Intrakavernöz
basınç artışı kavernöz doku bileşenlerinin değişimini gösterebilir mi?
Kongre özet kitabı, p10, sayfa;44.

80. Erbağcı,A., Sarıca,K., Yağcı,F., Topçu,O.:Derin dorsal ven ligasyonunun erektil
disfonksiyonlu orta yaş grubu olgularda yeri: 24 olguda erken sonuçlarımız.
Kongre özet kitabı, p48, sayfa 71.17.Ulusal Üroloji Kongresi
05-09 Ekim 2002 Antalya/ TÜRKİYE

81. Sarıca,K., Sarı,İ., Erbağcı,A., Balat,A., Yurtseven,C., Yağcı,F.: ESWL uygulanan
renal parenkimde Adrenomedullin varlığının değerlendirilmesi. Türk Üroloji
Dergisi, Kongre özet kitabı, sayfa :279 ( P-406), 2002.

82. Sarıca,K., Balat,A., Erbağcı,A., Yurtseven,C., Çekman,M., Yağcı,F.: ESWL’nin
plazma ve idrar Nitrik oksit ve Adrenomedullin konsantrasyonlarına etkisi. Türk
Üroloji Dergisi, Kongre özet kitabı, sayfa : 279 (P-407), 2002.

83. Erbağcı, A., Sarıca,K., Sarı,İ., Yağcı,F., Yurtseven,C., Ünal,Y.:Tavşan modelinde
ESWL uygulanan renal parenkimde Heat Shock Protein 70 ( Hsp 70 ) düzeyinin
değerlendirilmesi.Türk Üroloji Dergisi,Kongre özet kitabı, sayfa :42 (O-
71),2002.

84. Sarıca,K., Erbağcı,A., Yağcı,F., Bakır,K.,Erturhan,S., Uçak,R.: Deneysel
hiperokzalüri ile oluşturulan renal tübüler hasarda oluşan apoptotik değişikliklerin
engellenmesi. Türk Üroloji Dergisi, Kongre özet kitabı, sayfa : 42 (O-72), 2002.

85. Sarıca,K., Erbağcı,A., Yağcı,F., Yurtseven,C., Büyükbebeci,O.: 47 okkült spinal
disrafizmli çocuğun çok yönlü değerlendirilmesi. Türk Üroloji Dergisi, Kongre
özet kitabı, sayfa :159 ( P-166), 2002.

86.Erbağcı,A., Bakır,K., yağcı,F., Sarıca,K., Ünal,Y., Yurtseven,C.: Tavşan modelinde
unilateral üst üriner obstrüksiyonun oluşturduğu tübüler apoptozisin
değerlendirilmesi. Türk Üroloji Dergisi, Kongre özet kitabı, sayfa : 35 (O-58) ,
2002.

87.Erbağcı,A., Topçu,O., Sarıca,K., Yağcı,F., Yurtaseven,C.:Laparoskopik
extraperitoneal sisto-üretropeksi: 72 olguda sonuçlarımız. Türk Üroloji
Dergisi, Kongre özet kitabı, sayfa :143 (P-135),2002.

18.Ulusal Üroloji Kongresi
02-07 Ekim 2004 Antalya/ TÜRKİYE

88. Erturhan,S., Yağcı,F., Sarıca,K., Erbağcı,A., Şen,H., Çelik,M., Özgül,H.: Mesane
tümörlü hastalarda Nükleer matriks protein (NMP)’nin sistoskopik ve patolojik
bulgular ile karşılaştırılması. Kongre özet kitabı, SP-1, sayfa :274,2004.

89. Sarıca,K., Erturhan,S., Yağcı,F., Erbağcı,A., Şen,H., Üstün,A.: Pediatrik düşük
Mesane kapasiteli mesane olgularında ögmentasyon sistoplasti : 41 hastada 7 yıllık takip sonuçları. Kongre özet kitabı, P-108, sayfa :131,2004.

90.Erturhan,S., Yağcı,F., Sarıca,K., Erbağcı,A., İnal,Y., Üstün,A.: Üreter taşlarının
üreteroskopik tedavisi : 512 hastada uzun dönem çok yönlü değerlendirme
sonuçlarımız.Kongre özet kitabı, P-149, sayfa :234,2004.

91.Erbağcı,A., Erturhan,S., Yağcı,F., Sarıca,K., İnal,Y., Solakhan,M.: BPH endoskopik
Tedavisinde plazmakinetik elektrovaporizasyon yöntemi : 112 hastada erken dönem
sonuçlarımız. Kongre özet kitabı, P-35, sayfa :94,2004.

92.Erturhan,S., Sarıca,K., Yağcı,F., Erbağcı,A.,İnal,Y., Şen,H.: Vezikoüreteral reflünün
Endoskopik tedavisinde Polidimetilsiloksilan ve Dextranomer/Hyaluronik asit
kopolimer Uygulamalarına ait 5 yıllık deneyimlerimiz. Kongre özet kitabı, P-312,
sayfa :235,2004.

19.Ulusal Üroloji Kongresi
10-15 Haziran 2006 Antalya/ TÜRKİYE

92. Erturhan S, Sarıca K, Yağcı F, Erbağcı A, Şen H, Özgül H.Hayvan modelinde
Renal tübüler epitelde hiperokzalürinin oluşturduğu hasra üzerine indometazin
Tedavisinin etkisi Kongre Özet Kitabı; S-3, sayfa 6.

93.Erturhan S, Sarıca K, Yağcı F, Erbağcı A, Akarsu E, Aktaran Ş, Şen H.
Orlistat (Xenical® ) Kullaniminin Üriner Okzalat Düzeyine Etkisinin Değerlendirmesi. Kongre Özet Kitabı; S110, sayfa 74-75.


20.Ulusal Üroloji Kongresi
01-06 Kasım 2008 Antalya/ TÜRKİYE


94. Sarıca K., Eryıldırım, B., Erturhan S., Karakök M., Yencilek F., Kuyumcuoğlu,
U. : Hiperokzalüri ile gelişen tübüler iskemi: Tavşan modelinde renal
parenkimal dokuda HIF-1 alfa seviyelerinin tayini ve verapamil uygulamasının
etkisi. Kongre özet kitabı.S.18 , sayfa 19.

95. Sarıca K., Yencilek F., Albayrak, S., Göktaş C.: Proksimal üreter taşlarını
tedavisinde üç değişik tedavi alternatifi ile elde edilen sonuçlar. Kongre özet
kitabı.P.150, sayfa 209.

96.Eryıldırım B., Yencilek F., Kuyumcuoğlu,U., Sarıca K.: 940 olguda taş
hastalığının çok yönlü olarak değerlendirilmesi. Kongre özet kitabı.P.155,
sayfa 212.

97. Eryıldırım B., Sarıca K., Yencilek F., Kuyumcuoğlu U.: Çocuk olgularda
obezitenin taş oluşturan risk faktörleri üzerine etkisi. Kongre özet kitabı.TP.1,
sayfa 405.


8.Ulusal Endoüroloji Kongresi
04-07 Kasım 2009 Antalya/ TÜRKİYE


98.Aydın,H., Yencilek F., Mutlu, N., Çomunoğlu, N., Koyuncu HH., Sarıca K.:
Ratlarda etilen glikolle oluşturulmuş hiperokzalüri plazms ve renal dokudaki
asimetrik dimetil arginin (ADMA) seviyelerini arttırmaktadır : Hiperokzalüri ile
ilişkili hastalıklarda yeni patolojik yol. Kongre Özet Kitapçığı. İP47, sayfa 191.

99 . Yencilek F., Sarıca K., Gürpınar T., Göktaş C., Cangüven Ö., Albayrak S. :
Proksimal üreter taşlarının tedavisinde şok dalga tedavisi: Semirijid ve fleksibl
üreteroskopinin karşılaştırılması. Kongre Özet Kitapçığı. SP99, sayfa 133.


2. İstanbul Ürolitiyazis Günleri
11-12 Aralık 2009 İstanbul/ TÜRKİYE

100. Göğebakan B., Erturhan S., Arslan A., Yurtsever C., İgci YZ., İgci M., Şen H.,
Çakmak EA., Sarıca K.: Böbrek taş hastalarında osteopontin genine ait nükleotid
dizini ve mutasyon taraması. Kongre Özet Kitapçığı. O-3, Sayfa 13.


101. Aydın,H., Yencilek F., Mutlu, N., Çomunoğlu, N., Koyuncu HH., Sarıca K.:
Ratlarda etilen glikolle oluşturulmuş hiperokzalüri plazms ve renal dokudaki
asimetrik dimetil arginin (ADMA) seviyelerini arttırmaktadır : Hiperokzalüri ile
ilişkili hastalıklarda yeni patolojik yol. Kongre Özet Kitapçığı. O-4, Sayfa 13.


102. Eryıldırım B., Yencilek F., Kuyumcuoğlu U., Sarıca K.: 1435 olguda taş
hastalığının çok yönlü olarak değerlendirilmesi.Kongre Özet Kitapçığı. O-4,
Sayfa 16.


103. Yencilek F., Kılıçkesmez Ö., Eryıldırım B., Koyuncu H., Sarıca K.: ESWL’nin
böbrek üzerindeki kısa ve uzun dönem etkilerinin 3T MR’da difüzyon tensör
yöntemiyle araştırılması. Kongre Özet Kitapçığı. O-4, Sayfa 22.


104. Koyuncu H., Yencilek F., Eryıldırım B., Sarıca K.: Taş hastalığında aile öyküsü:
Hastalığın başlangıç yaşı ve rekürrens insidansında ne kadar önemli ? Kongre
Özet Kitapçığı. O-18, Sayfa 23.

105. Yencilek F., Koyuncu H.,Erturhan S., Sarıca K.: Medikal ekpulsif ajanların
kullanımı üreteral taşların tedavisine yaklaşımımızı nasıl değiştirdi ? Kongre
Özet Kitapçığı. O-29, Sayfa 34.

21.Ulusal Üroloji Kongresi
30 Kasım – 03 Aralık 2010 İstanbul/ TÜRKİYE

106.Erken boşalmanın tedavisinde kullanılan Escitalopram’ın semen parametreleri
Üzerine negatif etkisi vardır. Koyuncu HH, Şerefoğlu EC, Yencilak E, Atalay H,
Akbaş NB, Sarıca K. Kongre bildiri özet kitabı. P-069 , sayfa 134.

107.Sarıca K, Yencilak F, Koyuncu HH, Erihan B.: Fleksibl üreterorensokopi
esnasında alt kaliks taşlarının yer değiştirilmesi : Her vakada ihtiyacımız var mı?
Kongre bildiri özet kitabı. P-316 , sayfa 272.

108. Öztürk Mİ, Gürbüz C, Koca O, Şenkul T, Yıldırım A, Eryıldırım B, Sarıca K.:
Üreter taşı tanı ve tedavisinde güncel durum: İstanbul’dan kesitsel bir tarama.
Kongre bildiri özet kitabı. P-339, sayfa 285.

109. Tanrıverdi O, Yencilek F, Koyuncu H, Erihan B, Sarıca K.: Komplike olmayan
üreteroskopi sonrası acil stent yerleştirilmesi : 23 vakanın değerlendirilmesi.
Kongre bildiri özet kitabı. P-365 , sayfa 300.22. Ulusal Üroloji Kongresi
02-06 Haziran 2012 Girne / KKTC

110.Yencilek F.,Koyuncu H., Erihan B., Sarıca K.: BÜYÜK BÖBREK
TAŞLARINDA (>=2 CM) FLEKSİBLE ÜRETEROSKOPİK LAZER
LİTOTRİPSİ SONUÇLARIMIZS-070 Kongre özet kitabı : Sayfa 62.

111. Göktaş C., Horuz R.,Çetinel CA., Akça O.,Albayrak S., Ekici ID, Aydın H.,
Sarıca K.:BÖBREK TÜBÜL HÜCRELERİNDE HİPEROKSALÜRİ
KAYNAKLI APOPİTOZ OLUŞUMUNDA TNF-İLİŞKİLİ
SİTOKİNLERİN ROLÜS-095 Kongre özet kitabı : Sayfa 79.

112. Göktaş C.,Horuz R., Akça O.,Çetinel CA.,Cangüven Ö., Albayrak S.,Hamarat
B., Sarıca K.: HİPOSİTRATÜRİK HASTALARDA SİTRAT REPLASMAN
TEDAVİSİNİN SWL SONUÇLARINA ETKİSİ: PROSPEKTİF VE
RANDOMİZE BİR ÖNCÜL ÇALIŞMAS-112 ; Kongre özet kitabı : Sayfa 88


113. Sarıca K., Horuz R., Göktaş C., Şahin C., Çetinel CA., Kafkaslı A.:ÜST
ÜRETER TAŞLARININ ACİL TEDAVİSİ: İKİ FARKLI YAKLAŞIMIN
KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ :P-203, Kongre özet kitabı : Sayfa 232

114. Akça O., Horuz R., Göktaş C., Gökhan O., Boz MY.,Kafkaslı A.,Sarıca K.:
OBEZİTE ÇOCUKLARDA ESWL TEDAVİSİ İÇİN BİR DEZAVANTAJ
OLMAYABİLİR.P-308, Kongre özet kitabı :Sayfa 289TÜD - Büyük Üroloji Buluşması
31 Ekim – 03 kasım 2013 Antalya / TÜRKİYE

115. Tuncer M., Yazıcı Ö.; Şahin C., Erdogan AB., Altın G., Kafkaslı A., Akça O.,
Sarıca K.; ESWL işitme kaybına neden olur mu ?
Kongre özet kitabı : SS-22, sayfa 24.

116.Akça O., Kafkaslı A., Cetinal AC, Horuz R., Goktas C., Albayrak S., Sarıca K.:
Proksimal üreter taşlarının acil yönetimi : İki farklı yaklaşımın karşılıklı
değerlendirilmesi.Kongre özet kitabı : SS-23, sayfa 24.

117. Sahin C., Yazıcı, Ö., Tuncer M., Akça O., Eryıldırım B., Sağlam E., Sarıca K.:
ESWL tedavisi hastanın cinsel fonksiyonlarını etkiler mi? Kongre özet kitabı :
SS-25, sayfa 25.

118.Sahin C., Tuncer M., Yazıcı, Ö., Kafkaslı, A., Sağlam E., Sarıca K.: SWL
tedavisini takiben rezidüel taş parçacıkları hayat kalitesini etkiler mi ? Kongre
özet kitabı : SS-26, sayfa 26.,

120.Yazıcı, Ö., Tuncer M., Demirkol, MK., Sahin C., Kafkaslı, A.,Akça O., Cetinel
AC., Sarıca K.: Üreter taşlarının ESWL ile tedavisinde başarıyı etkileyen
faktörler ? Kongre özet kitabı : SS-44, sayfa 35.

121.Erturhan S., Bayrak Ö., Sarıca K.; Seçkiner İ., Baturu M., Şen H.; Pediatrik
hastalarda Dokzasosin ile uygulanan medikal ekspulsif tedavinin etkinliği :
Kongre özet kitabı : PS-198, sayfa 184.
23.TÜD kongresi 16-19 Ekim 2014
Antalya / TÜRKİYE

122.Tuncer M.,Şahin C.,Yazıcı Ö., Kafkaslı A.,Türk A., Erdoğan BA.,Faydacı
G.,Sarıca K.: 3 Seans ESWL Çocuklarda İşitme Kaybına Neden Olurmu?

123. Şahin C.,Yazıcı C., Kafkaslı A.,Tuncer M., Çetinel AC.,Faydacı G.,Sarıca K.:
Transrektal Prostat biyopsisi ile tespit edilen prostat kanseri ve prekanseröz
lezyonlar için metabolik sendrom bir risk faktörü mü?

124. Şahin C., Kafkaslı A.,Yazıcı Ö.,Tuncer M.,Çetinel AC.,Eryıldırım B.,Sarıca K.:
Konstipasyonun transrektal prostat biyopsisi sonrası gelişen infektif
komplikasyonlara etkisi.

125. Kafkaslı A.,Yazıcı Ö.,Çamur E.,Şahin C.,Tuncer M.,Hamarat M.B., Sabuncu
K.,Sarıca K.. Varikoselli Olgularda Ortalama Trombosit Hacminin Hastalık
Derecesi İle Olan İlişkisi.

126.Kafkaslı A.,Yazıcı Ö., Sabuncu K.,Tuncer M., Şahin C.,Hamarat M.B.,Çamur
E.,Sarıca K.: Seldinger Yöntemi ile Gerçekleştirilen Perkütan Nefrostomi
Deneyimlerimiz.

127.Yazıcı Ö., Kafkaslı A.,Şahin C.,Tuncer M.,Demirkol MK.,Hamarat MB,Çetinel
AC,Sarıca K.. JJ Kataterinin, 15-25 mm renal pelvis taşlarının swl ile tedavi
sonrası ek girişim ihtiyacı üzerine etkisi.128.Kafkaslı K.,Yazıcı Ö.,Hamarat MB, Şahin C., Tuncer M.,Sabuncu K.,Çamur
E.,Sarıca K.: Ultrason Klavuzluğunda Yapılan Prostat Biyopsisi, Radikal
Prostatektomide Saptanan Gleason Skorunu ve Tümör Lokalizasyonunu
Öngörmede Yeterli mi?11. Ulusal Endoüroloji Kongresi
23-26 Nisan 2016 Antalya / TÜRKİYE

129.Akbulut F, Tok A, Pembegül N, Daggülü M, Eryıldırım B, Adanur Ş, Gürbüz G,
Çelik H, Utangaç MM, Dede O, Bodakçı MN, Sarıca K.:Colon perforation
related to percutaneous nephrolithotomy : From diagnosis to treatment. Kongre
Özet kitabı : S-087, sayfa: 84.

130.Sahin C, Tuncer M., Yazıcı O, Horuz R, Cetinel AC, Eryıldırım B, Tarhan F,
Sarıca K.: Şok dalga litotripsi sonrası (SWL) rezidü fragmanlar hayat kalitesini
etkiliyor mu ? Kongre Özet kitabı : S-088, sayfa: 85.

131.Sahin C, Eryıldırım B, Kafkaslı A, Coskun A, Tarhan F, Faydacı G, Sarıca K.:
Üreter taşlarında Medikal ekpulsif tedavinin başarısını tahmin etmede
kullanılacak parametrelerin değerlendirilmesi : Kongre Özet kitabı : S-092,
sayfa: 87.

132.Ates F, Yılmaz Ö, Öztürk Mİ, Gürbüz C, Koca O, Eryıldırım B, Goktas C, Atıs
G, Tuncer M, Kucuk EV, Senkul T,Sarıca K.:Böbrek alt kaliksinde taşı olan hastaya yaklaşım anketi . Kongre Özet kitabı : P-046, sayfa: 189.

133.Sahin C, Eryıldırım B, Can U, Sarıca K.: Ekstrakorporeal şok dalga litotripsi
(ESWL) erkeklerde cinsel fonksiyonları etkiliyor mu ? Kongre Özet kitabı : P
-123, sayfa: 252.
4. İstanbul Ürolitiyazis Günleri
04-05 Aralık 2015 İstanbul/ TÜRKİYE

134. Sarıca K, Eryıldırım B, Sahin C, Sabuncu K, Cetinel AC, Narter F.: Üreteral taşların
üreter duvarına gömülmesi: Öngörülmesi mümkün müdür ? Kongre Özet kitabı :
P-012, sayfa : 38.

135. Sahin C, Eryıldırım B, Kafkaslı A, Coskun A, Tarhan F, Faydacı G, Sarıca K.:
Üreter taşlarında Medikal ekpulsif tedavinin başarısını tahmin etmede
kullanılabilecek parametreler: Kritik bir değerlendirme: Kongre Özet kitabı : S
-013, sayfa: 39.

136. Sahin C, Eryıldırım B, Can U, Sarıca K.: Ekstrakorporeal şok dalga litotripsi
(ESWL) erkeklerde cinsel fonksiyonları etkiliyor mu ? Kongre Özet kitabı : P-074,
sayfa: 115.

137. Sahin C, Kafkaslı A, Cetinel AC, Narter F, Saglam E, Sarıca K: ESWL sonrası
gelişen rezidüel fragmanlar hayat kalitesininasıl etkiler ?: Taş boyutu bağımlı kritik
bir değerlendirme. Kongre Özet kitabı : P-075, sayfa: 116.

138. Sahin C, Mese M, Gulcu F, Parmaksız E, Cetinel AC, Bahcebası ZB, Kucuk EV,
Sarıca K.: Sisplatin ile indüklenen böbrek hasarı üzerine “ Tutukon”un koruyucu
etkisi : Kongre Özet kitabı : P-076, sayfa: 117.

139. Sahin C, Sarıkaya Ş, Başak K, Catinal AC, Narter F, Eryıldırım B, Sağlam E, Sarıca
K.: TUTUKON ile rat modelinde Hiperokzalüri ile oluşturulmuş tübülerhasar sonrası
apoptotik değişiklikler ve kristal depolanmasının önlenmesi. Kongre Özet kitabı :
P-077, sayfa: 118.


Türk Üroloji Kongresi
Girne/ K.KIBRIS


140.Tuncer M., Sabuncu, K., Salepçi B., Goktaş C., Cetinel C., Gungor AG., Akça O., Sarıca K.: Prevalance of Nocturia in Women with OSAS and Evlautaion of Lower Urinary trcat symptoms. Congress Abstract book ; SS-001, pp.33.

141.Tüken M., Temiz MZ., Yürük E., Şahin C., Narter F., Kaptanağası AO., Başak K., Müslümanoğlu AY, Sarıca K.: The protective role of “Tutukon” treatment for Escherichia Coli induced bacterial cystitis in rat model. Congress Abstract book, SS-065, pp.54.

142.Tuncer M., Eryıldırım B., Faydacı G., Goktaş C., Tıypancı A., Sarıca K.: The effect of shock wave delivery rate on the success and complication rates of SWL in children. Congress Abstract book, TP-060, pp.67.

143.Sahin C., Can U., Eryildirim B., Sarıca K.: Cessation of antiplatelet medication before percutaneous stone surgery: Does it have any safety concern ob bleeding related problems? Congress Abstract book, TP-095, pp.72.

144. Sarıca K., Tokatlı Z.N., Sağlam R., İnal G., Yılmaz Y., Patel A.: Combined robotic flexible ureterorenoscopy and Mini percutaneous lithotripsy in supine position. Congress Abstract book, TP-098, pp.73.

145. Yürük E., Tüken M., Suzan S., Gönültaş S., Aykan S., Sarıca K., Müslümanoğlu AY.: Is antibiotic prophylaixs necessary prior to SWL treatment in patients with a nephrostomy tube as recommended ? Congress Abstract book, TP-101, pp.73.

146.Sağlam R., Tokatlı NZ., Sarıca K., Bedir S., İmamoğlu A., Kabakcı AS., Rasweiler J., Patel A.: Congress Abstract book, VS 069, pp.63.

YURT DIŞI KONGRELER ve BİLİMSEL TAKDİMLER


1988

4th International Urologic Symposium.
April 12-14, 1988. Girne/North Cyprus ( Tebliğsiz )

1990

5 th. International Urological Symposium
April 12-15, 1990 Lefkoşa/ NORTH CYPRUS.

1. Sarıca,K., Frick,J., Li,S., Ortner,C.,Goldstein,M., Aulitzky, W. :Morphologic
evaluation of rat testis after ischemic insult. :Abstract book. p.4

Salzburger Arztegeselschaft XXII. Diaklinik
2. Mai. 1990 , Salzburg / ÖSRERREICH.

2. Chandra, I., Kunit, G., Frick J., Sarıca, K.: Samenblasen-Abzess


16. Gemeinsame Tagung der Bayerischen Urologen vereinigung und der
Österreichischen Gesellschaft für Urologie.
Mai . 3-5, 1990 München/DEUTSCHLAND.

3. Joos,H., Frick,J., Sarıca,K., Spitzer,D.:Urologische Interventionen bei
Gynakologischen tumor-eingriffen des kleine Beckens.Abstract book. p.34(59).


9. Gemeinsame Sitzung der Ungarischen und Österreichischen
Gesellschaft für Urologie.
September. 7-8,1990 Budapest/ HUNGARY..

4. Mack,D., Sarıca,K., Kunit,G., Frick,J. :Spatkontrolle nach harnrörhenklappen
bei Kindern. Abstract book. p.21.


Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Radioonkologie.
November, 23-24, 1990 Salzburg/ÖSTERREICH.

5. Forstner,R.,Doringer,E., Joos,H., Sarıca,K., Schmoller,HJ. : MRI des Blasen
tumors - verbesserte Aussage nach Gadolinium DTPA. Abstract book. p.11.


XLII. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie e.V.
September, 26-29, 1990. Hamburg/ DEUTSCHLAND.

6. Joos,H.,Doringer,E., Sarıca,K., Frick,J. : MRI beim Blasentumor- verbesserte
Aussage durch Gadolinium.


9. International symposium of Operative Andrology.Thoughts and talks on Andrology. Innovations and controversies.
March, 15-17, 1990. Berlin/ GERMANY. (Tebliğsiz)

11.International Urological Symposium.
February, 22-24, 1990. Wien / AUSTRIA. (Tebliğsiz)


Dreilandertagung der Fertilitat und sterilitat.
Dezember, 7-9, 1990. Salzburg / ÖSTERREICH. (Tebliğsiz)

1991

9th World Congress on Endourology and ESWL.
June, 19-21,1991. Vienna/ AUSTRIA.

7. Bedük,Y., Küpeli,S., Şafak,M., Sarıca,K., Batislam,E., Göğüş,O.,
Karalezli,G. :Treatment of lower ureteral stones.
J. Endourol. Vol.5(Supp. 1) June,1991; p. 94.

8. Göğüş,O.,Yaman,L.S.,Karalezli,G.Anafarta,K., Müftüoğlu,Y.Z., Küpeli,S.,
Sarıca,K. : In situ treatment of Ureteral stones wit Dornier lithotriptor
MPL 9000. J.Endourol. Vol.5(Supp. 1) June 1991;p. 113.


XLIII. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie,e.V.
September, 18-21, 1991. Berlin/ DEUTSCHLAND.

9. Mack,D., Sarıca,K., Kunit,G.,Frick,J.: Spatkontrolle nach transürethral kaltinsizion
der hinterer Harnrörhrenklappen.Der Urologe Jahrgang 30/1991, p.A4.

1992

6th International Urological Symposium.
April 9-11, 1992 , Girne / North CYPRUS.

10. Bedük,Y., Göğüş,O., Karalezli,G., Yaman,L.S., Müftüoğlu,Y.Z., Köküuslu,C.
Sarıca,K., Küpeli,S. : Histopathologic effects of ESWL on rabbit kidney.
Abstract Book, p. 31-32.

10th World Congress on Endourology and ESWL.
September 20-23, 1992, SINGAPORE.

11. Göğüş,O., Yurdakul,T., Özdiler,E., Sarıca,K., Küpeli,S., Karalezli,G.
ESWL monotherapy of bladder calculi.
J. Endourol. Vol. 6(Supp. 4) August 1992; p. 121. (M-19)

12. Özdiler,E.,Karalezli,G., Şafak,M., Yaman,L.S., Anafarta,K., Sarıca, K.
Treatment of lower caliceal calculi with ESWL : A multi- dimensional
evaluation of the results. J. Endourol. Vol.6(Supp. 4) August 1992; p. 82. (G-4)


Euro-American Conference on Urologic cancer : Clinical and Biologic
Progress. September 15-18, 1992. Athens / GREECE.

13. Baltacı,S., Sarıca,K., Bedük,Y., Yaman,L.S.: Serum osteocalcin levels in
patients with prostatic cancer. Abstract Book, p. 31(47).


1993

4th European Symposium on Urolithiasis.
April, 1-3, 1993. Tübingen / GERMANY.

14. Karalezli,G., Bedük,Y., Göğüş,O., Köküuslu,C., Sarıca,K., Kutsal,O.
Histopathologic effects of ESWL on rabbit kidney.Urol. Res. 21(2), 1993, p. 163(7).

15. Küpeli,S., Arıkan,N., Sarıca,K., Durak,İ., Akpoyraz,M., Karalezli,G.
The efficiency of ESWL on Ca-oxalate stones : The role of Cu,Mg,Zn and Fe
concentrations on the disintegration of the stones. Urol. Res. 21(2), 1993, p. 163(10).

6th International conference on Behçet's disease.
June 30- July 01, 1993. Paris/ FRANCE

16. Sarıca,K., Gürler,A., Baltacı,S., Özdiler,E., Dinçel,Ç.,Süzer,O.
Urological evaluation of Behçet patients and the effect of Colchicine on
fertility. La Revue de Medecine Interne 14(Supp. 1), 1993. p. 51(55).

5th International Meeting of Andrology.
Corporal veno-occlusive dysfunction : Diagnosis and treatment
June 4-5, 1993. Rome / ITALY.

17. Sarıca,K., Aydos,K., Küpeli,S. : Intracavernous self-injection in men with
venous impotence. Abstract Book, p. 41.

11th World Congress on Endourology and ESWL.
October. 20-23, 1993. Florence / ITALY.

18. Sarıca,K., Küpeli,S., Göğüş,O., Sarıca,N. : Long-term follow-up of renal
morphology and function in children after lithotripsy.
J. Endourol. Vol.7(Supp. 1) Oct. 1993, p. 6. (II-4)

19. Küpeli,S., Arıkan,N., Sarıca,K. :Multidiciplinary evaluation of renal morphology
and function following ESWL: J. Endourol. Vol.7(Supp. 1) Oct. 1993, p. 7. (II-5)

20. Şafak,M., Sağlam,R., Müftüoğlu,Y.Z., Sarıca,K., Kılıç,S., Öz Eryiğit,M.,
Yaman,L.S. : Comparison of different shock wave generating systems and shock
wave parameters by using a standart stone model.
J. Endourol. Vol.7(Supp. 1) Oct.1993, p. 14. (IV-7)

21. Sağlam,R., Öz Eryiğit,M., Müftüoğlu,Y.Z., Sarıca,K., Kılıç,S., Işıkay,L.
Treatment of benign prostatic hyperplasia by transurethral hyperthermia by
using two different electrodes.J. Endourol. Vol.7(Supp.1)Oct. 1993, p.22.(VII-12)

22. Dinçel,Ç., Sarıca,K., Baltacı,S., Özdiler,E., Göğüş,O., Bedük,Y.
Extracorporeal shock wave lithotripsy in kidneys with dublicated collecting
systems J. Endourol. Vol.7(Supp. 1) Oct. 1993, p. 42. (XVI-19)


1994

5th European Symposium on Urolithiasis
April 21-23, 1994 , Manchester, ENGLAND

23. Kılıç,S., Yaman,Ö., Göğüş,O., Yaman,L.S., Sarıca,K.
Effects of lithotripsy on stone forming risk factors.Abstract Book, p.63(49).


The European Urological Winter Forum
February 13-19, 1994, Davos / SWITZERLAND

24. Baltacı,S., Küpeli,S., Sak,S. Dizbay, Erden,E., Sarıca,K.: Human chorionic
Gonadotrophin in serum and neoplastic tissue from patients with bladder
carcinoma. Abstract Book, p. 324.

12th World congress of Endourology and SWL
10th Basic research symposium
December 02-06, 1994 Saint Louis- Missouri , USA.

25. Sarıca,K., Küpeli,S., Akpoyraz,M., Durak,İ., Küpeli,B., Türkölmez,K.,
Koşar,A.: Glycosaminoglycan (GAG) content of Ca oxalate stone matrix :
effect of this factor on stone fragility.J. Endourol. Vol. 8(Supp. 1),
Dec. 1994, p. 3. (O1-1)

26.Sarıca,K., Koşar,A., Küpeli,B., Akbay,C., Göğüş,O.: Evaluation of renal
pelvic Glycosaminoglycan layer integrity in rabbit model after lithotripsy.
J. Endourol. Vol.8 (Supp. 1) Dec. 1994, p. 3. (O1-2)

27. Küpeli,B., Sarıca,K., Budak,M., Köküuslu,C., Aydos,K., Göğüş,O., Koşar,A.:
Acute histopathologic effects of ESWL on rat testis.
J. Endourol. Vol.8 (Supp. 1) Dec. 1994, p. 4. (O1-5)

28. Sarıca,K., Koşar,A., Bedük,Y., Durak,İ., Göğüş,O., Kavukçu,M., Yaman,Ö.:
Evaluation of ischemia after ESWL: Detection of free oxygen radicals in
renal parencyma subjected to high energy shock waves.
J. Endourol. Vol.8 (Supp. 1) Dec. 1994, p. 4. (O1-7)

29. Küpeli,B., Sarıca,K., Göğüş,O., Akbay,C., Sayın,N.: Evaluation of renal
pelvic Glycosaminoglycan (GAG) layer and urine GAG levels in patients with
repeated ESWL sessions. J.Endourol. Vol.8 (Supp. 1) Dec. 1994,p. 35.(P15-345).

1995
12th Symposium Experimentelle Urologie
April 16-18, 1995 Berlin / GERMANY.

30.Sarıca,K., Küpeli,B., Koşar,A., Aydos,K., Göğüş,O., Durak,İ., Kavukçu,M.,
Alçığır,G.: Testicular ischemia: Evaluation of tissue free oxygen radical
levels following testicular torsion in rats. Abstract Book, p. 85.

6th European Symposium on Urolithiasis
June 08-10, 1995, Stockholm-SWEDEN.

31. Sarıca,K., Soygür,T., Yaman,Ö., Akbay,C., Göğüş,O., Küpeli,S.: Disruption of
renal pelvic glycosaminoglycan ( GAG) layer by high energy shock waves : Is
there any risk for stone formation ? Abstract Book, p. 151.

32. Küpeli,B., Sarıca,K., Koşar,A., Alçığır,G., Budak,M., Özdiler,E.:
Histopathologic effects of high energy shock waves on rat ovary.
Abstract Book, p.154.

33. Sarıca,K., Koşar,A., Alçığır,G., Baltacı,S., Türkölmez,K., zdiler,E.,
Göğüş,O.: Evaluation of basal membrane antibodies following high energy
shock wave application in rats.Abstract Book, p. 155.

34. Işıkay,L., Yaman,Ö., Bozlu,M., Azer,M., Göğüş,O., Keskinege,A., Sarıca,K.:
The effect of different milieu pH on the disintegration of diferent types of
stones treated with ESWL. Abstract Book, p. 156.

35. Koşar,A., Işıkay,L., Sarıca,K., Aydos,K., Küpeli,S., Türkölmez,K., Göğüş,O.:
Stone recurrence : Long-term comparative evaluation of therapy results after
ESWL and open operation. Abstract Book, p. 215.

36. Türkölmez,K., Sarıca,K., Küpeli,S., Koşar,A., Süzer,O., Baltacı,S.,
Göğüş,O.: Ureteral stenting : Evaluation of necessity,help and morbidity
from a multiparametric aspect. Abstract Book, p. 206.

37. Koşar,A., Türkölmez,K., Sarıca,K., Müftüoğlu,Y.Z., Göğüş,O., Aydos,K.:
Caliceal stones; fate of shock wave therapy with respect to stone
localization. Abstract Book, p. 200.

38. Türkölmez,K., Koşar,A., Sarıca,K., Süzer,O., Baltacı,S., Arıkan,N.,
Yaman,L.S.: Stone fragility: Comparative evaluation of stone chemistry and
radiographic density results. Abstract Book, p. 86.

American Urological AssociationThe New York Section
93rd Annual Meeting
October 7-14 , 1995. İstanbul, TURKEY.

39. Sarıca,K., Koşar,A., Küpeli,B., Akbay,C., Küpeli,S., Göğüş,O.: Evaluation of
renal pelvic Glycosaminoglycan layer integrity in rabbit model after
lithotripsy.

40. Şafak,M., Baltacı,S., Sarıca,K., Bedük,Y., Yaman,Ö., Göğüş,O.: Staging
laparoscopic lymphadenectomy for prostate and bladder cancer.

13th World Congress on Endourology and ESWL
26. November- 01 December, 1995. Jeruselam / ISRAEL.

41. Özer,G., Sarıca,K., Yaman,Ö., Soygür,T., Sargın,H., Yaman,L.S., Göğüş,O.:
Protective effect of verepamil on renal perfusion : The Magnetic Resonance
Imaging(MRI) index histogram evaluation.
J. Endourol. Vol.9(Supp. 1) Nov. 1995, p. 48. (OI-7)

42. Küpeli,S., Özdiler,E., Arıkan,N., Sarıca,K., Aydos,K., Göğüş,O. :
Laser-assisted Transurethral resection of the prostate : Long term results in
42 patients. J. Endourol. Vol.9(Supp. 1) Nov. 1995, p. 150. (PII-377)

43. Baltacı,S., Özer,G., Soygür,T., Yaman,Ö., Sarıca,K., Müftüoğlu,Y.Z.,
Göğüş,O.: Effects of Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) on urinary
Epidermal Growth Factor (EGF) levels.
J. Endourol.,Vol.9(Supp. 1) Nov. 1995,p.166. (P14-466)

44. Sarıca,K., Küpeli,S., Soygür,T., Özer,G., Yaman,Ö., Sayın,N., Akbay,C.,
Yaman,L.S.: Stone recurrence after ESWL : Is there any effect of renal
tissue Glycosaminoglycan (GAG) deterioration on stone formation in rabbit
model. J. Endourol. Vol.9(Supp. 1) Nov. 1995, p. 167. (P14-471)

45. Küpeli,S., Türkyılmaz,T., Sarıca,K., Küpeli,B., Akpoyraz,M., Kavukçu,M.:
Evaluation of stone fragility with respect to in vitro micro-hardness
testing and that of trace element; Glycosaminoglycan content of Ca-oxalate
stones. J. Endourol. Vol.9(Supp. 1) Nov. 1995, p. 168. (P14-472).

1996
7th European Society for Pediatric Urology Meeting
March, 20-22, 1996. London-ENGLAND.

46.Sarıca,K., Yağcı, C., Türkölmez,K., Bozlu,M., Özdiler,E., Arıkan,N.,
Müftüoğlu,Y.Z., Göğüş,O.: Evaluation of functional obstruction in vesicoüreteral
reflux : Diüretic renogram versus resistive index ( RI ) assessment.
Abstract book.; P-224, pp. 53, 1996.

47.Sarıca,K., Küpeli,B., Koşar,A., Aydos,K., Göğüş,O., Durak,İ., Kavukçu,M.:
Testicular ischemia : Evaluation of free oxygen radical scavenger enzyme levels
following testicular torsion in rats.Abstract book.; O-84, pp. 47, 1996.

48. Sarıca,K., Atilla,M.K., Özer,E., Özer,G., Yaman, Ö., Müftüoğlu,Y.Z., Üstün,H.:
Histopathologic alterations in cryptorchid testes wiyh an emphasis on contralateral
testicular histology.Abstract book., P-206, pp 41, 1996.


91st Annual meeting of American Urological Association
May, 4-9, 1996. Orlando / U S A
( Tebliğsiz )

8th Videourology World Congress
June, 26-29, 1996.

49. Küpeli,B., Özdiler,E., Aydos,K., Küpeli,S., Sarıca,K.: Our practice in Transurethral
laser ablation of the prostate.Program and abstract book. pp.175-176, 1996.


1997

International Children's Continence Society
1st Congress, June 12.-13, 1997 Paris / France
( Tebliğsiz )

XIV th International Symposium on Morphological Sciences.
September, 9-13,1997 Beijing-CHINE.

50. Sayın,N., Akbay,C., Sarıca,K.: The interstitiel cells in the renal medulla of rat in
different states of diuresis. Program abstract book., page 383, P.191.
European Society of Pediatric Urology ( ESPU)
9th Annual Meeting
April 16-18, 1998 Salzburg / AUSTRIA

51. Sarıca,K., Bakır,K., Yılmaz,N., Pınar,T., Pınar,I., Öz Eryigit,M.: Congenital
Unilatareal PUJ Stenosis: Correlation of post-operative renal functional improvement
with renal histological alterations and microproteinuria levels. Br.J.Urol., 81;
Suppl.2,pp.53, p.52 (oral).

52. Sarıca,K., Pınar,T., Erbagcı,A., Sarıca,N., Yagcı,F., Öz Eryigit,M.: Diuretic
enhanced duplex ultrasonography in children with obstructive and non-obstructive
pelvi-caliceal dilatation.Br.J.Urol., 81; Suppl.2, pp 54, p.52 (oral)


AUA 93rd Annual Meeting.
May 30- June 04, 1998 San Diego/ USA.

53.Sarıca,K., Öz Eryiğit,M., Sayın,N., Soygür,T.: Stone recurrence after shock wave
lithotripsy: Evaluation of possible enhanced crystal deposition in traumatized tissue
in rabbit model. J. Urol., 159(5), 175, Abstract No.: 672.

16th World congress on Endourology and SWL,
14th Basic research symposium,
September 03-06, 1998 NewYork-USA.

54. Sarıca,K., Bakır,K., Yağcı,F., Erbağcı,A., Topçu,O., Akbay,C., Sayın,N.,
Korkmaz,C.; Limitation of possible enhanced crystal deposition in renal parenchyma
after shock wave application in rabbit model. J. Endourol., Program abstract book,
BS1-4, page 79.

European Society for Pediatric Urology ( ESPU) , 10th Annual meeting,
April 15-17, 1999 İstanbul -TURKEY.

55. Sarıca,K., Erbağcı,A.,Bakır,K*, Yağcı,F., Topçu,O., Uçak,R.*;
The effect of infection and the degree of obstruction on the expresion of bcl-2 and
p53 protein in kidney tissue undergoing unilateral obstruction.
Br.J.Urol., 83; Suppl.3, 54(PD), p.83.


56. Yağcı,F., Bakır,K.*,Sarıca,K., Erbağcı,A., Uysal,O., Korkmaz,C.*;
Evaluation of apoptotic changes in contralateral testes following unilateral testicular
torsion. Br.J.Urol., 83; Suppl.3, 108(PD), p.98.
8th European Symposium on Urolithiasis
June 9-12, 1999 Parma-ITALY

57. Sarıca,K., Bakır,K., Yağcı,F., Erbağcı,A., Topçu,O.,Akbay,C., Sayın,N.,
Korkmaz,C.: Limitation of shock wave induced enhanced crystal deposition in
traumatized tissue by Verapamil in rabbit model. Program abstract book, 677-678.

58. Sarıca,K., Erbağcı,A., Bakır,K., Yağcı,F., Topçu,O., Uysal,O.: The effect of infection
in combination with parenchymal trauma on possible enhanced crystal deposition in
rabbit model. Program abstract book, 611-612.

59. Sarıca,K., Erbağcı,A., Bakır,K., Yağcı,F., Erturhan,S., Korkmaz,C.: Renal tubular
injury induced by massive hyperoxaluria: Evaluation of apoptotic changes.
Program abstract book, 642-643.

17th World Congress on Endourology and ESWL
15th Basic Research Symposium
September 2-5, 1999 Rhodes, GREECE

60. Sarıca,K., Bakır,K.,Yağcı,F.,Topçu,O.,Uysal,O.,Uçak,R.,Erturhan,S.: Evaluation of
Apoptotic changes in renal parencyma following hihg energy shock wave application.
J.Endourol, 13. Suppl.1, BRS3-3, A9, 1999.

61. Sarıca,K., Yağcı,F.,Uysal,O.,Topçu,O.,Erbağcı,A.: Endoscopic management of
female urinary incontinence: Comparative evaluation of laparoscopic
colposuspension and vaginal needle suspension.
J.Endourol, 13. Suppl.1, PS15-3, A115, 1999.

62. Yağcı,F.,Sarıca,K.,Erbağcı,A.,Topçu,O.,Uysal,O.: Ureteroscopic treatment of lower
ureteral calculi: A Multiaspect evaluation.
J.Endourol, 13. Suppl.1, PS16-17,A124, 1999.

6th Congress of the Mediterranean Urological Association
September 6-9, 1999 Cairo – EGYPT.

63. Yağcı,F., Bakır,K., Sarica,K., Uysal,O., Erbağcı,A., Erturhan,S.: P 53 expression in
Transitional carcinoma of the bladder: Relationship with recurrence and the
Prognosis. Congress abstract book, pp.48.

64. Sarıca,K.,Yağcı,F., Uysal,O., Topçu,O., Erbağcı,A.,: Endoscopic management of
Female stress urinary incontinence : Comparative evaluation of laparoscopic
Colposuspension and vaginal needle suspension. Congress abstract book, pp.105.

65. Sarıca,K., Bakır,K., Yağcı,F., Erbağcı,A., Topçu,O., Akbay,C., Sayın,N.,
Korkmaz,C.:Limitation of shock wave induced enhanced crystal deposition in
traumatized tissue by verapamil in rabbit model. Congress abstract book, pp.213.9th International Symposium on Urolithiasis
February 13-17, 2000 Cape Town/ SOUTH AFRICA.

66. Sarıca,K.,Bakır,K., Yağcı,F., Topçu,O.,Uysal,O.,Uçak,R, Erturhan,S.: Limitation of
apoptotic changes by verapamil in renal parencyhma induced by high energy shock
waves in rabbit model.Congress abstract book, pp. 50.

67. Sarıca K., Koşar,A., Aydos,K., Küpeli,S., Türkölmez,K., Göğüş,O.: Comparative
study of long- term stone recurrence after ESWL and open surgery for kidney stones.
Congress abstract book, pp. 50.

68. Sarıca,K., Bakır,K., Yağcı,F., Erturhan,S., Uysal,O., Uçak,R.: Renal tubular
Apoptosis induced by massive hyperoxaluria : Evaluation of apoptotic changes.
Congress abstract book, pp. 73.

XV. Congress of European Association of Urology
April 12-15, 2000 Brussels, BELGIUM.

69. Erbağcı,A., Yağcı,F., Sarıca,K., Topçu,O.: Multiparametric analysis of 105 children
with non-neurogenic voding dysfunction.
Eur.Urol., 2000: 37(suppl.2) pp.40, abstract no 160.

18th Endourology and ESWL Meeting
16th Basic research symposium
September 14-17, 2000 Sao Paulo/ BRASIL.

70. Sarica K., Özbek,E., Bakır,K., Yağcı,F., Erbağcı,A., Yutseven,C., Uçak,R.:
Preventive effect of melatonin on shock-wave –induced renal histologic changes.
J.Endourol. Vol.19; suppl.1, September, pp. A9, BS2- 14, 2000.

71. Yağcı,F.,Bakır,K., Özbek,E., Erbağcı,A., Akbay,C., Sayın,N., Uçak,R., Erturhan,S.,
Sarıca,K.:Protective efect of melatonin on Ethylene glycol induced crystal
deposition in rabbit kidney.J.Endourol. Vol.19; suppl.1, September, pp. A10,
BS3-4, 2000.


XVI. Congress of European Association of Urology
April 07-10, Geneve, SWITZERLAND.

72. Özbek,E., Mizrak,B., Yağcı,F., Sarıca,K., Erbağcı,A.: Protective effect of capheic
acid Phenethyl Ester on the ischemia-reperfusion induced kidney injury.
Eur.Urol., 39(suppl.5) pp.38, abst. 147, 2001.

73. Özbek,E.,Türköz,Y.,Tekerekoğlu,M., Erbağcı,A., Yağcı,F., Erturhan,S., Sarıca,K.:
Bacterial translocation in the kidney and the role of nitric oxide. Eur.Urol.,
39(suppl.5), pp.62, abst. 240, 2001.


74. Özbek,E., Koçak,İ., Türköz,Y., Balbay,M.D., Sarica,K., Yağcı,F., Erbağcı,A.:
Preoperative and post-operative nitric oxide levels in the seminal fluid of patients
with infertile varicocele. Eur.Urol., 39(suppl.5) pp.134, abst. 528, 2001.

96th American Urological Association ( AUA ) Annual Meeting
June 02-07, 2001 Anaheim/ California, USA.

75. Sarıca,K., Erbağcı,A., Bakır,K.,Yağcı,F., Topçu,O.: Protective effect of Verapamil
on apoptotic changes in kidneys undergoing unilateral partial obstruction.
J.Urol., 165(5), suppl.1, pp.5, abst.No.20, 2001.

76. Sarıca,K., Erbağcı,A., Yağcı,F., Topçu,O., Yurtseven,C., Sarıca,N., Özbek,E.:
Evaluation of The overactive bladder in children with respect to conservative
management. J.Urol., 165 (5), suppl.1, pp.148, abst.no. 607, 2001.


The Society for Pediatric Urology, 50th Anniversary Meeting
June 02, 2001. Anaheim/ California, USA.

77. Sarıca,K., Erbağcı,A., Yağcı,F., Topçu,O., Yurtseven,C., Erturhan,S.: Pediatric
urolithiasis:Multiparametric evaluation of risk factors in 81 children.
Program abstract book. pp.45, 2001.

9th European Symposium on Urolithiasis
September 13-15, 2001 Rotterdam, The NETHERLANDS.

78.Özbek,E., Erbağcı,A., Sarıca,K., Yağcı,F., Davarcı,M.: Bone mineral density
measurement using dual-energy X-ray absorbtiometry in patients with idiopathic
recurrent urolithiasis. Symposium Proceedings book, pp.42, 2001.

79. Sarıca,K., Erbağcı,A., Erbağcı,A.B.,Yağcı,F.,Tarakçıoğlu,M.,
Yurtseven,C.,Köylüoğlu,O.: Risk factors in pediatric urolithiasis: Multiparametric
evaluation in 85 children. Symposium Proceedings book, pp.49, 2001.

80. Sarıca,K., Özbek,E., Bakır,K., Yağcı,F., Erbağcı,A., Yurtseven,C., Uçak,R.:
Preventive effect of Melatonin on shock-wave induced renal histologic changes.
Symposium Proceedings book, pp.183, 2001.

81. Sarıca,K., Coşkun,Y., Bakır,K., Erbağcı,A., Öztuzcu,S., Koyuncu,G., Yağcı,F.,
Erturhan,S., Sivaslı,E.: Flow cytometric analysis of DNA content and apoptotic
changes in renal tubular cells afterhyperoxaluria.
Symposium Proceedings book,pp.187, 2001.

82. Sarıca,K., Bakır,K., Erbağcı,A.,Yağcı,F., Erturhan,S., Uçak,R.: Renal tubular injury
induced by massive hyperoxaluria: Evaluation of apoptotic changes and the effect of
antioxidants.Symposium Proceedings book, pp.20, 2001.18th European Congress of Pathology
September 08-13, 2001, Berlin/ GERMANY.

83. Bakır,K., Uçak,R., Sarıca,K., Yağcı,F.: c-erbB-2 expression in human prostatic
intraepithelial neoplasia and prostate adenocarcinoma.
Congress abstract book, P-386.

XVII. Congress of European Association of Urology
February 23-26, 2002, Birmingham-ENGLAND.

84.Sarica,K., Coşkun,Y., Bakır,K., Erbağcı,A., Öztuzcu,S., Koyuncu,G., Yağcı,F.,
Erturhan, S.,Sivaslı,E.: Flow cytometric analysis of DNA content and apoptotic
changes in renal tubular cells after hyperoxaluria.
Eur.Urol. Suppl.; 1(2002), No.1:pp.82.
26th Congress of the Societe Internationale d’Urologie
September 08-12, 2002 Stockholm-SWEDEN.

85. Sarıca,K., Erbağcı,A., Yağcı,F., Bakır,K., Erturhan,S., Uçak,R.: Limitation of
apoptotic changes in renal tubular cell injury induced by hyperoxaluria.
BJU Int. 90 ( Suppl. 2) Book of Abstracts. pp.:308, 2002.

86. Erbağcı,A., Topçu,O., Sarıca,K., Yağcı,F.: Laparoscopic cystourethropexy : Our
results in 72 patients. BJU Int. 90 ( Suppl. 2) Book of Abstracts. pp.:249, 2002.

87. Erbağcı,A., Topçu,O., Bakır,K., Yağcı,F., Sarıca,K.: Evaluation of the tubular
Apoptosis in unilateral obstruction in rabbit model. BJU Int. 90 ( Suppl. 2),
Book of Abstracts, pp.:202, 2002.

88. Erbağcı,A., Sarıca,K., Yağcı,F., Yurtseven,C., Topçu,O., Büyükbebeci,O.:
Multidiciplinary evaluation of occult spinal dysraphism in 47 children. BJU Int. 90
( Suppl. 2) Book of Abstracts. pp.:217, 2002.


19th Endourology and ESWL Meeting
17th Basic research symposium
September 19-22, 2002 Genoa/ ITALY.

89.Sarıca,K., Sarı,İ., Erbağcı,A., Yağcı,F., Yurtseven,C., Karakök,M.: Evaluation of
Heat Shock Protein 70 ( Hsp 70) Expression in Renal Parenchyma Subjected to
Shockwave Lithotripsy. J.Endourol.;Vol.16 ( Suppl.1 ); PS5-6, A17, 2002.

90. Sarıca,K., Balat,A., Erbağcı,A.,Çekmen,,M.,Yürekli,M., Yağcı,F., : Effects of
Shockwave Lithotripsy on Plasma and Urinary Levels of Nitrite and Adrenomedullin. J. Endourol.; Vol 16 ( Suppl.1); PS5-5, A17, 2002.

91. Sarıca,K., Sarı,İ., Balat,A., Erbağcı,A., Yurtseven,C., Yağcı,F., Karakök,M.:
Evaluation of Adrenomedullin Levels in Renal Parenchyma Subjected to Extracorporeal ShockwaveLithotripsy. J. Endourol.; Vol.16 ( Suppl.1);
PS5-7, 2002.


10th European Symposium on Urolithiasis
June 11-14, 2003 İstanbul-TURKEY.

92. Sarica, K, Balat,A.*, Erbağcı,A. , Çekmen,M., Yürekli,M., ***, Yağcı,F.:
Effects of shock wave lithotripsy on plasma and urinary levels of nitrite and adrenomedullin. Proceedings book of the symposium. pp.:63,2003.


93. Sarica,K., Sarı,İ.,* Erbağcı,A.,Yağcı,F.,Yurtseven,C., Karakök,M.*:
Evaluation of Heat Shock proteın 70 ( hsp 70) expression in renal parenchyma subjected to shockwave lithotripsy. Proceedings book of the symposium. pp.:64 2003.

94. Sarica,K., Sarı,İ.*, Balat,A., Erbağcı,A.,Yurtseven,C., Yağcı,F., Karakök,M.*:
Evaluation of Adrenomedullin levels in renal parenchyma subjected to shockwave lithotripsy. Proceedings book of the symposium. pp.: 65, 2003.

95. Sarica,K.,Yurtseven,C.,Erbağcı,A., Erturhan,S.,Yağcı,F.,:Efficiency of hydration,
dietary management and K-citrate in the prevention of stone recurrence in children.
Proceedings book of the symposium. pp.:247-249, 2003.

96. Sarica,K., Coşkun,Y., Bakır,K., Erbağcı,A., Öztuzcu,S., Koyuncu,G., Yağcı,F.,
Erturhan,S., Sivaslı,E.: Flow cytometric analysis of DNA content and apoptotic
changes in renal tubular cells after hyperoxaluria. Proceedings book of the symposium. pp.:14, 2003.

97. Arslan,A., Sarıca,K., Göğebakan,B., Yurtseven,C., Büyükberber,N., Yağcı,F.,
İzgi,Y.Z., Çakmak,E.A., Barlas,İ.O., Görücü,S., Karabekir,T.: Osteopontin gene polymorphysm in patients with familial and sporadic urolithiasis. Proceedings book of the symposium. pp.: 61-62, 2003.

98. Sarıca,K., Yağcı,F., Erbağcı,A., Erturhan,S., Yurtseven,C., İnal,Y.Ö.: Ureteroscopic
treatment of lower ureteral calculi : A multi-aspect evaluation. Proceedings book of the symposium. pp.:205, 2003.


10th International Symposium on Urolithiasis
May 25-28,2004 Hong-Kong / HONG KONG

99. Sarica K. :Advances in Surgical and Medical Management – An overview
Congress proceedings book : Gohel M.D.I and Doris WT AU ; Kidney stones :
Inside and out : pp: 259-265.XX. Congress of European Association of Urology
March 14-17, 2005, İstanbul-TURKEY. (Tebliğsiz )


11th European Symposium on Urolithiasis (4th EULIS Symposium)
June 16-18, 2005 Coburg-GERMANY.

100.Erturhan,S.,, Sarıca,K.,Yağcı,F.,Erbağcı,A.,Solakhan,M.:Ureteroscopic
Treatment of Ureteral Calculi :A Muliıaspect Evaluation. Urol.Res.: 33(2); pp 171,
SUB 6, 2005.

101. Sarica,K.,Erturhan,S., Yurtseven,C.Yağcı,F.; The effect of different preventive
measures on stone recurrence and regrowth rates in children durıng long-term follow-
up.Urol.Res.: 33(2); pp 176, Ch 3, 2005.

102. Sarıca,K.,İnal,Y., Erturhan,S.,Yağcı,F.: Does verapamil therapy have any effect on
stone recurrence and residual fragments after shock wave lıthotrıpsy ? : A randomızed
controlled study.Urol.Res.: 33(2); pp 149, M 6, 2005.

103. Sarica,K.,Erturhan,S., Akarsu,E., Yağcı,F., Aktaran,Ş.: Evaluation of urinary oxalate
levels in patients receiving gastrointestinal lipase inhıbitor.Urol.Res.: 33(2); pp
128,Ca-Ox 8 2005.

104. Sarica,K.: Treatment of lower calyceal calculi: Role of ESWL.( Invited
presentation)

105. Sarica,K..: Epidemiology, specific pathogenesis and methapylaxis in pediatric
urolithiasis.( Invited presentation)

23rd World Congress on Endourology and ESWL
21st Basic Research Symposium
August 23-26,2005, Amsterdam/The Netherlands

106. Sarica,K.,Alkan,E., Lüleci,H.,Tasci,A.I.: Photoselective vaporization of the prostate:
Evaluation of the long-term results. J.Endourol.; Vol.19, Suppl.1 ( August); p:A47,
2005.(M10-20)

107. Sarica,K., İnal,Y., Yagci,F.: The effect of verapamil on stone recurrence and regrowth
rates after SWL. A randomized controlled study. J.Endourol.; Vol.19, Suppl.1 (
August); p:A84, 2005.(M18-01)

XXI. Congress of European Association of Urology
April 05-08, 2006, Paris/FRANCE.

108. Sarica,K., Alkan,E., Karatas,O.F.: Efficacy of ESWL for lower calyceal stones.
Eur.Urol.; Vol 5(2); pp.294 ( Abst. no 1085),2005.


109. Alkan,E., Karatas,F., Sarica,K.: The effect of papaverine hydrochloride on ureteral
colic resistant to conventional treatment. Eur.Urol.; Vol 5(2); pp.296 ( Abst. no
1095),2005.

24th World Congress on Endourology and ESWL
22nd Basic Research Symposium
August 23-26,2005, Cleveland/USA


110. Sarica,K., Yağci,F., Erturhan,S.: The effect of potassium citrate therapy on stone
recurrence and regrowth after ESWL in children.
J.Endourol., Vol. 20, Suppl.1;p:41,2006 ( MP8-01)

111. Sarica,K., Inal,Y., Erturhan,S.,Yağci,F.:
The effect of verapamil on stone regrowth and recurrence after SWL.
J.Endourol., Vol.20, Suppl.1;p:41,2006 (MP8-24)


XXII. Congress of European Association of Urology
March 21-24, 2007, Berlin / GERMANY

112. Sarica,K.,Altay,B.: Photoselective vaporization (PVP) versus transurethral resection of
the prostate ( TUR-P) for prostates >80 g: A prospective randomized trial. Eur.Urol.;
Vol 5(2); pp.294 ( Abst. no 1085),2005.


12th European Symposium on Urolithiasis ( 5th EULIS Symposium)
July 04-07,2007 Lisbon-PORTUGAL.

113. Sarıca,K., Altay,B., Erturhan,S.: The role of overweight on stone forming risk factors.
Eur.Urol. Meetings.; 2(1); 26P, 2007.

114. Erturhan,S., Eryıldırım, B., Kuyumcuoğlu,U.,Yağcı,F., Sarıca,K.: A multi aspect
evaluation of stone forming risk factors in 780 cases. Eur.Urol. Meetings.; 2(1); 45P,
2007.

115. Sarıca,K., Erturhan,S., Altay,B.: Effect of verapamil on urinary stone- forming risk
factors.Eur.Urol. Meetings.; 2(1); 81P, 2007.

116. Erturhan,S., Sarica,K., Yurtseven,C., Yağcı,F.: The effect of potassium citrate therapy
on stone recurrence and regrowth after ESWL in children. Eur.Urol. Meetings.; 2(1);
83P, 2007.

117. Erturhan,S., Yağcı,F., Sarıca,K.: Ureteroscopic management of ureteral calculi in
children. Eur.Urol. Meetings.; 2(1); 123 OC, 2007.
XXIII. Congress of European Association of Urology
March 21-24, 2007, Milan / ITALY

Tebliğsiz

11th International Symposium on Urolithiasis
September 02-05, 2008 Nice / FRANCE


118. Eryıldırım B., Sarica K., Yencilek F., Kuyumcuoğlu U.: Obesity in children : Is
there any risk for increased urinary stone forming risk factors ? Urol.Res.; 36:
179; 2008 (OP-020)

119. Erturhan S., Erbağcı A., Yağcı F., Çelik M., Solakhan M., Sarica K.; A
compatarive evaluation of the efficacy of the use of Tamsulosin and/or
Tolterodine fort he medical treatment of distal ureteral stones. Urol.Res.; 36:
183; 2008 ( OP-024)

120. Sarica K., Akarsu, E., Erturhan, S., Aktaran, S., Altay B.: Evaluation of urinary
oxalate levels in patients receiving gastrointestinal lipase inhibitors. Urol.Res.;
36: 193; 2008 ( OP-038)

121. Sarica K., Eryıldırım B., Erturhan S., Karakök M., Kuyumcuoğlu U.:
Hyperoxaluria- induced tubular ischemia : Evaluation of tissue HIF-1 alpha
levels in renal parenchyma in rabbit model. Urol.Res.; 36: 165; 2008 ( OP-003)


26th World Congress on Endourology and ESWL
November 30- December 03, 2008, Shanghai/CHINA

122.Erturhan S., Erbagcı A., Yagcı F., Celik M., Solakhan M, Sarıca K.: Comparative
evaluation of efficacy of the use of Tamsulosin and/or Tolterodine for medical treatment
of distal ureteral Stones. J. Endourol.; 22. Suppl.1, MP 19-20, -A195-, 2008.


XXIV. Congress of European Association of Urology
March 21-24, 2009, Stockholm/ SWEDEN.

123. Sarica K., Eryıldırım B., Erturhan S., Karakök M., Kuyumcuoğlu U.:Hyperoxaluria-
induced tubular ischemia : Evaluation of tissue HIF-1 alphalevels in renal parenchyma
in rabbit model. Congress program book. pp.114, Poster no.333XXVII. World Congress on Endourology and SWL
October 6-10,2009 Munich / GERMANY

124. Yencilek F., Erturhan S., Koyuncu H., Cangüven O., Sarıca K.: Does
Tamsulosin change the management of proximally located ureteral stones? A
comprehensive study. J. Endourol:,

125. Yencilek F., Aydın H., Mutlu N., Comunoglu N., Koyuncu H., Sarıca K.:
Ethylene-glycol induced hyperoxaluria increases plasma and renal tissue
asymmetrical dimethylarginine levels in rats: A new pathogenetic link in
hyperoxaluria-induced disorders. J. Endourol:;


14th European Symposium on Urolithiasis ( 6th EULIS Symposium)
October 15-17,2009 Como-ITALY.

126. Sarica K., Yencilek F., Erturhan S., Eryıldırım B., Koyuncu H.: Clinical course
of pediatric urolithiasis: Follow-up data in along-term basis. Arch. Ital. Urol.
Androl.; 81:3, 126, 2009.

127. Koyuncu H., Yencilek F, Eryıldırım B., Erturhan S., Kuyumcuoğlu U., Sarica K.:
The impact of positive family history on the age at onset and natural course of
stone disease. Arch. Ital. Urol. Androl.; 81:3, 127, 2009.

128. Sarica K., Okan B., Yencilek F., Koyuncu H.: Impact of dietary habit in
recuurent stone formation. Arch. Ital. Urol. Androl.; 81:3, 129, 2009.

129. Erturhan S., Gögebakan B., Arslan A., Yurtseven C., Igci ZY., Sen HE, Cakmak
HA, Sarıca K.: Mutation screeening and nucleotide sequence analysis of
Osteopontin (OPN) gene in patients with kidney stone. Arch. Ital. Urol.
Androl.; 81:3, 134, 2009.

130. Yencilek F., Koyuncu H., Erturhan S., Sarıca K.: How did medical expulsive
treatment change our strategies in ureteral stone management ? Arch. Ital. Urol.
Androl.; 81:3, 142, 2009.

131. Aydın H., Yencilek F., Mutlu N., Comunoglu N., Koyuncu H., Sarıca K.:
Ethylene glycol induced hyperoxaluria increases plasma and renal tissue
asymmetrical dimethylarginine levels in rats: A new pathogenetic link in
hyperoxaluria induced disorders.Arch. Ital. Urol. Androl.; 81:3, 150, 2009.

XXV. Congress of European Association of Urology
April 16-20, 2010, Barcelona/ SPAIN.


132.Yencilek F., Kılıçkesmez Ö., Koyuncu H. Sarica K.: Assessment of short and long-term effects of ESWL on the treated and non-treated contralateral kidneys with diffusion tensor imaging at 3T Congress program book. pp.97, Poster no.220 ( poster session 14)


XXVI. Congress of European Association of Urology
March 18-22, 2011, Vienna / AUSTRIA.

Tebliğsiz

1st Meeting of EAU section of Urolithiasis EULIS
September, 07-10, 2011 London / UK

133. Siener R, Buchholz, N, Daudon M, Hess B, Knoll T, Osther PJS, Santos JR,
Sarica K, Traxer O.: Quality assessment of urinary Stone analysis: Results of a
multicenter study of laboratories in Europe. Eur.Urol.Suppl.:10(7); pp.463;
E07; 2011.

134. Sarica K,Aydın, H., Telci D., Yencilek F., Koyuncu H., Yılmaz B.: Human
umbilical vein endothelial cells induce oxalate-induced apoptosis of human renal
proximal tubule epithelisi cells (RPTEC) in co-culture system and is prevented
by Pyrrolidine Dithiocarbamate. Eur.Urol.Suppl.:10(7); pp.469; E022; 2011.

135. Sarica K, Yencilek F., Koyuncu H, Erihan B.: Displacement of lower calyceal
Stones during flexible ureterorensocopy : Do we neet it in every case?
Eur.Urol.Suppl.:10(7); pp.470; E026; 2011.

136. Aydın H., Yencilek F., Erihan B., Okan B., Sarica K.: Cardiovascular risk is
increased in patients with calcium oxalate urolithiasis and correlated with urinary
oxalate excretion. Aydın H., Yencilek F., Erihan B., Okan B., Sarica K.:
Eur.Urol.Suppl.:10(7); pp.470; E63; 2011.

137.Yencilek F., Aydın H., Tanrıverdi O., Yanıkkaya GD.,Koyunc H., Sarica
K.:Increased cardiovascular risk may be linked to systematic endothelial
dysfunction in calcium oxalate stone disease. Eur.Urol.Suppl.:10(7); pp.483;
E86; 2011.

138.Yencilek F., Goktaş C., Horuz O., Akca O., Selimoğlu A.., Albayrak S., Sarica
K.: Fragmentation without extraction in ureteral Stones : Outcomes of 238 cases.
Eur.Urol.Suppl.:10(7); pp.489; E105; 2011.

139.Tanrıverdi O., Kendirci M., Aydın M., Kadıhasanoğlu M., Miroğlu C., Sarica K.:
Comparative evaluation of mini-perc versus conventional nephrolithotomy in
padietric renal calculi. Eur.Urol.Suppl.:10(7); pp.505; E145; 2011.

140.Yencilek F., Goktas C., Akca O., Horuz R., Gokhan O.,: Albayrak S., Sarica K.:
SWL in lower calyceal calculi: Evaluation of treatment parameters in children
and adults in a comparative manner.Eur.Urol.Suppl.:10(7); pp.507; E155; 2011.

141.Yencilek F., Goktas C., Akca O., Horuz R., Gokhan O. Albayrak S., Sarica K.:
SWL management of renal calculi in children : Does age affect the tretment
outcome ?Eur.Urol.Suppl.:10(7); pp.507; E156; 2011.

142.Tanrıverdi O., Telci D., Aydın M., Ekici ID, Miroğlu C., Sarica K.:
Hyperoxaluria induced tubular ischemia : The effects of verapamil and vitamin E
on apoptotic changes with an emphasis on renal papilla in rat model.
Eur.Urol.Suppl.:10(7); pp.514; E178; 2011.

143.Ateş F., Eryıldırım B., Oztürk MI, Turan T., Gurbuz C., Ekinci MO., Yıldırım A.,
Goktas C., Senkul T., Sarica K.: Does the use of alpha blockers influence the
success of SWL in the treatment of upper ureterla stones? A multicenter and
prospective study. Eur.Urol.Suppl.:10(7); pp.515; E180; 2011.

144.Yıldırım A., Senkul T., Sarica K., Ozturk MI., Gurbuz C. Ateş F., Eryıldırım B.
Ekinci MO., Turan T., Goktas C.: Have the technological advances changed the
distribution of treatment modalities in urolithiasis ? Eur.Urol.Suppl.:10(7);
pp.516; E186; 2011.

30th World congress of Endourology and SWL

September 04-08, 2012 Istanbul / TURKEY

TebliğsizXXVII. Congress of European Association of Urology
February 25-27, 2012, Paris / FRANCE

145.Sarica K.: Acute obstructive pyelonephritis due to urolithiasis
Joint Session of the European Association of Urology (EAU) and the Japanese
Urological Association (JUA)
146.Sarica K.: Endothelial cell dysfunction: A new pathogenetic link in the
pathophysiology of urolithiasis EAU Section of Urolithiasis ( EULIS)
section meeting


12. International Urolithiasis Symposium
May 09-12, 2012 Ouro Preto / Brazil

148. Sarica K: Management of stones in Ectopic kidney ( Invited faculty)


149. Sarica K: Mini-Perc in the management of urinary stones in children

150.Sarica K.: Flexible URS for large stones

151. Sarica K: Management of stones in neurogenic bladder

152. Sarica K : Stenting after ureteroscopic stone removal: Do we need it and when ?XXVIII. Congress of European Association of Urology
March 15-19, 2013 Milan / ITALY

Tebliğsiz

1 st EULIS biannual Meeting
September 07-09, 2013 Cophenagen / DENMARK

153.Eryildirim, B., Tuncer M., , Şahin C., Kafkasli A.,iCetinel AC., , Sarica K.: The role of medical therapy in the treatment of lower urinary system symptoms following ureteroscopic lithotripsyEuropean Urology Supplements ; Volume 12, Issue 3 , E79, pp 57, 2013.

154. Ö. Yilmaz, F. Ateş, M. Tuncer, M. Öztürk, G. Atiş, M. Ekinci, T. Şenkul, K. Sarica: Comparing the effect of SWL, semirigid and flexible ureterorenoscopy in upper ureteral Stones.
European Urology Supplements ; Volume 12, Issue 3 , E12, pp 33, 2013.

155. Ö. Yilmaz, F. Ateş, M. Tuncer, M. Öztürk, G. Atiş, M. Ekinci, T. Şenkul, K. Sarica:Problems in SWL and ureterorenoscopic procedures in the treatment of ureteral stones in Istanbul for one year.
European Urology Supplements ; Volume 12, Issue 3 , E11, pp 33, 2013.

156. Ö. Yilmaz, F. Ateş, M. Tuncer, M. Öztürk, G. Atiş, M. Ekinci, T. Şenkul, K. Sarica: Analysis of the treatment for middle ureteral stones in Istanbul for one year
European Urology Supplements ; Volume 12, Issue 3 , E123, pp 72-73, 2013.

157.R. Horuz; A. Selimoğlu; O. Akça; C. Çetinel; A. Kafkasli; S. Albayrak; K. Sarica. : Does the release of bacteria from the stones disintegrated during ureterorenoscopic lithotripsy procedures affect the clinical course?
European Urology Supplements ; Volume 12, Issue 3 , E180, pp 92, 2013.

158. M.Tuncer, O.Yazıcı, C.Sahin, B.A.Erdogan, G.Altın, A. Kafkaslı, O.Akca, K. Sarica : Does SWL cause hearing impairment?
European Urology Supplements ; Volume 12, Issue 3 , E4, pp 30, 2013.

159. O.Yazıcı, M.Tuncer, M.K. Demirkol, C.Sahin, A. Kafkaslı, O.Akca, C. Cetinel, K.Sarica : Predicting factors for success rates obtained with ESWL in ureteral stones
European Urology Supplements ; Volume 12, Issue 3 , E5, pp 30, 2013.

160. ATepeler, A.A. Sancaktutar, M.Taskıran, MS Silay, MN Bodakcı, T. Akman, O. Tanriverdi, B. Resorlu, A. Armagan, K. Sarica : Preoperative evaluation of pediatric kidney stone prior to percutaneous nephrolithotomy: Is computed tomography really necessary?
European Urology Supplements ; Volume 12, Issue 3 , E167, pp 87, 2013.

161. Ö. Yilmaz, F. Ateş, M. Tuncer, M. Öztürk, G. Atiş, M. Ekinci, T. Şenkul,K. Sarica: Results of the ureteral stone treatments in the urological centers of Istanbul for one year
European Urology Supplements ; Volume 12, Issue 3 , E10, pp 32, 2013.

162. O.Akca, C. Cetinel, A. Kafkaslı, R. Horuz, C. Goktas, S. Albayrak, K. Sarica : Emergency management of proximal ureteral calculi: Comparative evaluation of two different approaches
European Urology Supplements ; Volume 12, Issue 3 , E73, pp 55, 2013.

163. B. Eryildirim, U. Yucetas, M. Tuncer, C. Cetinel, K. Sabunca, F. Tarhan, K.Sarica: Do ureteroscopic procedures affect sexual function?
European Urology Supplements ; Volume 12, Issue 3 , E45, pp 45, 2013.

164. M.Schoenthaler, N. Buchholz, E. Farin, H. Ather …. K. Sarica et. Al.: Post-ureteroscopic lesion scale: Multicentre video-based evaluation of inter-rater reliability
European Urology Supplements ; Volume 12, Issue 3 , E1067, pp 1067-1068, 2013.XXIX. Congress of European Association of Urology
April 11-25, 2014, Stockholm / SWEDEN

165. Saglam R, Rassweiler J, Tascı AI, Sarica K, Binbay A, Armagan A, Ozgok
Y. : Robotic flexible ureterorenoscopy: The new concept fort he treatment
of kidney stones V 31 ;Programme book : pp 182.

AUA Annual meeting
May 16-20, 2014 Orlando / FL USA

166.Saglam R., Rassweiler JJ., Caskurlu T., Muslumanoglu AY, Sarica K., Safak
M.:ROBOTIC FLEXIBLE URETERORENOSCOPY WITH ROBOFLEX
AVICENNA AND EARLY RESULTS OF MULTI INSTITUTIONAL TRIAL
V9-10; J.Urol.;, Vol. 191, Issue 4, e849,2014.


167.Rassweiler JJ., Muslumanoglu AY., Tokatli Z., Caskurlu T., Sarica K.,
Ozgok Y., Armagan A.,Safak M.; ROBOTIC FLEXIBLE
URETERORENOSCOPY, FOR THE TREATMENT OF KIDNEY
STONESMP18-09;J.Urol.;, Vol. 191, Issue 4, e207,2014.

32. World Congress of Endourology and SWL
September 03-06,2014 Taipei/ TAIWAN

168. Sarica K., Kafkaslı A., Yazıcı. O., Cetinel C., Sahin C., Demirkol M.K. Tuncer
M., Eryıldırım B.: Ureteral wall thickness at the impacted ureteral stone site: A
critical predictor for success rates after SWL. MP05-05; J.Endourol.; Vol.
28(1); p.11.

169.Sahin C., Kafkaslı A., Cetinal C., Narter F., Saglam E., Sarica K.: How do the
residual fragments after SWL affect the Health-Related Quality of Life ? A
critical analysis. MP05-21;J.Endourol.; Vol. 28(1); p.12.

170. Sahin C., Tuncer M., Yazıcı O., Horuz R., Cetinel C, Eryıldırım B., Tarhan F.,
Sarıca K.: Do the residual fragments after SWL affect the Quality of life ?
MP05-22J.Endourol.; Vol. 28(1); p.13.

171. Sahin C., Yazıcı O., Kafkaslı A., Tuncer M., Cetinel C., Narter F., Sarıca K.:
Stone size and Quality of life : A critical evaluation after ESWL.
MP05-23; J.Endourol.; Vol. 28(1); p.13.

172. Rassweiler JJ.,Saglam R., Traxer O., Preminger GM.,Hoenig D., Tokatlı Z.,
Armagan A., Sarıca K.: Safety and effectivity of Roboflex Avicenna : The new
robot for flexible ureterorenoscopy.MP10-04 ; J.Endourol.; Vol. 28(1); p.24.

173. Traxer O., Saglam R., Rassweiler JJ., Preminger GM., Hoenig D., Kabakcı AS.,
Koruk E., Binbay M., Sarica K., Smith A.: Robotic flexible ureteroscopy:
Safety, effectivity and early results of a new concept. VP07-01; J.Endourol.;
Vol. 28(1); p.75.


2nd Experts in Stone disease meeting
December 10-13, 2014 Cape Town / S. AFRICA

174.Rassweiler J., Smith A., Sağlam R., Traxer O., Preminger G., Hoenig D., Tokaltlı
Z., Armağan A., Sarica K., Muslumanoğlu AY. : Safety and effectivity of
roboflex Avicenna, the new robot for flexible uretereoscopy. FP 27,Program
book . pp: 28.

175. Traxer, O., Smith A., Sağlam R., Rassweiler J., Preminger G., Hoenig D.,
Kabakçı S., Koruk E., Binbay M. , Sarica K.: Robotic flexible ureteroscopy;
safety, effectivity and early results of a new concept. VP 09,Program book .
pp: 29.

4th “Challenges in Endourology” meeting
June 01-03, 2014 Paris / FRANCE

176.Saglam R, Rassweiler J, Tascı AI, Sarica K, Binbay A, Armagan A, Ozgok
Y. : Robotic flexible ureterorenoscopy: The new concept fort he treatment
of kidney stones. Programme book : pp 182.


XXX. Congress of European Association of Urology
March 20-24, 2015, Madrid / SPAIN

177. Tuncer M.,Sahin C., Yazici O., Kafkaslı A., Turk A., Erdogan BA., faydaci G., Sarica K.: Does extracorporeal shocwave lithotripsy cause hearing impairement in children ? Programme book: pp. 222; Abstract no : 496.

178. Saglam E., Tarhan F., Hamarat MB., Ozgül A.,Sarica K.: The role of magnetic resonance imaging (MRI) in the diagnosis of penile fracture. Programme book: pp. 222; Abstract no : 347.


3rd EAU Section of Urolithiasis (EULIS) Meeting
September 10-12, 2015 Alicante / SPAIN
179.S. Cahit, A. Kafkasli, A.C. Cetinel, F. Narter, E. Saglam, K. Sarica : How do the residual fragments after SWL affect the health-related quality of life? A critical analysis in a size based manner. Eur.Urol. Vol 14(4) September ; E14; pp.34, 2015.
180. K. Sarica, K. Sabuncu, S. Cahit, A.C. Cetinel, B. Eryildirim : E20 Emergent management of obstructing ureteral stones with ureteroscopy and SWL: A comparative evaluation based on patients quality of life. Eur.Urol.Suppl. Vol 14(4) September ; E16; pp.36, 2015.
181.A.C. Cetinel, S. Cahit, R. Guzel, B. Eryildirim, E. Camur, K. Sarica : Emergency vs elective ureteroscopic management of obstructing ureteral calculi: Comparative evaluation of two different approaches. Eur.Urol.Suppl. Vol 14(4) September ; E108; pp.39, 2015.
182. K. Sarica, F. Narter, K. Sabuncu, F. Narter, S. Cahit, B. Eryildirim: Do stone disease and related patameters have any effect on the physical as well as renal growth of children: Results of a long-term follow-up evaluation. Eur.Urol.Suppl. Vol 14(4) September ; E31; pp.41, 2015.
183.S. Cahit, S.S. Kayipmaz, K. Basak, A.C. Cetinel, F. Narter, B. Eryildirim, E. Saglam, K. Sarica: Limitation of apoptotic changes and crystal deposition by tutukon following hyperoxaluria induced tubular cell injury in rat model. Eur.Urol.Suppl. Vol 14(4) September ; E32; pp.41, 2015.
184.F. Narter, O. Yazici, S. Temizkan, A. Ozderya, K. Aydin, C. Coskun, K. Sarica : Assessment of endothelial dysfunction with flow-mediated dilation technique in stone forming patients. Eur.Urol.Suppl. Vol 14(4) September ; E59; pp.51-52, 2015.
185.B. Eryildirim, S. Cahit, M. Tuncer, K. Sabuncu, A.C. Cetinel, F. Tarhan, K. Sarica: Effect of medical expulsive therapy on the health-related quality of life of patients with ureteral stones: A critical evaluation. Eur.Urol. Suppl. Vol 14(4) September ; E62; pp.53, 2015.


33th WCE and SWL Meeting
October 01-04, 2015 London / UK

GH Zeng, S Wan, J Zhu, A Tuerxun, C Song, L Zhong, M Liu, K Xu, S Khadgi, K Sarica: Super-Mini Percutaneous Nephrolithotomy (SMP): A new concept in technique and instrumentation. J.Endourol.; Volume 29, Supplement 1, September 2015. MP-20-23, A-161.


XXXI. Congress of European Association of Urology
March 11-15, 2016, Munich / GERMANY

186.Zanetti SP, Catellani M, Trinchieri A, Sarica K, Montanari E: RIRS, regular and small size PNL in the treatment of 1-2 cm renal stones : EULIS survey
in 30 European centers. Program Abstract book. Page 239; Abst. No: 688.

187.Ruhayel Y, Tepeler A, Dbestani S., Maclennan A, Petrik A., Sarica K, Seitz C., Skolarikos A, Straub M., Turk C, Yuan YC, Knoll T.: Systematic review of tract sizes in percutaneous nephrolithotomy. Program Abstract book. Page 239; Abst. No: 692.
AUA 2016
May 6-10, 2016 San Diego/ USA

188.Kemal Sarica, Alper Kafkasli, Kamil Fehmi Narter, Oguz Ozturk, Ozgur Yazici, Bilal Hamarat: Hyperoxaluria-induced tubular ischemia: the effects of Verapamil on the antioxidant capacity of the affected kidneys .MP67-08.J.Urol.; Volume 195, Issue 4, Supplement, Page e884 http://dx.doi.org/10.1016/j.juro.2016.02.1324

189.Kamil Fehmi Narter, Alper Kafkasli, Oguz Ozturk, Ozgur Yazici, Bilal Hamarat, Sukran Sarikaya, Kemal Sarica: : THE PROTECTIVE EFFECTS OF PROPOLIS ON OXIDATIVE STRESS AND CRYSTAL DEPOSITION WITH HYPEROXALURIA INDUCED TUBULAR CELL INJURY IN RAT MODEL MP67-07 J.Urol.; Volume 195, Issue 4, Supplement, Page e883http://dx.doi.org/10.1016/j.juro.2016.02.1323

190.Kemal Sarica, Istanbul, Turkey, Nida Zafer Tokatli, Remzi Saglam, H. Gurdal Inal, Yildirim Yilmaz, Anup Patel: Combined Robotic Flexible Ureterorenoscopy and Mini Percutaneous Lithotripsy in Supine Position MP22-17 J.Urol.; Volume 195, Issue 4, Supplement, Page e259.

191.Jens Rassweiler, Kemal Sarica, Petrisor Geavlete, Nida Zafer Tokatlı, Jan Klein, Olivier Traxer, AbdulQadir Al Zarooni, Yasser Farahat, Umm Al Quwain, David M. Hoenig, Guido Giusti, Volkan Tugcu, M.Abdurrahim Imamoglu, Ahmet Yaser Muslumanoglu, Murat Savas, Remzi Saglam, Anup Patel: The new developments of the Robotic Assisted Retrograde Intra-Renal Surgery (RA-RIRS) with Avicenna Roboflex . V6-11.J.Urol.; Volume 195, Issue 4, Supplement, Page e663.
13.International Urolithiasis Symposium
July 19-22, 2016 Chiba/ JAPAN.

193.Murat Tuncer1, Banu Cevik, Bilal Eryildirim1, Gokhan Faydaci,
Oktay Akca, Kemal Sarica : Management of renal stones in older children with SWL: doesgeneral anesthesia have any impact on treatment outcomes?Urolithiasis O-39–Urolithiasis; (2016) 44 (Suppl 1):S31- 32.

194.Cahit Sahin, Kemal Sarica, Fehmi Narter, Bilal Eryildirim: Do stone disease and related parameters have any effect on the physical as well as renal growth of children: results of a long-term follow-up evaluation. MP-01 –Urolithiasis; (2016) 44 (Suppl 1):S31- 32.

195.Cahit Sahin, Bilal Eryildirim, Murat Tuncer, Kubilay Sabuncu, Fatih Tarhan, Kemal Sarica: Medical expulsive therapy following SWL in ureteral calculi:
an effective approach for the improvement of health-related quality of life. MP-14,Urolithiasis; (2016) 44 (Suppl 1): S.37.

196.Cahit Sahin, Kemal Sarica, Bilal Eryildirim, Kubilay Sabuncu,Cihangir Cetinel, Fehmi Narter: Impacton of ureteral stones into the ureteral wall: is it possible
to predict ? MP- 13Urolithiasis; (2016) 44 (Suppl 1):S37- 38.

197. Cahit Sahin1, Kemal Sarica1, Fehmi Narter1, Oguz Ozturk2, Ozgur Yazici1, Bilal Hamarat1, Bilal Eryildirim1: Hyperoxaluria induced tubular ischemia: the effects of verapamil on the antioxidant capacity of the affected kidneys. MP-17;Urolithiasis; (2016) 44 (Suppl 1):S 38 - 39.


34th WCE and SWL Meeting
November 08-12, 2016 Cape Town / S. AFRICA198.K Sarica, A Kafkasli, F Narter, O Ozturk, O Yazici, B Hamarat, C Sahin, B
Eryildirim : Hyperoxalurıa-induced tubular ischemia: the effects of
verapamil*on the antioxidantcapacity of the affected kidneys.MP-20.3
J.Endourol; Vol. 30., Suppl.2, November 2016. Pp: A.170.

199.P Ntasiotis, P Kallidonis, K Sarica, F Sanguedolce, T Knoll: Minimal invasive
surgery ureterolithotomy (MISU) vs ureteroscopic lithotripsy (URS) for large
ureteric stone: a systematic review and metaanalysis of the literature. MP-36.4
J.Endourol; Vol. 30., Suppl.2, November 2016. Pp: A.304.

200. Z Tokatlı, K Sarica, A Kabakcı, R Saglam: Intra-renal pressures during RA-
RIRS (RoboticAssisted Retrograde Intra-renal Surgery): A critical evaluation
based on ureteral access sheath (UAS) size and irrigationflow rate.MP-41.10
J.Endourol; Vol. 30., Suppl.2, November 2016. Pp: A.355.

201. K Sarica, Z Tokatlı, R Saglam, G _Inal, Y Yilmaz, A Patel: Combined Robotic
Flexible Ureterorenoscopyand Mini Percutaneous Lithotripsy in Supine
Position. MP-42.5, J.Endourol; Vol. 30., Suppl.2, November 2016. Pp:
A.360.

202. R Saglam, K Sarica, Z Tokatlı, A Kabakcı, A Patel: Management of Large
Renal Stones (>4000 mm3)with Avicenna Roboflex Robotic Assisted
Retrograde Intra-Renal Surgery (RA-RIRS) :ACritical Volume Based
Evaluation. MP-42.13. J.Endourol; Vol. 30., Suppl.2, November 2016. Pp:
A.366.

203.C Sahin, U Can, B Eryildirim, K Sarica: Transient cessation of antiplatelet
Medicationbefore percutaneous stone surgery: does it have any safety
concern on bleeding related problems?MP-43.3. J.Endourol; Vol. 30., Suppl.
2, November 2016. Pp., A.371.

204.C Sahin, B Eryildirim, K Sarica: Management of Renal stones with SWL:
Comparativeanalysis of success rate and patient anxeity.MP-44.3. J.Endourol;
Vol. 30., Suppl., 2, November 2016. Pp., A.381.

205. A Patel, Z Tokatlı, K Sarica, S Bedir, A Kabakcı, A Imamoglu, A Ayyildiz, R
Saglam: Latest Evolution of the Avicenna Roboflex in RoboticAssisted
Retrograde Intra-renal Surgery (RA-RIRS)for Renal Stones and Urothelial
Cancer.V: 8-15. J.Endourol; Vol. 30., Suppl., 2, November 2016. Pp., A.434.

XXXIII. Congress of European Association of Urology (EAU)

March 24-28, 2017, London / United Kingdom

206. Eryildirim B.,Sahin C., Tuncer M., Sabuncu K., Tarhan F., Sarica K.:Medical
expulsive therapy following SWL in ureteral calculi: An effective approach for
the improvement of health-related quality of life.
Programme Book. Pp.70, Poster session 3, Number 42.

207. Drake T.,Grivas N.,Dabestani S., Knoll T.,Lamm TB., MacLennan S., Ales A.,
Skolarikos A., Straub M., Turk C., Yuhan Yuong C., Sarica K.:What ar the
benefits and harms of ureteroscopy (URS) compared with shoch-wave
lithotripsy in the treatment of uper ureteral stones.
Programme Book. Pp.196, Poster session 31, Number 423.

208.Veneziano D., Ahmed K., Cleynenbreugal Van B., Goezen A., Breda A., Palou
J., Sarica K., Liatsikos E., Sangdoluce F., Somani B.: Development a novel
endoscopic stone treatment step 1( EST s1) assessment curriculum: EULIS,
ESUT, YAUWP and ESU training research group collaboration:
Programme Book. Pp.245, Poster session 54, Number 720.


35th WCE and SWL Meeting
September 08-12, 2017 Vanceuver/CANADA


209. G Zeng, T Zhang, J Fan, W Zhang, S Yang, K Xiao, X Li, H Li, X He, C Xu, K Sarica, MS Agrawal China (People’s Republic): Super-mini percutaneous nephrolithotomy (SMP) versus retrograde intrarenal surgery for the treatment of 1 to 2 cm lower pole renal calculi: a multinational multicenter randomized controlled trial. J.Endourol.; Volume 31, Supplement 2, September 2017 MP 01-1. pp.: A-39.


210. N Tokatli, K Sarica, A Kabakci, R Saglam, A Patel: A critical evaluation of Intra-renal pressures based on ureteral access sheath size and irrigation flow rate for safe and effective Robotic Assisted Retrograde Intrarenal Surgery. J.Endourol.; Volume 31, Supplement 2, September 2017 MP 03-20. pp.: A-67.


211. K Sarica, B Eryildirim, A Tuerxun, A Batuer, K Erdem, A Buz, G Zeng : Super-mini percutaneous nephrolithotomy (SMP for renal stone
212. B Eryildirim, O Turkoglu, C Goktas, O Kavukoglu, K Sarica : Radiologic evaluation of children prior to SWL: To what extent they are exposed to radiation ? .Endourol.; Volume 31, Supplement 2, September 2017 MP 14-13. pp.: A-187.


213. A Patel, N Tokatli, V Tugcu, S Bedir, J Klein, A Atmaca, M Imamoglu, K Sarica, A Kabakci, J Rassweiler, R Saglam : Robotic assisted retrograde intra-renal surgery for large kidney stone using Avicenna Roboflex
J.Endourol.; Volume 31, Supplement 2, September 2017 V 01-7. pp.: A-415.


4th EULIS Symposium
October 05-07, 2017. Vienna / AUSTRIAUluslararası toplantılarda davetli konuşmacı olarak
Yapılan tebliğler

1st EULIS ( Eurolithiasis Society) Meeting
December 05-07, 2002 Manchester/ENGLAND.

1.Animal models in urolithiasis research
Urolithiasis Research Meeting
February 25-27,2004, Karachi/ PAKISTAN

2.Pediatric urolithiaisis: An update with special emphasis on surgical treatment
3.ESWL after 25 years : Where we have been and where we are now?
4.Stone disease and renal failure
5.Are urinary stones preventable? ( Panel discussion)

11th European Symposium on Urolithiasis (4th EULIS Symposium)
June 16-18, 2005 Coburg-GERMANY

6.Treatment of lower calyceal calculi: Role of ESWL
7.Epidemiology, specific pathogenesis and methapylaxis in pediatric urolithiasis

Update on Urolithiasis : A Mediterranean Meeting
December 01-03, 2005, Palermo / ITALY

8.Epidemiological trends in urolithiasis
9.Dietary habits and water assumption in Turkey ( Panel discussion)
16th JSUR meeting
July 02-05, 2006, Okinawa / JAPAN

10.Pediatric urolithiasis : Treatment of pediatric calculi with an emphasis on surgical management

EULIS section meeting
XXI. Congress of European Association of Urology
April 05-08, 2006, Paris/FRANCE.

11.Who is a recurrent and problematic stone former ?
EULIS section meeting
XXII. Congress of European Association of Urology
March 21-24, 2007, Berlin/GERMANY. ( Invited)

12.Treatment of cystine and other rare stones

12th European Symposium on Urolithiasis ( 5th EULIS Symposium)
July 04-07, Lisbon-PORTUGAL.

13.Minimally invasive surgery in children.

EULIS section meeting
XXIII. Congress of European Association of Urology
March 21-24, 2008, Milan/ITALY. ( Invited)

14.Evidence based medicine : Efficacy of treatment for prevention of stone

11th International Symposium on Urolithiasis
September 02-05, 2008 Nice / FRANCE

15.Chairman of an oral session ( Surgical management of the Stones)


EULIS section meeting
XXIV. Congress of European Association of Urology
March 21-24, 2009, Stockholm/ SWEDEN. ( Invited)

16.Minimal invasive surgery : Proven in adults but how about children?Annual Meeting of Portugese Urological association
June 05-07, 2009. Lisbon / PORTUGAL ( Invited)

17.Percutaneous stone surgery in adults and children


XXVII. World Congress on Endourology and SWL
October 6-10,2009 Munich / GERMANY

18.Chairman in Basic Research Symposium
BR3 Basic research forum - Urolithiasis


XXV. Congress of European Association of Urology
April 16-20, 2010, Barcelona/ SPAIN.

EAU section of Urolithiasis ( EULIS) section meeting :

19.Chairman : Advances in the management of stones


XXVI. Congress of European Association of Urology
March 18-22, 2011, Vienna / AUSTRIA.

EAU section of Urolithiasis ( EULIS) section meeting :

20.Point – Counterpoint : To stentor not to stent : Standpoint : Stenting


4.Üroonkoloji Kış Sempozyumu
2-6 Şubat 2011Hatay / TÜRKİYE

21.Oturum başkanlığı : “ Yüzeyel mesane tümörlerinde güncelleme”


3rd Euroasian Urology Summit
April 21-23, 2011, Yalta / CRIMEA

22.BPH session : “ Which laser and why ?”
2nd EAU-EULIS Comprehensive Urolithiasis Wokshop
April 28-29, 2011Sofia / BULGARIA

23.Live surgery : “ Mini –PNL in children “
“ Semigid ureteroscopy”
24.Lecture : Management of Pediatric stone diseae


Masterclass in Urology Meeting
October 27-30, 2011 Nanjing / CHINA

25.Stone analysis in Urology
26.Minimal invasive management of Pediatric urolithiasis
27.Metabolic evaluation in urolithiasis

Annual Pediatric and Female Urology Meeting
December 17-18 ,2011 Guangzhou/CHINA

28.Medical and surgical management of pediatric urolithiasis

XXVII. Congress of European Association of Urology
February 25-27, 2012, Paris / FRANCE

EAU section of Urolithiasis ( EULIS) section meeting :

29.Endothelial dysfunction in urinary system stone disease : A new pathogenetic link13. PAUS Annual Conference
March 16-17, 2012 , Karachi / PAKISTAN

Flexible ureterorenoscopy workshop

30.Flexible ureterorenoscopic management of kieney Stones : How I do it?
31.Management of complications during flexible ureterorenoscopic laser lithotripsy


4th congress of urologists of Uzbekistan
04-05 November 2013Tashkent / UZ

•Metabolic evaluation of stone formersXXVIII. Congress of European Association of Urology
March 15-19, 2013, Milan / ITALY

EAU section of Urolithiasis ( EULIS) section meeting : Panel member

32.Complications in stone management: Individualised treatment strategies based on case presentations: Metabolic/medical headaches; SWL catastrophes; Nightmare scenarios of endoscopic stone removal

15th PAUS Annual Conference
March 19-22, 2014 Karachi / Pakistan

33.Metabolic wok-up in Stone disease
34.Flexible ureteroscopy – unedited video- technical aspects


XXIX. Congress of European Association of Urology
April 11-25, 2014, Stockholm / SWEDEN

35.Acute Stone management :Are management concepts changing?

EAU Annual EAUN meeting
April 14, 2014

36.Intracorporeal lithotripsy systems
37.Technics, indications and results of PCNL


9th Kuwait Urological Association Annual Scientific Meeting
April 19-20, 2014 Kuwait City / Kuwait
Updates in Urolithiasis

38.Metabolic work-up for Stone disease
39.Treatment of stone disease in children and pregnancy


51. ERA –EDTA Congress
May 31 – June 03, 2014, Amsterdam / The NETHERLANDS

CME Course 19
40.Session chair : Clinical cases in Nephrolithiasis
4th “Challenges in Endourology” meeting
June 01-03, 2014 Paris / FRANCE

41.EULIS lecture : Surgical management of urolithiasis : Technological
advancements and changing concepts


2nd Experts in Stone disease meeting
December 10-13, 2014 Cape Town / S. AFRICA

42.Mini,Ultra-mini, micro PNL : A way forward in children Program book pp.21
43.EULIS lecture : The concept of EULIS : Brothers and sisters in stone
44.Chair person : Hands on training session : Metabolic stone disease
45.Chair person : PNL and the “basics of stone research”

27.Saudi Arabian Annual Congress
March 02-05, 2015 Riyady / Saudi Arabia

46.Is metabolic stone clinic really needed?
47.Is SWL really dying?
48.Hey doctor I have kidney stone : What options do I have ?

XXX. Congress of European Association of Urology
March 20-24, 2015, Madrid / SPAIN

49.Thematic session ( March 21, 2015 )
Pediatric urolithiais : Epidemiology and management


Romanian Association of Urology Meeting
Bucharest / ROMANIA

50.Modern management of stones in children

6th EAU-EULIS Comprehensive Urolithiasis Wokshop
April 28-29, 2015 Sofia / BULGARIA

51. Miniaturiaztion in percutaneous surgery

Ukranian Association Urology meeting
April 21-23, 2016 Kiev / UKRAINE

52.Modern Approaches in the Treatment and Prevention of Urolithiasis

LXXXI. Congress of Spanish Urological Association
June 15-18, 2016 Toledo / SPAIN

53.Contemporary minimal invasive management of stones in children

5th Meeting of EAU section of Urotechnology - ESUT
July 08-10, 2016

54. What has changed in ureteroscopy

EULIS section meeting
XXXIII. Congress of European Association of Urology
March 24-28, 2017, London/UK.

1.Robotic flexible ureteroscopy (fURS)

2nd ESD Meeting Dubai/ UAE
Februaray 22-24, 2017


June 09-11, 2017
Stone meeting with Nephrology Rome / ITALY

June 30, July 01, 2017
Stone Workshop Florence / ITALY

August 11-13, 2017
Urology stone meeting Shanghai / CHINA

35. WCE meeting, September 07-12, 2017.
Vanceuver / CANADA

Metabolic workshop presenation
SWL: presentation


Uluslararası Kollaboratrif Çalışma Grup Üyelikleri;

1.1st International consultation on Urolithiasis
Bioeffects of SWL grubu ( Lingeman,J., Delius,M., Evan,A., Gupta,M., Sarica,K., Strohmaier,W.L., McAteer,J., Williams,J. )

2.EAU-AUA Ureteral stones Guideline Update Panel
( G.Preminger,D.G.Assimos,P.Alken,C.Buck,M.Gallucci,T.Knoll,J.E. Lingeman,S.Y.
Nakada, M.S. Pearle,K.Sarıca,C.Turk ,J.S. Wolf)
Yazılmış kitap bölümleri

1.Lingeman,J., Delius,M., Evan,A., Gupta,M., Sarica,K., Strohmaier,W.L.,
McAteer,J., Williams,J.: Bioeffects and Physical Mechanisms of Shock wave effects
in ESWL (Chapter 8).in: Stone Disease: Segura,J., Conort,P., Khoury,S., Pak,C.,
Preminger,G.M.,Tolley,D.: Healtcare Publications, 2003. pp. 241-286.

2. Sarıca,K., Erbağcı,A.: Enfeksiyon ve inflamasyonun fertilite üzerine etkileri. Klinik
Androloji kitabı ; Ed. Özdiler,E. ve Aydos,K.; Bölüm 15: Sayfa; 309-327,
Ankara,2000.

3. Sarıca,K.,Yağcı,F., Erbağcı,A., İnal,Y. : Urolithiasis : Proceedings of “ 10th
European Symposium on Urolithiasis “. First edition, Reta ofset, Gaziantep,
TURKEY. 2003.

4. Sarıca K, Altay,B.: Surgical treatment of metastatic disease in testicular cancer.
Yeni Üroloji kitabı ( Baskıda )

5. Sarıca K.: Üriner sistem taş hastalığında epidemiyoloji : Üriner sistem taş hastalığı :
Müslümanoğlu AY, Esen T, Tefekli A. ( 3. bölüm) sayfa : 9-18, Nobel Tıp Kitapevleri,
ISBN: 978-975-420-582-4, 2007.

6.Sarica K.; Stents in children. In: Buchholz N, Hakenberg O, Masood J and Bacg C.
Handbook of urinary stents. Chapter 5; pp: , March 2016. First edition. JP Medical Ltd.


7.Sarica K and Rahim H. : Pediatric stones . In: Knoll T and Pearle MS : Clincal management of urolithiasis. pp: 133-155 First edition. Springer. Berlin. 2013. ISBN: 978-3-642- 28731-2
8.Sarica K.: Experimental models for investigation of stone disease . In: Rao PN, Preminger G, Kavanagh JP : Urinary tract stone disease. pp: 383-391First edition. Springer Verlag. 2011. ISBN: 978-1-84800-361-3
9.Sarica K and Berber M.: Metabolic stone disease in children. In: Rao PN, Preminger G, Kavanagh JP : Urinary tract stone disease. pp: 421-431 First edition. Springer Verlag. 2011. ISBN: 978-1-84800-361-3
10.Sarica K.: Metabolic stone disease in Children. In : Talati J, Tiselius HG, Albala DM and Ye Z.: Urolithiasis – Bascic science and clinical practice. Associate editors : Abbas F, Ather HM, Biyabani SR, Desai M, Luthringer T, Memon A., Sarica K., Shokeir AA., Siddiqui KM.; First Edition. Springer Velag, 2012. Part VII. Chapter 78; Pp: 621-631.ISBN: 978-1-4471-4383-3
KATILMIŞ OLDUĞUM EĞİTİM KURSLARI


1. Weiterbildung Seminar des Arbeitcreises Andrologie.
September, 15-16, 1989. Salzburg / AUSTRIA.

2. Onkologie in der Praxis.
October, 14, 1989. Salzburg/ AUSTRIA.

3.Laparoscopy in Urology.
February, 24-29, 1992. Salzburg/ AUSTRIA.

4. 1. Uluslararası Üroonkoloji kursu
Haziran, 25-26, 1993. Ankara/ TÜRKİYE.

5."Recent advances in Urology"
A two day urological course.
June, 8-9, 1994. Ankara / TURKEY.

6. Video-laparoskopi temel eğitim kursu
18-19, Mart, 1995. Ankara / TÜRKİYE.

7. İmpotans ve Korpus kavernozum Revaskülarizasyon
sempozyumu ve kursu
26-28, Ekim, 1996. Ankara / TÜRKİYE.

8. I. Çukurova Endoüroloji kursu
( Ç.Ü. Tıp Fakültesi 25. kuruluş yılı anısına )
6-8, Haziran, 1997. Adana / TÜRKİYE.

9. Second Course on Urodynamics. ( Organized by ESPU )
September, 12-13, 1997. Utrecht / NETHERLAND.

10. Course on Hypospadias ( Organized by ESPU )
October 6-7,2000 Varese / ITALY.

11. TÜYK ( Türk Üroloji Derneği Yeterlilik Kursları )
02-07, Ekim 2004, Bursa , TÜRKİYE:
12.Robotic-assisted Live Surgery in the Fundacio Puigvert
05 May, 2006 Barcelona / SPAIN.
YURT İÇİ ve YURT DIŞINDA ÜYESİ
BULUNDUĞUM BİLİMSEL DERNEK ve TOPLULUKLAR


I. YURT İÇİ ÜYELİKLER
- Türk Üroloji Derneği
- Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu
- ESWL ve Endoüroloji Derneği
- Çocuk Ürolojisi Derneği
II. YURT DIŞI ÜYELİKLER
- Endourological Society
- Americal Urological Association ( AUA )
- European Society of Pediatric Urology ( ESPU )
- European Urolithiasis Society ( EULIS )
- European Association of Urology ( EAU )
- Society for Pediatric Urology ( SPU )