Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi / 1998
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi / 2006
Mesleki Deneyim
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi / 2008-2012- Başasistan- Doçent
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi / 2012–2016- Klinik Şefi
Çamlıca Medicana Hastanesi / 2017-2019
Tıbbi İlgi Alanları
Erişkin açık kalp damar cerrahisi (Koroner baypas cerrahisi, kalp kapağı değişimleri, erişkin doğumsal kalp hastalıkları)
Torakal ve abdominal aort anevrizması hastalıklarının kapalı yöntemle tedavisi (Endovasküler aortik stent implantasyonu)
Periferik damar hastalıklarında anjioplasti (balon ve stentle açma), Karotis (Şah damarı tıkanıklığı) arter hastalığının cerrahi tedavisi
Varis hastalıklarında modern (Endovenöz Laser, Radyofrekans, Yapıştırma) ve klasik cerrahi tedaviler, Köpük ve likid skleroterapi tedavileri
Özellikli İşlem
Torakal ve abdominal aort anevrizması hastalıklarının kapalı yöntemle tedavisi
Periferik damar hastalıklarında anjioplasti
Varis hastalıklarında modern (Endovenöz Laser, Radyofrekans, Yapıştırma) tedaviler, Köpük ve likid skleroterapi tedavileri
Bilimsel Yayınlar