Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi / 1998
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi / 2006
Mesleki Deneyim
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi / 2008-2012
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi / 2012–2016
Çamlıca Medicana Hastanesi / 2017-2019
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar