Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Cumhuriyet Üniversitesi 
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mesleki Deneyim

  Şarkışla Devlet Hastanesi                     2012-2014

  Sivas Numune Hastanesi                      2014-2015

  Ankara Gazi Üni. Çocuk Cer. Asis.     2015-2016 

  Tokat Devlet Hastanesi                        2017-2018

  A Life Hospital                                    2018-2019

THY Ambulans Sorumlu Hekim         2019- Devam Ediyor
Tıbbi İlgi Alanları

  7/24 Sarı alan, yeşil alan, kırmızı alan acil servis hizmetleri

  Radyoloji görüntüleme işlemleri

  Laboratuvar hizmetleri

  Ambulans hizmetleri

  İcap hekim hizmeti

Özellikli İşlem