Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi 2015
Gazi Üniversitesi Nörobilim 2015-Halen
Mesleki Deneyim
2008-2010 Çorum Oğuzlar İlçe Hastanesi Pratisyen Hekim
2015–2016 Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman Hekim
2016–2018 Eskişehir Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği Uzman Hekim
Tıbbi İlgi Alanları

Beyin Tümörleri
Beyin Damar Hastalıkları
Beyin Acilleri ( Beyin Kanamaları, Travma Cerrahisi)
Omurga ve Omurilik Cerrahileri

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar


A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1-Extensive Middle Cranial Fossa Arachnoid Cysts and Different Clinical Presentation in Two Patients. Journal of clinical research in pediatric endocrinology, 6(3), 174-176 Yüce Ö, Döğer E, Çelik N, Emeksiz, HC, Bulduk EB, Çamurdan MO,Bideci A, Cinaz P. (2014)
2-Neurothekeoma in the middle cranial fossa as a rare location: Case report and literature review. Neurochirurgie, 62(6), 336-338. Bulduk EB., Aslan, A., Öcal, Ö., & Kaymaz, A. M. (2016).
3-Spine Tango in Turkish: Development of a Local Registry System. Turkish neurosurgery, 27(2): 237-244 Borcek, A. O., Bulduk, E. B., Soner, C. I. V. I., Emmez, H., & Kaymaz, M. (2017).
4-Protective Effects of Resveratrol in a Rat Model of Ischemia-Reperfusion Injury of Sciatic Nerve. Gazi Medical Journal, 28(4):260-265 Akarca O, Öcal Ö, Bulduk EB, Paşaoğlu ÖT, Gündoğdu AÇ, Kaplanoğlu GT,Paşaoğlu A. (2017).
5-Intraabdominal Pressure: Is it a Cause of Shunt Dysfunction? A Pediatric Case Report. Gazi Medical Journal, 2018; 29(1):69-71 .Bulduk EB, Çeltikçi E
6-A Rare Pediatric Case of Neurocysticercosis Misdiagnosed As Brain Abscess. Turkiye parazitolojii dergisi, 41(4), 223-225. Aydın TT, Kaman A, Gayretli ZA, Apaydın S, Genç ÇS, Bulduk EB, Tanır G. (2017).
7-The effects of minocycline on hippocampus in lithium-pilocarpine induced status epilepticus in rat: relations with microglial/astrocytic activation and serum S100B level. Turkish neurosurgery,2018 Bulduk EB, Gökhan Kurt, Süreyya Barun, Onder Aydemir, Murat Kızıltaş, Murat Öktem, Turan Turhan, Pergin Atilla, Sevda Müftüoğlu
8-PROPHYLACTIC BEVACIZUMAB MAY MITIGATE RADIATION INJURY: AN EXPERIMENTAL STUDY. World Neurosurgery , August 2018, e791-e800 Ayfer Aslan , Zeynep Bengisu Kaya, Bulduk EB, Özgür Öcal, Alp Özgün Börcek:
9-Turkish Board of Neurological Surgery. Turkish neurosurgery,2018 Erkut Baha BULDUK, Cem YILMAZ:
10-Stereotactic biopsy of the brain mass lesions: a tertiary hospital experience.Dicle Medical Journal J-2018 Bulduk EB, Aslan A, Öcal Ö, Emmez H, Kurt G, Aykol SA.
11- Investigation Of The Effect Of Alemtuzumab In An Experimental Spinal Cord Trauma Model In Rats. World neurosurgery, 2018 Suner HI, Kurt G, Yildirim Z, Bulduk EB, Borcek AO, Demirci H, Kartal B, Kaplanoglu GT.
12-Effect of gabapentin on primary surgical treatment of experimental sciatic nerve injury in rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2018;24:481-487. Kardeş Ö, Çivi S, Bulduk EB, Kaya Selçuk F, Süner Hİ, Durdağ E, et al.
13-Contralateral Subdural Effusion Occurring in Growing Skull Fracture: A Case Report. Gazi Medical Journal, 29(3), 2018 Bulduk EB, Ataizi ZS, Çerezci A.
14-The effects of infusion of perineural pregabalin in the experimentally created sciatic nerve anastomosis in rats. Ann. Ital. Chir., 2018 89: Soner Çivi, Erkut Baha Bulduk, Nazim Emrah Koçer, Özgür Kardes, Halil Ibrahim Süner, Emre Durdag, Kadir Tufan.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1-Emmez Hakan, Bulduk Erkut Baha, Borcek Alp Özgün, Kurt Gökhan, Karahacıoğlu Eray, Kaymaz Memduh, Aykol Şükrü. Gamma Knife Radiosurgery for Glomus Jugulare and Tympanicum: Turkish Experience. WORLD FEDERATION of NEUROSURGICAL SOCIETIES CONGRESS, SEOUL, KOREA 2013
2-Hakan Emmez; Erkut Baha Bulduk; Burak Karaaslan MD; Alp Ozgun Borcek MD; Gökhan Kurt; Memduh Kaymaz; Sükrü Aykol. The Efficiency of Sterotactic Radiosurgery in Residual and Recurrent Grade I Menengiomas . The Congress of Neurological Surgeons , New Orleans, Louisiana, 2015
3-Hakan Emmez; Ozgur Ocal; Burak Karaaslan MD; Erkut Baha Bulduk; M. Koray Akkan; Eray Karahacioglu; Gökhan Kurt; Sukru AykolGamma Knife Radiosurgery for AVM’s in Adults: Ankara Experience. The Congress of Neurological Surgeons , New Orleans, Louisiana, 2015
4-Hakan EMMEZ, Şükrü AYKOL, Erkut Baha BULDUK, Burak KARAASLAN, Alp Özgün BÖRCEK, Gökhan KURT, Eray KARAHACIOĞLU. Gamma Knife Radiosurgery for Benign Meningiomas: The Results of 661 Cases. 65. Annual Meeting of the German Society of Neurosurgery (DGNC) 1. Joint Meeting with the Turkish Neurosurgical Society , Dresden ,Germany, May 11-14, 2014
5-Erkut Baha Bulduk, Ayfer Aslan, özgür Öcal, Hakan Emmez, Gökhan Kurt, Şükrü Aykol. Our 10-year experience in the stereotactic biopsy of the brain mass lesions. E-poster , WFNS XVI. World Congress of Neurosurgery, İstanbul, Turkey , 2017
6-Akarca O, Öcal Ö, Bulduk EB, Paşaoğlu ÖT, Güngoğdu AÇ, Kaplanoğlu GT, Paşaoğlu A. Protective effects of resveratrol in a rat model of ischemia-reperfusion injury of sciatic nerve.
Oral presentatiton , WFNS XVI. World Congress of Neurosurgery, İstanbul, Turkey, 2017
7-CELTIKCI E, CELTIKCI P, BULDUK EB, GUNGOR G, BORCEK AO. Surgical site seeding of glioblastoma multiforme in childhood: a rare case and review of the literature. E-poster , WFNS XVI. World Congress of Neurosurgery, İstanbul, Turkey , 2017


C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2.1. Serebral AVM’lerde Radyocerrahi, Nöroradyocerrahi ,editör Selçuk Peker ,Hakan Emmez,Buluş yayınları Ankara, 2017 (Toplam 28 bölüm) Erkut Baha BULDUK,Özlem Aydoğdu, Hakan EMMEZ
C2.2. Çerçevesiz Stereotaktik Beyin Biyopsisi, s:554-556. Kafatabanı Cerrahisi, 117. Bölüm (toplam 151 bölüm): Çeviri : 2018
Erkut Baha BULDUK, Serdar ERCAN
C2.3. Görüntü-Kılavuzlu Robotik Radyocerrahi, s: 557-559. Kafatabanı Cerrahisi, Çeviri : 118. Bölüm (toplam 151 bölüm): 2018 Serdar ERCAN, Erkut Baha BULDUK
C2.4. KAFA TABANI MALİGNİTELERİNDE KEMOTERAPİ, Bölüm 31, s799-804. Handbook of Skull Base Surgery, Antonio Di Leva, John M. Lee, Michael D. Cusimano . Chapter 31 (Toplam 41 Chapter 64 Bölüm ) : Chemotherapy of Skull Base Malignancies.
Erkut Baha BULDUK.
C2.5. Epilepsi cerrahisinde invaziv elektrofizyolojik değerlendirme , Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi,4. Cilt, 174. Bölüm (4. Ciltte 52 bölüm ): Editör : Hüseyin Biçeroğlu, 2018 , US Akademi
Emrah Çeltikçi, Erkut Baha Bulduk.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1-Ekstratemporal Epilepsilerde Cerrahi. Türk Nöroşir Derg 2014, Cilt: 24, Sayı: 2, 124-129 ÖCAL Ö, ÇELTİKÇİ E, SEÇEN AE, BULDUK EB, KURT G.
2-Hareket Bozukluklarında Cerrahi Tedavi ve Derin Beyin Stimülasyonu. Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrical Sciences, 13(2), 166-172.2017 TÖNGE M, BULDUK EB, ÖCAL Ö, KURT G.
3-Nörokutanöz Sendromlar – Fakomatozlar. Türk Nöroşir Derg 27(2):131-136, 2017 Bulduk EB, Börcek AO.
4-Nadir görülen servikal anterior araknoid kistlerde alternatif minimal invaziv cerrahi yöntem : Olgu sunumu. Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri DOI:10.5336/medsci.2016-53924 Erkut Baha Bulduk,Günhan Güngör,Onur Akarca,Alp Özgün Börcek.
5-Nöroşirürjide Kök Hücre Uygulamaları ve Kök Hücre Tedavisindeki Yenilikler. Türk Nöroşir Derg 28(3):366-371, 2018 Akyuva, Y, Diren F, Bulduk EB., Sarac ME, Kabatas S.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1-Erkut Baha Bulduk. Lomber spinal stenozda algoritmalar. TND 33. Bilimsel Kongresi Gençler Tartışıyor Oturumları (2019)
2-Erkut Baha Bulduk. ÜLKEMİZDEKİ CERRAHİ BRANŞ UZMANLARININ KENDİ SAĞLIKLARINA BAKIŞLARI VE VEFAT ETMİŞ CERRAHLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ulusal Cerrahi Bilimler Toplantısı , Ekim 2018 , Eskişehir, Türkiye
3-Erkut Baha Bulduk , Cem Yılmaz. Türk Nöroşirürji Yeterlik Sınavı. TND 32. Bilimsel Kongresi (2018) Sözlü Sunum SS-081
4-Özgür Kardeş, Soner Çivi, Erkut Baha Bulduk, Fazilet Kaya Selçuk, Halil İbrahim Süner, Emre Durdağ, Kadir Tufan . Ratlarda deneysel olarak oluşturulan siyatik sinir hasarında gabapentinin primer cerrahi tedaviye etkisi. Türk Nöroşirürji Yeterlik Sınavı. TND 32. Bilimsel Kongresi (2018) Sözlü Sunum SS-207
5-Soner Çivi, Erkut Baha Bulduk, Nazım Emrah Koçer, Özgür Kardeş, Halil İbrahim Süner, Emre Durdağ, Kadir Tufan . Ratlarda deneysel olarak oluşturulan siyatik sinir anastomozunda perinöral pregabalin infüzyonunun etkileri. TND 32. Bilimsel Kongresi (2018) Sözlü Sunum SS-208
6-Ayfer Aslan , Alp Özgün Börcek , Zeynep Bengisu Kaya , Özgür Öcal , Erkut Baha Bulduk. Yüksek Doz Stereotaktik Radyocerrahi Sonrası Radyasyon Hasarı Üzerine Bevacizumabın Profilaktik ve Geç Kullanımının Etkileri: Deneysel Rat Çalışması. TND 31. Bilimsel Kongresi (2017) Elektronik Poster Sunumu EPS-464
7-Tuğba Moralı Güler , Sevil Arslan Toptaş , Erkut Baha Bulduk , Serkan Öner , Alpay Aktümen. Semptomatik Kronik Kalsifiye Epidural Hematom: Vaka Sunumu. TND 30. Bilimsel Kongresi (2016) Elektronik Poster Sunumu EPS-152
8-Hakan Emmez, Erkut Baha Bulduk, Burak Karaaslan, Alp Özgün Börcek, Gökhan Kurt, Memduh Kaymaz, Şükrü Aykol. REZİDÜ VE NÜKS EVRE 1 MENENGİOMLARDA STEREOTAKTİK RADYOCERRAHİNİN ETKİNLİĞİ. TND 29. Bilimsel Kongresi (2015) Elektronik Poster Sunumu EPS-301
9-Göktuğ Ülkü, Ayfer Aslan, Erkut Baha Bulduk, Ömer Hakan Emmez, Ahmet Memduh Kaymaz, Aydın Paşaoğlu. SOL SEREBELLAR HEMİSFERDE NADİR GÖRÜLEN BİR KİTLE: LHERMİTTE DUCLOS. TND 29. Bilimsel Kongresi (2015) Elektronik Poster Sunumu EPS-444
10-Göktuğ Ülkü, Erkut Baha Bulduk, Harun Demircı, Burak Karaaslan, Gökhan Kurt. SERVİKOMEDÜLLER KİTLE, EPENDİMOM, NÖROMONİTÖRİZASYON. TND 29. Bilimsel Kongresi (2015) Elektronik Poster Sunumu EPS-854
11-Alp Özgün Börcek, Özgür Öcal, Erkut Baha Bulduk, Hakan Emmez, Memduh Kaymaz. SPİNE TANGO FORMLARININ TÜRKÇE’YE ÇEVRİLMESİ, ELEKTRONİK ADAPTASYONU VE İLK 50 HASTALIK DENEYİM. TND 28. Bilimsel Kongresi (2014) Sözlü Sunum SS-106
12-Erkut Baha Bulduk, Alp Özgün Börcek, Emrah Çeltikçi, M Kemali Baykaner . DİSSEMİNE KRANİOSPİNAL HSV ENFEKSİYONU. TND 28. Bilimsel Kongresi (2014) Elektronik Poster Sunumu EPS-363
13-Erkut Baha Bulduk, Onur Akarca, Günhan Güngör, Alp Özgün Börcek, M Kemali Baykaner. NADİR GÖRÜLEN SERVİKAL ANTERİOR ARAKNOİD KİSTLERDE ALTERNATİF MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ YÖNTEMİ: OLGU SUNUMU. TND 28. Bilimsel Kongresi (2014) Elektronik Poster Sunumu EPS-370
14-Ömer Hakan Emmez , Erkut Baha Bulduk , Alp Özgün Börcek , Burak Karaaslan , Gökhan Kurt , Şükrü Aykol , Eray Karahacıoğlu. BENİGN MENENGİOMLARA YÖNELİK GAMMA KNİFE RADYOCERRAHİSİ: 661 VAKANIN SONUÇLARI. TND 28. Bilimsel Kongresi (2014) Elektronik Poster Sunumu EPS-737
15- Ayfer Aslan, Erkut Baha Bulduk, Şükrü Aykol. NÖROFİBROMATOZİSTE SPİNAL NÖROFİBROMLAR: OLGU SUNUMU. TND 27. Bilimsel Kongresi (2013) Elektronik Poster Sunumu EPS-229
16- Günhan Güngör , Emrah Çeltikçi , Erkut Baha Bulduk , Funda Tekkeşin , Pınar Uyar Göçün , M. Kemali Baykaner. PEDİATRİK ÇAĞDA ENDER BİR VAKA; CİLT ALTI GLİOBLASTOMA MULTİFORME METASTAZI. TND 27. Bilimsel Kongresi (2013) Elektronik Poster Sunumu EPS-239
17-Mustafa Gölen, Ömer Hakan Emmez, Alp Özgün Börcek, Erkut Baha Bulduk, Mustafa Kemali Baykaner. TRİGEMİNOVASKÜLER SİSTEMİN DENEYSEL SUBARAKNOİD KANAMA SONRASI GELİŞEN SEREBRAL VAZOSPAZMA ETKİSİ. TND 26. Bilimsel Kongresi (2012) Sözlü Sunum SS-055
18-Ümit Akın Dere , Özgür Öcal , Erkut Baha Bulduk , Mustafa Kemali Baykaner. KRANİOSPİNAL DİSSEMİNASYON İLE PREZENTE OLAN MEDULLOBLASTOM OLGUSU. TND 26. Bilimsel Kongresi (2012) Elektronik Poster Sunumu EPS-226
19-Emrah Çeltikçi, Erkut Baha Bulduk, Onur Akarca, Ömer Hakan Emmez . AZ GÖRÜLEN BİR TRİGEMİNAL NEVRALJİ NEDENİ: TRİGEMİNAL SİNİR LİPOMU. TND 26. Bilimsel Kongresi (2012) Elektronik Poster Sunumu EPS-390
20-Emre Durdağ, Onur Akarca, Erkut Baha Bulduk, Alp Özgün Börcek, Memduh Kaymaz. AÇIK CERRAHİ İLE TEDAVİ ETTİĞİMİZ 121 KARPAL TÜNEL SENDROMLU OLGUDAKİ DENEYİMLERİMİZ. TND 25. Bilimsel Kongresi (2011) Elektronik Poster Sunumu EPS-159
21- Erkut Baha Bulduk , Burhan Yaşar , Derya Keten , Dilek Arman , Ömer Hakan Emmez , Gökhan Kurt , Necdet Çeviker. İMMUNSUPRESYON OLMAYAN BİR HASTADA GLİAL TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN AKTİNOMİÇES APSESİ. TND 25. Bilimsel Kongresi (2011) Elektronik Poster Sunumu EPS-419
22-Ömer Hakan Emmez , Emrah Egemen , Erkut Baha Bulduk , Alparslan Şenköylü , Alp Özgün Börcek , Aydın Paşaoğlu. SPİNAL BOS FİSTÜLÜNE İKİNCİL GELİŞEN SEREBELLAR HEMORAJİ: 2 OLGUNUN SUNUMU. TND 25. Bilimsel Kongresi (2011) Elektronik Poster Sunumu EPS-436