Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi-1994
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 1994-1998
Mesleki Deneyim
Medical Park Bahçelievler Hastanesi / 2017-2019
Medicana Bahçelievler Hastanesi / 2008-2017
Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/1998-2008
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem
Girişimsel Kardiyoloji
PTCA
Stent
Kalp Pilleri
ICD
Kalp Yetmezliği
Periferik Damar Tıkanıklıkları
Koroner Arter Hastalığı
Balon Mitral Valvotomi
Bilimsel Yayınlar