Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1992


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ankara Dışkapı SSK Hastanesi, 1997


Mesleki Deneyim

SSK Ankara Eğitim Hastanesi 1.Genel Cerrahi, 1992-2010
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, 2010-2015
Bergen Üniversitesi Meme Endokrin ABD, 2011
Memorial Sağlık Grubu Ataşehir Hastanesi (Meme Merkezi), 2015-2017
Florence Nightngale Hastanesi (Meme Merkezi), 2017-2019


Tıbbi İlgi Alanları

Kalın Barsak Hastalıkları
Obezite Cerrahisi
Meme Hsatalıkları
Mide Fıtığı
Tiroid Hastalıkları
Kanser Cerrahisi
Kasık Fıtığı