Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
O.D.T.Ü– Psikoloji Bölümü
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp. Fakültesi KBB A.B.D. Odyoloji Bölümü

Uluslarası Kognitif ve Davranışcı Terapiler Programı (Üniv. Of Kent Destekli -İngiltere)

Mesleki Deneyim
1988_1990 Odyotıp Merkezi.İşitme Konuşma Ses Bozuklukları Uzmanı/Uzman Odyolog
1990_1996 Öykü Kreş ve Gündüz Baskımevi ve Etüd Merkezi Kurucu ve Psikolog
1997_2000 Değişim Danışmanlık Merkezi Kurucu ve Psikoterapist ve Kon.Boz.Uzmanı
1997_2000 Fatih Üniversitesi Psikoloji Dersleri Part Time Öğretim Görevlisi
1998-1999 Compos Mentis Merkezinde Sosyal Fobi Grubu Yardımcı Terapisti
2000_2014 Güven Hastanesi Uzman Odyolog
2012_2014 Gazikent HKU.SEM.Part Time Öğretim Elemanı
2014-2019 Ağustos Liv Hospital/ANKARA. Uzman Odyolog
Tıbbi İlgi Alanları

Çınlama Problemleri (Tinnitus) Tanı ve Rehabilitasyonu
Başdönmesi ve Denge Bozuklukları Tanı ve Rehabilitasyonu
İşitme Cihazları Adaptasyonu
Pediyatrik İşitme/Konuşma Bozuklukları Tanı ve Tedavisi