Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
O.D.T.Ü– Psikoloji Bölümü
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp. Fakültesi KBB A.B.D. Odyoloji Bölümü

Uluslarası Kognitif ve Davranışcı Terapiler Programı (Üniv. Of Kent Destekli -İngiltere)

Mesleki Deneyim
1988_1990 Odyotıp Merkezi.İşitme Konuşma Ses Bozuklukları Uzmanı/Uzman Odyolog
1990_1996 Öykü Kreş ve Gündüz Baskımevi ve Etüd Merkezi Kurucu ve Psikolog
1997_2000 Değişim Danışmanlık Merkezi Kurucu ve Psikoterapist ve Kon.Boz.Uzmanı
1997_2000 Fatih Üniversitesi Psikoloji Dersleri Part Time Öğretim Görevlisi
1998-1999 Compos Mentis Merkezinde Sosyal Fobi Grubu Yardımcı Terapisti
2000_2014 Güven Hastanesi Uzman Odyolog
2012_2014 Gazikent HKU.SEM.Part Time Öğretim Elemanı
2014-2019 Ağustos Liv Hospital/ANKARA. Uzman Odyolog
Tıbbi İlgi Alanları

Çınlama Problemleri (Tinnitus) Tanı ve Rehabilitasyonu
Başdönmesi ve Denge Bozuklukları Tanı ve Rehabilitasyonu
İşitme Cihazları Adaptasyonu
Pediyatrik İşitme/Konuşma Bozuklukları Tanı ve Tedavisi

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar


1985 Çocuklarda Orta Kulak Bozukluklarını Taramada Otoskopi ve İmpedansmetri
1985 Akustik Travmanın meslek, Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı
1986 Endolenfatik Hidropsun Ayırıcı Tanısında Statik Akustik İmpedansın Önemi
1986 Educational Approach to Children With Progressive Sensor- Neural Hearing Loss
1987 PB Kelime Fonksiyonlarının Tanısal Önemi
1987 İşitme Engelli Çocuğu Olan Ailelere Psikoterapötik Yaklaşımlar
1989 Searching For the Depression In The Long Term Hospitalized Children
1989 Kronik Tüberkülozlu çocuklarda Depresyon Belirtileri
1989 Esofarengeal ve Trakefarengeal Konuşmayı Geliştirmek İçin Bir Teknik
1988 Afazi Tanısı Amış Hastalarda Türkçe Fonemlere Uyum
1988 Çocuklarda Objektif İşitme Ölçümü Metodları
1989 Akıcı Konuşma Bozukluğu Olan Çocuklar Ve Aileye Öneriler
1988 işitme Cihazı Adaptasyonunda Yeni Yaklaşımların Değerlendirilmesi
1999 Normal Dil Gelişimi ve İşitme Kayıplı Çocuğun Özel Eğitimi
2000 Konuşma Bozukluklarında Psikolojik Rahatsızlıkların Görülme İnsidansı
2007 Torch_TED.Ankara Koleji Yayınları-Konuşma Bozuklukları Üzerine Yazı.
2009 Beyaz Tv Seri Sağlık Programında Psikolojik Konularda Danışman Psikolog
2011_14 Tinnitus ve Tedavisi Konusunda Eğitim Seminerleri

Bilimsel Etkinlikler:
1987 19. Türk Ulusal Otorinolarengoloji Kongresi Konuşmacı (Erzurum)
1988 H.Ü. Tıp Fakültesi. 4. Alumni Top. İşitme ve Konuşma güçlüklerinin saptanması(Ankara)
1990 GATA Uyarılmış İşitme Potansiyelleri Çalışması (Ankara)
1993 Türk Ulusal Psikiatri Kongresi (Antalya)
1997 Çocuklarda ve Yetişkinlerde Klinik Nöropsikolojik testler (eğitim programı)
1997 Çocuklarda ve Yetişkinlerde Klinik Nöropsikolojik testler (süpervizyon)
1998 Türk Ulusal Psikoloji Kongresi (Ankara)
1998 Bilişsel ve Davranışcı Terapiler Eğitim Programı (Türkiye-İngiltere)
2001 Uluslarası Bilişsel ve Davranışcı Terapiler Kongresi + Çalışma grubu (Ankara)
2001 Ses ve Konuşma Bozukluklarında Tanı ve Rehabilitasyon Kursu
2002 İşitme Cihazı Uygulamasında Son Yenilikler Eğitim Program ı(Kopenhag_Danimarka)
2002 I.Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi(Ankara)
2003 Otoloji,Nöro-Otoloji Günleri(Ankara)
2003 İşitme Cihazları Sempozyumu(İstanbul)
2004 II.Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi(İstanbul)
2004 Stres ve Çözüm Günleri-Konuşmacı(Ankara)
2004 Ankara Güven Hastanesi -İletişim Eğitimleri Programı Hazırlama ve uygulama
2005 İşitme Cihazında Yeni Uygulama Teknikleri(Antalya)
2006 III.Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi(Ankara)
2006 ABR-ASSR-OAE Semineri(Ankara)
2007 IV.Odyoloji ve Koklear İmplantasyon Kongresi(İzmir)
2007 İşitme Cihazları ve İmplantlar Sempozyumu (Ankara)
2007 İleri Kalp Yaşam Desteği Kursu_Güven Hastanesi (Ankara)
2008 IV.Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi(Samsun)
2009 Maestro Workshop(Antalya)
2009 Tinnitus Masterclass Eğitimi (Nottingham-İngiltere)
2010 Vertigoya Pratik Yaklaşım Kursu- Bayındır Hastanesi (Ankara)
2010 H.Ü. Eğitim Günleri Konuşmacı (Ankara)
2010 V.Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi –Panelist (İzmir)
2011 V.İşitme Cihazları ve İmplantlar Sempozyumu (Kuşadası/Aydın)
2011 Koklear Imp.Otoloji-Nörootoloji Odyoloji Kongresi-(Adana)
2012 Tinnitus and Hyperacusis by Cognitive Psychotherapy Masterclass (Londra-İngiltere)
2013 Tinnitus Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar_Konuşmacı (Ankara)
2014 VII.Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi (Ankara)
2015 200 Saatlik Tıbbi Hipnoz Uygulama-Yeterlilik Sertifikası-Üsküdar Üniversitesi
2016 Tinnitus Seminar –National Audiology Congress /Ankara
2016 8.nci Ulusal Odyoloji Ve kon.Boz.Kongresi/Ankara. Konuşmacı
2017 Tinnitus Sempozyumu-Başkent Universitesi KBB ABD / ANKARA
2017 Notch Therapy Workshop for Tinnitus/ANKARA.
2018 9.Ulusal Odyoloji ve Kon.Boz.Kongresi/İSTANBUL Konuşmacı
2018 63th International Congress of Hearing Aid Acousticians /Hanover /ALMANYA.