Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 2017
Mesleki Deneyim
Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 2017-2018
Burdur Devlet Hastanesi 2018-2019
Tıbbi İlgi Alanları

Fibromiyalji
Osteoartrit (Kireçlenme)
İnflamatuar Artritler (Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit, vb.)
Skolyoz
Lenfödem
Bel-Boyun Ağrıları
Sinir Sıkışmaları
Tendon Sorunları (Tenisçi Dirseği, Golfçü Dirseği, Kalsifik Tendinit vb.)
Omuz, Diz, Kalça Ağrıları
Nörolojik Rehabilitasyon (İnme, Parkinson Hastalığı, MS, vb.)
Ortopedik Rehabilitasyon (Her türlü ortopedik ameliyatlar sonrası uygulanan rehabilitasyonlar)
Ozon Tedavi Uygulamaları
Nöralterapi
Mezoterapi
Eklem İçi Enjeksiyonlar
PRP Enjeksiyonları
Tetik Nokta Enjeksiyonları
Kuru İğneleme
Kinesiotaping (bantlama) Uygulamaları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.Kibar Sibel, Karagül Sevil, Ay Saime, Ergin Emine Süreyya, Evcik Fatma Deniz (2016). Kronik Bel Ağrısı Olan Obez Hastalarda EMG- Biyofeedback Yardımlı Lumbar Stabilizasyon Egzersizlerinin Etkinligi: Prospektif, Randomize, Kontrollü Çalısma. 7. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Posterler

1. Ay Saime, Karagül Sevil . The Comparison With Ischemic Compression And Dry Needling For Myofascial Pain Syndrome. European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine Congress.
2. Kibar Sibel, Karagül Sevil, Ay Saime, Ergin Emine Süreyya, Evcik Fatma Deniz (2016). Kronik Lumbar Radiküler Ağrıda Siyatik Sinir Boyunca Düşük Yoğunluklu Laser Terapisinin Etkinliği: Prospektif, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Çalışma. 7. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi
3. Kibar Sibel, Çakir Sevil, Ay Saime, Evcik Fatma Deniz, Ergin Emine Süreyya (2015). Kırılganlık Sendromu, Denge ve Düşme Sıklığı İlişkisi. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi.
4. Kibar Sibel, Çakır Sevil, Ay Saime, Evcik Fatma Deniz, Ergin Emine Süreyya (2015). Türk Toplumunda Aralıklı ve Sürekli Osteoartrit Agrı Anketi Diz Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalısması. 11. Türk Romatoloji Sempozyumu
5. Karagül Sevil, Ay Saime. Miyofasial Ağrı Sendromu Olan Hastalarda İskemik Kompresyon ve Kuru İğneleme Tedavi Metotlarının Ağrı Ve Dizabilite Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. 7. Türk Romatoloji Kongresi.
6. Karagül Sevil, Ay Saime. Torasik Çıkış Sendromu ve Spina Bifida Birlikteliğine Bağlı Boyun Ağrısı : Olgu Sunumu. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi.
7. Kibar Sibel, Karagül Sevil , Ay Saime , Ergin Sürreyya, Evcik Deniz. Emg Bıyofeedback Asısted Lumbar Stabılızatıon Exercıses In Obese Patıents Wıth Chronıc Low Back Paın: A Randomızed, Controlled, Prospectıve Study, Journal Of Rehabilitation Medicine The International Non-profit Journal
8. Kibar Sibel, Karagül Sevil , Ay Saime , Ergin Sürreyya, Evcik Deniz. The Effectıveness Of Low Intensıty Laser Therapy Along Wıth The Scıatıc Nerve Fıeld In Chronıc Lumbar Radıcular Paın : A Prospectıve, Randomızed, Placebo Controlled Study, Journal Of Rehabilitation Medicine The International Non-profit Journal
9. Karagül Sevil. Bariatrik cerrahi sonrası gözlenen sakroileit olgusu. Türk Romatoloji Kongresi 2019

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Tabipler Birliği
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Türkiye Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Hekimler Derneği
Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği
Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği

Katılımcı Olarak Yer Alınan Kongreler, Sempozyumlar, Toplantılar

Türk Romatoloji Kongresi (2019)
2. FTR Kurs Günleri Kongresi (2018)
Kas iskelet sistemi patolojilerinde multidisipliner yaklaşımlar (2018)
Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi (2017)
7. Türk Romatoloji Kongresi (2016)
25.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi (2015)
Omurilik Yaralanması Rehabilitasyonu Sempozyumu (2015)
Trasd 2. Kış Okulu (2015)
Serebral Palside Üst Extremite Sorunları Güncel Yaklaşımlar ve Yeni Gelişmeler (2014)

Alanı İle İlgili Eğitimler-Kurslar

2.FTR Kurs Günleri Kongresi kapsamında “Kas iskelet sistemi hastalıklarında Mezoterapi”
2.FTR Kurs Günleri Kongresi kapsamında “Nöralterapi (İleri)”
2.FTR Kurs Günleri Kongresi kapsamında “Kinezyolojik Bantlama”
2.FTR Kurs Günleri Kongresi kapsamında “Kas İskelet Sistemi hastalıklarında Akupunktur”
2.FTR Kurs Günleri Kongresi kapsamında “ Üst ekstremite Lenfödem Tanı ve Tedavisi”
2.FTR Kurs Günleri Kongresi kapsamında “Manuelterapi (İleri)”
25.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi’nde gerçekleştirilen “Engelli Çocuğun Değerlendirilmesi- Klinik Muayene ve Raporlama”
Kas İskelet Sisteminde Radyolojik Değerlendirme
Enjeksiyon Kampı
Nörolojik Hastalıklarda Alt Extremite Ortez Reçeteleme
Osteoporoz ve Metabolik Kemik Hastalıkları II
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Alanında Güncellemeler
Sivil ve TSK Sağlık Kurulu Raporlama
Girişimsel Ultrasonografi


Profesyonel Sertifikalar:

Miyofasiyal Trigger Noktalarında Tanı ve Tedaviye Giriş Nöralterapi ve Manuelterapi Teknikleri ile Germe egzersizleri II. Basamak
Nöralterapi II.basamak
Sağlık Bakanlığı Onaylı Mezoterapi Sertifikası
Sağlık Bakanlığı Onaylı Ozon Terapi Sertifikası


Hakemlik Yapılan Bilimsel Dergiler:

American Journal Of Physical Medicine & Rehabilitation