Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2000
Mesleki Deneyim
Ünye Ssk Hastanesi 2000
Ünye Devlet Hastanesi 2004
Özel Meditech Fatsa Hastanesi2008
Ünye Özel Çakırtepe Hastanesi 2019
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar