**18 yaş ve üzeri hastalarımıza hizmet vermektedir.

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi -1996
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İnönü Üniversitesi İç Hastalıkları uzmanlık eğitimi 
Ankara DR. A.Y. Onkoloji EA Hastanesi Hematoloji uzmanlık eğitimi 
Başkent Üniversitesi Endokrinoloji ve Metab. Hast. uzmanlık eğitimi

Mesleki Deneyim

(2019-halen)  Medicana Ankara Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı 
(2018-2019)   Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Öğretim Görevlisi 
(2018-2019)   Lokman Hekim Üniversitesi Akay Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı 
(2016-2018)   Ankara Memorial Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı
(2014-2016)   Ankara Onkoloji Eğitim Araştıma Hastanesi Endokrinoloji uzmanı

Tibbi İlgi Alanları

Diyabetes mellitus Obezite

Tiroid hastalıkları

Hipofiz hastalıkları

Osteoporoz ve metabolik kemik hastalıkları

Adrenal (böbreküstü bezi) bez hastalıkları
Bilimsel Yayınlar
Uluslar arası Yayınlar:
1- Abdominal bioelectric impedance for follow-up of dieters: a prospective studyarticle  Bozkuş Y, Mousa U, Demir C, Anıl C, Kut A, Turhan İyidir Ö, Kırnap N, Fırat S, Nar A, Basçıl Tütüncü N. Acta Endocrınologıca 15(2):145-152 · april 2019doı: 10.4183/aeb.2019.145
2- Thyroid Nodules are More Prevalent in Subjects with Colon Polyps, Independent of Insulin Resistance.
Mousa U, Anil C, Demir CC, Bozkus Y, Ozturk K, Bascil Tutuncu N, Gursoy A.
Med Princ Pract. 2019 Mar 13. doi: 10.1159/000499527.

3- Fat Dıstrıbutıon And Metabolıc Profıle ın Subjects Wıth Hashımoto’s Thyroıdıtıs
U. Mousa,1,* Y. Bozkuş,1 A. Kut,2 C.C. Demir,1 and N.B. Tutuncu1Acta Endocrinol (Buchar). 2018 Jan-Mar; 14(1): 105–112.doi: 10.4183/aeb.2018.105


4-Do Statins Affect Thyroid Volume and Nodule Size in Patients with Hyperlipidemia in a Region with Mild-to-Moderate Iodine Deficiency? A Prospective Study. Demir C, Anil C, Bozkus Y, Mousa U, Kut A, Nar A, Tutuncu NB.Med Princ Pract. 2018;27(1):1-7. doi: 10.1159/000486748. Epub 2018 Jan 23.

5- Circulating irisin levels reflect visceral adiposity in non-diabetic patients undergoing hemodialysis.
Yilmaz H, Cakmak M, Darcin T, Inan O, Sahiner E, Demir C, Aktas A, Bilgic MA, Akcay A.
Ren Fail. 2016 Jul;38(6):914-9. doi: 10.3109/0886022X.2016.1172918. Epub 2016 Apr 18.

6-Performance of abdominal bioelectrical impedance analysis and comparison with other known parameters in predicting the metabolic syndrome.Mousa U, Kut A, Bozkus Y, Cicek Demir C, Anil C, Bascil Tutuncu N.Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2013 Jul;121(7):391-6. doi: 10.1055/s-0033-1341473. Epub 2013 May 21.

7-Amiodarone induced epididymitis: a case report. Cicek T, Cicek Demir C, Coban G, Coner A.
Iran Red Crescent Med J. 2014 Jan;16(1):e13929. doi: 10.5812/ircmj.13929. Epub 2014 Jan 5.

8-The role of shear wave elastography in the diagnosis of chronic autoimmune thyroiditis.
Hekimoglu K, Yildirim Donmez F, Arslan S, Ozdemir A, Demir C, Yazici C.
Med Ultrason. 2015 Sep;17(3):322-6. doi: 10.11152/mu.2013.2066.173.

9-Elevated plasma levels of betatrophin in women with gestational diabetes mellitus. Yılmaz H, Cakmak M,Darcın T,Demir C,Inan o. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2015 Jun;123(6):376-81. doi: 10.1055/s-0035-1549888. Epub 2015 May 6.

Ulusal Yayınlar :
1-A Rare Involvement Region In Primary Cutaneous B Cell Lymphoma: Scalp Ortadoğu tıp dergisi 2 (4):42-45 2010 Cilt. Özlem Şahin Balcık, Murat Albayrak, Süleyman Lütfü Dinçer, Meltem Yüksel, Işın Pak , Canan Çiçek, Ahmet Oymak, Zafer Çelik
2- Laparoskopik Transperitoneal Adrenalektomi: İlk On Hasta Deneyimi, Tufan Çiçek, Erdal Karagülle, Emin Türk, Canan Çiçek Demir, Murat Koşan Yıl: 2014 Cilt: 39 Sayı: 4Cukurova Medical Journal
3- Epididimde Nadir Rastlanan Kitle: Leiomyom A Rare Epididymal Mass: Leiomyoma Tufan Çicek , Esra Zeynep Coşkunoğlu , Canan Çiçek Demir , Kaan Akbaba , Reşit Uzunköprü,Cukurova Medical Journal 2014;39(2): 399-402.
4--Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Adrenal Bez Hastalıkları özel sayısı-Cushing sendromu tanı ve tedavisi-cilt 6, sayı 2, yıl2013

Uluslar arası Bildiriler:
1- Relation between dental disease and hyperglycemia in diabetic patients ACBID 2016 (SÖZEL SUNU)
2- Effects of atorvastatin and rosuvastatin therapy on serum 25-OH-vit D levels: a comparative study-13th European Congres of Endocrinology,2011
3- Is fat mass index superior to total fat mass percentage in predicting the metabolic syndrome, 15th international &14th European Congres of Endocrinology,(ICE/ECE 2012)
4 -How informative is visceral fat measurment by bioelectrical impedance 15th international &14th European Congres of Endocrinology,(ICE/ECE 2012)
5- Chronic myelocytic leukemia: single center imatinib mesylate experince,2nd international congress on leukemia, 2009
6- Retrospective analysis of 33 CLL cases followed in Ankara Oncology Hospital 2nd international congress on leukemia, 2009
7- Classification of lymhoid neoplasms according to WHO classification, 2nd international congress on leukemia, 2009
8- Oropharynx preforation after treatment in diffuse large B cell lymphoma, 2nd international congress on leukemia, 2009
Ulusal Bildiriler:
1-Trandolaprıl/verapamil’in arteryel sertlik ve endoteliyal progenitor hücreler üzerine etkileri: ramipril ile kıyaslanması hakkı yılmaz1 , aynur aktaş2 , ziyaaddin hamurcu3 , canan demir4 , ibrahim yıldırım1 -34. ulusal nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon kongresi-sözel bildiri-sözel bildiri-2017
2-Tip 2 diyabet hastalarında, sglt2 inhibitörü dapagliflozin’in potasyum üzerine etkisi Hakkı Yılmaz1 , Canan Demir2 , Aynur Aktaş3 , İbrahim Yıldırım1 1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara 2 Memorial Ankara Hastanesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara 3 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara-34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi-sözel bildiri,2017
3- Ataksi ile başvuran idyopatik primer hipoparatiroidi olgusu: fahr sendromu- 17. Ulusal İç hastalıkları kongresi-2015
4- Statinlerin tiroid morfolojisi otoimmunite ve fonksiyonları üzerine etkileri ,37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları kongresi, 2015
5-Is abdominal BIA measured visceral adipose tissue superior to other anth. Measures,XI.metabolik Sendrom sempozyumu 2014
6-Hashimoto tiroiditi olan hastalarda uyku kalitesi, 34.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları kongresi, 2012 (sözel bildiri) ŞM Işıldak, C. Demir, Y. Bozkuş, U. Mousa, S. N. Fırat, N. B. Tütüncü Sözel sunum S02 Kongre kitabı sayfa 202 Antalya (2012)
7-Visseral ve karın yağı ölçümü, insülin direnci sendromundaki yeri ve klinik kullanımı, 33. Türkiye endokrinoloji metabolizma hastalıkları kongresi, 2011
8-İleri yaş grubunda diyabet prevalansı:huzurevi sakinlerinin tarama sonuçları, 43. Ulusal Diyabet Kongresi, 2007
9-Mide Yabancı Cisimlerinin nadir nedeni ve ciddi kilo kaybı. Endotrakeal tüp dislokasyonu, 23. Ulusal Gastroenteroloji kongresi, 2006
10-Devlet Hastanesi Personelinde viral hepatit B ve C sıklığı, 23. Ulusal Gastroenteroloji kongresi, 2006
11-Helicobacter pylori pozitif non-ülser dispepsili hastalarda rainitidin bizmut sitratlı tedavi rejimlerinin karşılaştırılması, 22. Ulusal Gastroenteroloji haftası, 2005(sözel bildiri)
12-Helicobacter pylori eradikasyonunda omeprazol ve esomeprazol tedavisinin etkinliğinin kıyaslanması, 22. Ulusal Gastroenteroloji haftası, 2005(sözel bildiri)
13-Erozive özefajit tedavisinde esomeprazol ve omeprazol’ün karşılaştırılması, 22. Ulusal Gastroenteroloji haftası, 2005
14- Duodenal ülser iyileşmesi ve Helicobacter pylori eradikasyonunda lansoprazol ve esomeprazol tedavisinin etkinliği, 22. Ulusal Gastroenteroloji haftası, 2005
15-Helicobacter pylori eradikasyonunda 2. Basamak tedavide esomeprazol ve ranitidinin karşılaştırılması, 22. Ulusal Gastroenteroloji haftası, 2005
16-Hepatotoksisitenin nadir nedenlerinden spiramisin:olgu sunumu 22. Ulusal Gastroenteroloji haftası, 2005
17-Yaşlı akut miyeloblastik lösemi hastalarında yoğun tedavi sonuçlarımız, XXXI ulusal hematoloji kongresi 2004
18-Yaşlı akut miyeloblastik lösemili hastalarda tedavi sonuçlarımız, XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi-2003

Kitap Bölüm Yazarlığı:
-Temel Geriatri Güneş Tıp Kitapevi, Hematolojik Hastalıklar, 2007
Kitap Bölüm Çevirisi:
1- Greenspan Temel ve Klinik Endokrinoloji, multiple Endokrin neoplazi ve Endokrin Cerrahi BÖLÜMLERİ, Güneş tıp Kitabevleri 2019
2- Lippincott Endokrinoloji ve Metabolizma El kitabı,Metabolizmanın doğumsal kusurları Bölüm 39 ve Glikojen depo hastalıkları Bölüm 40, 4. Baskı. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri; 2012. p.120-128.
3- Greenspan Temel ve Klinik Endokrinoloji, Bölüm 22 multiple Endokrin neoplazi ve Bölüm 26 Endokrin Cerrahi,. Greenspan's Temel ve Klinik Endokrinoloji, 9. Baskı. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri; 2013. p.47-64.

Üye olunan mesleki dernek ve kuruluşlar:
-Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
-Türkiye Endokrinoloji ve Metab. Hast. Derneği
-Ankara Tabip Odası