Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1988

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Tıp Fakültesi 2002

Mesleki Deneyim

Çarşamba Devlet Hastanesi 2003-2009 

Büyük Anadolu Hastanesi Samsun 2009-2019