Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 1988-1994
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği / 1997-2001
Mesleki Deneyim
Medicana International İstanbul Hastanesi 2019-Halen
Memorial Şişli Hastanesi 2017-2019
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2001-2017
Medical Park Fatih Hastanesi 2007-2008 (part-time)
Özel İncirli Hastanesi 2001-2004 (part time)
Tıbbi İlgi Alanları
Dermatoloji
Akne
Ekzematöz Hastalıklar
Alerjik Hastalıklar
Ürtiker
Saç Dökülmesi
Tırnak Hastalıkları
Behçet Hastalığı
Leke Tedavileri
Kozmetik Dermatoloji
Botoks
Dolgu
Mezoterapi
Prp
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
•Behçet Hastalığı Tanısı Almış 595 Vakada Klinik Özellikler ve Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi (Dematoloji Kliniği'ne 1993-2016 yılları arasında başvuran Behçet tanılı hastalarda yapılan retrospektif çalışma) EADV 2016,Viyana

•Skrotal Bazal Hücreli Karsinom Olgusu, Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 2013, Ankara

•Grover Hastalığı Bir Olgu Sunumu, Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 2013, Ankara

•Anetodermik Pilomatriksoma Olgusu, Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 2013, Ankara

•Dev Pyoderma Gangrenosum Olgusu, Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 2013, Ankara

•Kronik Ürtiker, Papüler Ürtiker ve Atopik Dermatitte Prick test ve Serum IgE Düzeyleri ile Besin Alerjisi Sıklığının Araştırılması. Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, 2002; Cilt: 12-1, sf: 16-23.

•Besin Alerjisi (Derleme). Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2002; Cilt: 13-2, sf: 142-146.