Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 1986
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
GATA ve GATF 1989-1993
Mesleki Deneyim
1993 - 2005 yılları arasında TSK'de çaşitli askeri hastaneler
2005 yıllından beri Ankarada çeşitli özel hastaneler
2008 yıllından itibaren Prof. Dr. Remzi Sağlam Üroloji grubunda özellikle Endoüroloji alanında çalışmaktadır.
Tıbbi İlgi Alanları

Endoüroloji
Erkek İnfertilitesi
Böbrek taşları
Prostat Hastalıkları

Özellikli İşlem

Retrograd intrarenal cerrahi (RIRS)
Holmium lazerle prostat ameliyatı (HOLEP)

Bilimsel Yayınlar

Çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde yayınları mevcuttur.