Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Cumhuriyet Üniversitesi / 1993
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / 2014
Mesleki Deneyim

  Cumhuriyet Üniversitesi      1993 - 1994

  Mardin Mazıdağı SSK         1994 - 1995

  Ankara Çayıralan SSK         1995 - 2002

  İzmir Tepecik EAH              2002 - 2009

  İzmir Bozyaka EAH             2009 - 2014

  SB. Bozyaka İzmir EAH      2014-2019Özellikli İşlem

Üst solunum yolu enfeksiyonları

Influenza enfeksiyonu ( Grip ve benzeri enfeksiyonlar)

Alt solunum yolu enfeksiyonları (Bronşit ve zatürre)

İdrar yolu enfeksiyonları

Selülit ve diğer cilt enfeksiyonları

Osteomyelit ve spondilodiskitler (Kemik ve eklem enfeksiyonları)

Bruselloz (Peynir hastalığı)

Hepatitler (Hepatit A , B , C , vb)

Paraziter hastalıklar (Tenya , kıl kurdu vb)

İshaller

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisi ve kuşkulu ilişki sonrası tarama

Erişkin aşılama

Nedeni bilinmeyen ateş (Bir haftadan uzun süren ateş)

Menenjitler

Sepsis (Kan ve vücut iltihabı)