Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1991
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 1997
Mesleki Deneyim
Özel Avcılar Medicana Hastanesi 2015
Özel Avcılar Anadolu Hastanesi 2013-2015
Universal Hospital Aksaray Hastanesi Ve Alman Hastanesi 2012-2013
Konya Nakipoğlu Hastanesi 2011-2012
Universal Hospital Bodrum Hastanesi 1999-2011
1999 a kadar İnternational Hospital Ve Alman Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları

Atriyal Fibrilasyon ve Klabin Diğer Ritim Bozuklukları
Kalp Yetersizliği
Koroner Arter Hastalığı
Arteriyel ve Venöz Hastalıklar
Pulmoner Hipertansiyon
Hipertansiyon
Metabolizma Bozukluğuna Bağlı Kalp Hastalıkları
Kalp Hastalıklarından Korunma

Özellikli İşlem

Tıbbi ve Destek Tedaviler
Koroner Angiografi ve Koroner Stent Uygulamsı
Ekokardiyografi ve Ekokardiyografik Değerlendirme
Ritm Holteri ile Aritmi Takibi

Bilimsel Yayınlar

Medikal Teknoloji ve Medikal İnnovasyon
Sağlık Kuruluşları İşletmeciliği