Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1989
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Anabilimdalı 2009 
Mesleki Deneyim
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilimdalı 2013, Şanlıurfa Mehmet Ali İnan Eğitim Araştırma Hastanesi 2013, Konya Numune Hastanesi 2013 2017, İnternational Preceptorship Program in the Endocrinology an Metabolism İnstitute – Cleveland Clinic USA 2014, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 2017 2019 
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar