Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Nöroşirürji 1999

Chicago Üniversitesi Beyin Cerrahi Anabilim Dalı
Spinal Cerrahide Minimal İnvaziv ve Kompleks Cerrahi Teknikleri 2006
Mesleki Deneyim
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Nöroşirürji Uzmanı / Araştırma Görevlisi 1999-2000
Kasımpaşa Deniz Hastanesi ve İstanbul Haydarpaşa GATA Hastanesi 2000 - 2009
GİSBİR Hastanesi - Çamlıca Erdem Hastanesi - Ataşehir Avicenna Hastanesi - Central Hospital - Medistate Kavacık Hastanesi 2009 - 20019

Tıbbi İlgi Alanları
Genel Nöroşirürji
Beyin Tümörleri,
Hidrosefli Şant Ameliyatları,
Beyin Damar Hastalıkları Ameliyatları,
Omurga ve Omuriliğe Kompleks ve Minimal İnvaziv Spinal Cerrahi Yaklaşımlar,
Periferik Sinir Cerrahisi (tuzak nöropatileri, tümörleri),
Proloterapi,
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
İhtisas Bitirme Tezi:

* Morphological and Volumetrical Evaluation of Stereotactic Lesions Made by Using Radiofrequency Thermistore Electrodes on Rats. (Thesis, Ankara University, 1998)

Yayınlar:

* Management of head trauma due to landmine explosions: From battle field to operation room. British Journal of Neurosurgery, April 2012, Vol. 26, No. 2 , Pages 208-211
* Botulinum Toxin, A treatment in unilateral painful paravertebral muscle spasm: Case report, Journal of Neurological Sciences (Turkish), 2009,Vol 26, Number 1, Page(s) 092-096
* Nöroşirürjikal Enfeksiyonlar ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi (Neurosurgical Infections and Hyperbaric Oxygen Therapy), Türk Nöroşirürji Dergisi, 2008, Cilt: 18, Sayı: 1, 34-41
* Vizüel Semptomlar ve Propitozis ile Prezente Orbital Yayılım Gosteren Ethmoidal Osteom: Olgu Sunumu, Türk Nöroşirürji Dergisi, 2008, Cilt: 18, Sayı: 1, 1-4
* Spinal Cord Trauma, Trauma of the Nervous System. Neurology and Clinical Practice , The 5th Edition, 2008, Vol 2, The Neurological Disorders, Ch: 54-C, Page(s); 1115 - 1144
* Üst Ekstremite Tuzak Nöropatilerinde Ayırıcı Tanı. Türk Nöroşirürji DerneğiSpinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Yayınları No: 6, 2008, Sayfa: 259 – 274
* Ulnar Oluk Sendromu. Türk Nöroşirürji DerneğiSpinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Yayınları No: 6, 2008, Sayfa: 305 - 318
* Erişkinlerde Triventriküler Hidrosefali ve Endoskopik Üçüncü Ventrikülostomi, Türk Nöroşirürji Dergisi, 2007, Cilt: 17, Sayı: 3, 149-154
* Is There Any Relationship Between Proinflamatory Mediator Levels in Disc Material and Myelopathy with Cervical Disc Herniation and Spondylosis? A non-randomized, prospective clinical study. Eur Spine J. 2007, Jul;16(7): 983-6
* Primary Cerebellar Lymphoma, Case Report, Journal of Ankara University Medical Faculty (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi) 20: 118-124,1995
* Multifocal Hemangioblastoma Associated with Erythrocytosis. Turkish Neurosurgery, 5: 16-20, 1995

Sözel Bildiri ve Posterler:

* Unilateral Paravertebral Kas Spazmına Bağlı Ağrılı Skolyozda Botulinum Toxin-A (BOTOX) Tedavisi: Olgu Sunumu, 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 05-10 Aralık 2005, Istanbul, Türkiye
* Vertebral Füzyonda Komşu Segmentin İntradiskal Basınç Değişikliklerinin İnvitro Analizi: Deneysel Çalışma, III. Ulusal Biyomekanik Kongresi, 01-02 Aralık 2006, İTÜ Makine Fakültesi, Istanbul, Türkiye
* Lomber Spinal Ekstradural Kapiller Hemanjioma, XXI. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2007, Antalya, Türkiye
* Sağ Lateral Ventrikül içi Sanral Nörositoma, XXI. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2007, Antalya, Türkiye
* Compression of the Ulnar Nerve and Artery in Guyon's Canal in association with Synovial Cyst accompanied by Clubbing of the fingernails: Case Report 12th Congress of Balkan Military Medical Committee, June 24-28, 2007, Poiana Brasov, Romania
* Intracerebral Bone Particle as a Foreign Body mimicking Cavernoma: Case Report, 12th Congress of Balkan Military Medical Committee, June 24-28, 2007, Poiana Brasov, Romania
* Unusual Ventriculoperitoneal Shunt Complications, 12th Congress of Balkan Military Medical Committee, June 24-28, 2007, Poiana Brasov, Romania
* Peroneal nerve Entrapment due to Diarrheal Long Term Crouching, 12th Congress of Balkan Military Medical Committee, June 24-28, 2007, Poiana Brasov, Romania
* Neurosarcoidosis diagnosed by Stereotactic Biopsy, 12th Congress of Balkan Military Medical Committee, June 24-28, 2007, Poiana Brasov, Romania
* Reasons and Results of Revision of Anterior Cervical Degenerative Spine Surgery at Long Term. Oral Presentation. World Spine IV, Fourth Interdiciplinary Congress on Spine Care, 29 July-1 August 2007, Istanbul
* Novel Technique for Anterolateral C2 Corpectomy. Poster presentation. World Spine IV, Fourth Interdiciplinary Congress on Spine Care, 29 July-1 August 2007, Istanbul
* Delayed Suture Removal. Poster presentation. World Spine IV, Fourth Interdiciplinary Congress on Spine Care, 29 July-1 August 2007, Istanbul

Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Kongre/ Sempozyumlar:

* European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery XI th Congress, September 24-27,1994, Antalya,Turkey
* XI. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 16-20 Mayıs 1997, Antalya, Türkiye
* Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi III. Ortak Toplantısı, 01 Aralık 1998, Ankara
* V. Vakıf Gureba Tıp Kongresi, 02-04 Aralık 1998, Istanbul, Türkiye
* Klinik Araştırmalara Giriş Eğitim Programı, Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi, 12-13 Nisan 2001, Istanbul, Türkiye
* IV th International Congress on Cerebral Venous System and IV th International Congress on the Meningiomas combined with Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society, June 03-08, 2002, Istanbul, Turkey
* Kitlesel Yaralanmalarda Acil Yardım ve Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu sempozyumu, Kasımpaşa Deniz Hastanesi, 12 Aralık 2002, Istanbul, Türkiye
* 2 th International Symposium on Microneurosurgical Anatomy, Sebtember 30- October 03, 2004, Antalya, Turkey
* Ateşli Silah Yaralanmaları Sempozyumu, Etimesgut Hava Hastanesi, 22 Nisan 2005, Ankara, Türkiye
* 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 05-10 Aralık 2005, Istanbul, Türkiye
* XX. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 28 Nisan- 2 Mayıs 2006, Antalya, Türkiye
* Eurospine 2006 Congress, October 25-28, 2006, Istanbul, Turkey
* III. Ulusal Biyomekanik Kongresi, 01-02 Aralık 2006, İTÜ Makine Fakültesi, Istanbul, Türkiye
* XXI. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2007, Antalya, Türkiye
* 12th Congress of Balkan Military Medical Committee, June 24-28, 2007, Poiana Brasov, Romania
* Boğaz Kazaları ve Toksikolojik Etkileri Sempozyumu, Kasımpaşa Asker Hastanesi, 15-16 Kasım 2007, Istanbul, Türkiye


Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Kurslar :

* V th Practical Spinal Surgery Course, October 25-27, 2002, Neurosurgery Department, Ege University, İzmir, Turkey
* Uzman Tabip Mesleki Gelişim Eğitimi Kursu, 03-14 Mart 2003, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
* V. Kitle İmha Silahlarına Karşı Koyma ve Korunma Eğitici Eğitimi Kursu, 01-05 Kasım 2004, T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Ankara, Türkiye
* Spinal Cerrahi Yaz Okulu, Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, 29 Haziran-2 Temmuz 2006, Bolu, Türkiye
* AOSpine – New Concepts in Spine Surgery and Navigation, 17-19 May 2007, Murnau/ Feldkirchen, Germany


Dernek Üyelikleri:

Türk Nöroşirurji Derneği
İstanbul Tabip Odası