Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Nöroşirürji 1999
Chicago Üniversitesi Beyin Cerrahi Anabilim Dalı
Spinal Cerrahide Minimal İnvaziv ve Kompleks Cerrahi Teknikleri 2006
Mesleki Deneyim
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Nöroşirürji Uzmanı / Araştırma Görevlisi 1999-2000
Kasımpaşa Deniz Hastanesi ve İstanbul Haydarpaşa GATA Hastanesi 2000 - 2009
GİSBİR Hastanesi - Çamlıca Erdem Hastanesi - Ataşehir Avicenna Hastanesi - Central Hospital - Medistate Kavacık Hastanesi 2009 - 20019

Tıbbi İlgi Alanları
Genel Nöroşirürji
Beyin Tümörleri,
Hidrosefli Şant Ameliyatları,
Beyin Damar Hastalıkları Ameliyatları,
Omurga ve Omuriliğe Kompleks ve Minimal İnvaziv Spinal Cerrahi Yaklaşımlar,
Periferik Sinir Cerrahisi (tuzak nöropatileri, tümörleri),
Proloterapi,