Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2001
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Üroloji Kliniği, 2006
Mesleki Deneyim
Van Devlet Hastanesi (Üroloji Uzmanı), 2006-2008
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı (Üroloji Uzmanı), 2008-2009
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, 2009-2015
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, 2015-2018
Florence Nightingale Hastaneleri (İstanbul/Şişli/Ataşehir), 2018
Özel Reyap İstanbul Hastanesi, 2018-2019
Medicana International İstanbul Hastanesi, 2019-Halen
Tıbbi İlgi Alanları

Laparoskopik Ürolojik Cerrahi
Üroonkoloji (Ürolojik Kanserler)
Prostat kanseri (Laparoskopik ve Açık Prostatektomi)
Böbrek kanseri (Laparoskopik Radikal ve Parsiyel Nefrektomi)
Mesane kanseri (Endoskopik ve Açık cerrahi )
Testis Kanseri
Endoskopik Ürolojik Cerrahi
Böbrek ve İdrar Yolları Taş Cerrahisi
Kapalı Sistem Kameralı Böbrek İçi ve İdrar Yolları Lazerle (Holmium)
Taş Cerrahisi ve Perkütan Cerrahi
Prostat Büyümesi (BPH) Tedavileri-Bipolar/Monopolar TURP
Prostat Lazer cerrahisi (Greenlight ve Holmium Lazer)
Prostat Füzyon Biyopsisi
Ürojinekoloji (İdrar Kaçırma Ameliyatları)
Protez Ameliyatları (Penil Protez, Testis Protezi, Artifisyel Sfinkter Uygulamaları)

Özellikli İşlem

Laparoskopik ve Endoskopik Ürolojik Cerrahi