Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1971Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Universitat Klinik Urologische Abteilung  Homburg-Almanya 1983-İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1983Mesleki Deneyim

Kruppschen-Krankenanstalten Essen Almanya Genel Cerrahi 6 Yıl Ürolojı 35 Yıl


Tıbbi İlgi Alanları

İmpotens, İnfertilite

Böbrek Taşları

Prostat

Mesane ve Böbrek Tümörleri