Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1971
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Universitat Klinik Urologische Abteilung  Homburg-Almanya 1983-İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1983


Mesleki Deneyim

Kruppschen-Krankenanstalten Essen Almanya Genel Cerrahi 6 Yıl Ürolojı 35 Yıl

Tıbbi İlgi Alanları

İmpotens, İnfertilite,Böbrek Taşlari,Prostat,Mesane ve Böbrek Tümörleri


Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar

Varikosel Deutsche Arzteblatt 1986