Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2000


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013


Mesleki Deneyim

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (Başhekim), 2014-2015

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (Başhekim Yardımcısı)


Tıbbi İlgi Alanları

Beyin Kanaması

Beyin Anervizması

Beyin Pili

Radyofrekans Ablasyon

Ağrı Tedavisi

Beyin Anjiyografi

Boyun Fıtığı

Bek Fıtığı

Beyin Tümörleri

Epilepsi

İnme-Karostis Arter Darlığı

Endovasküler İnme Tedavisi

Beyin Hibrit Cerrahi


Özellikli İşlem

Kafa Travmaları

Hipofiz Cerrahisi

İntrakraniyel Vasküler Hastalıklar

Santral Sinir Sistemi Vasküler Hastalıkları

Omurga Travmaları Ve Omurilik Bası Sendromları

Periferik Sinir Sistemi Cerrahi Hastalıkları

Beyin Anjiio

Beyin Avm ve Anevrizma Endovasküler Tedavileri

Hareket Bozukluğı Cerrahisi (Beyin ve Omirilik Pili)