Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Uludağ Üniversitesi  Göğüs Hastalıkları AD 11.2008- 01.2010

Uludağ Üniversitesi  Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD07.2010- 09.2014

Fitoterapi Uygulama Sertifikası ( standardize bitki özleri ile tedavi sertifikası )

Medipol Üniversitesi 30.09.2017 – 10.12.2017

Mesleki Deneyim

11.2014 Bursa Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı

06.2019 Bursa Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı

Tıbbi İlgi Alanları

Diyabet, Hipertansiyon, Hiperlipidemi (Kan kolesterol Yüksekliği ve etkileri) Tiroid Bozuklukları (Guatr) Obezite (şişmanlık) Solunum sistemi Hastalıkları, Sindirim Sistemi Hastalıkları (mide, barsak , safra kesesi ,pankreas),Anemiler, Romatizmal Hastalıklar

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar

Ozbek C, Baran I, Tütüncü A, Kuştarcı T, Karaağaç K, Ozbek A. Modest correlation between serum neopterin levels and Gensini scores in a cohort of patients undergoing coronary angiography. Ir J Med Sci 2014;183(2):297-301.

» Dalkılıç E, Öksüz MF, Tufan AN, Özbek A, Nizamoğlu A, Dolarslan ME, Coşkun BN, Pehlivan Y. Anti-cyclic citrullinated peptide and rheumatoid factor in patients with chronic hepatitis B and hepatitis B carriers. Eur J Rheumatol. 2015 Jun;2(2):62-65. Epub 2015 Mar 31.
Vildan Gürsoy, Belkıs Nihan Coşkun, Mustafa Ferhat Öksüz, Ayşe Nur Tufan, Selime Ermurat, Nagehan Kutlu, Ayten Yılmaz, Aysun Özbek, Yavuz Pehlivan, Ediz Dalkılıç. Acil serviste romatoloji konsültasyonu: Bir yıllık sonuçlar. RAED Dergisi 2014;6(1):8-12